Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Bhagavadgíta: Beseda 7. Jóga hlubšího poznání

3. 1. 2023

7:3. Mezi tisíci lidmi sotva jen jeden usiluje o Dokonalost. A mezi těmi, kdo se snaží, je jen málo těch, kdo poznají Mou Podstatu.

 

Bhagavadgíta: Beseda 8. Nezničitelný Věčný Bráhman

7. 1. 2023

8:3. Nezničitelný a Nejvyšší je Bráhman. Hlavní podstatou (člověka) je Átman. To, co udržuje život vtělených, se nazývá činnost.

 

Bhagavadgíta: Beseda 9. Královské Vědění a Královské Tajemství

10. 1. 2023

9:17. Já jsem Otec vesmíru, Matka, Opora, Stvořitel, Všeprostupující Poznání, Očistitel, mantra AUM! Já jsem také Rig, Sáma a Jadžur Védy!

 

Bhagavadgíta: Beseda 10. Projevení síly

15. 1. 2023

10:3. Kdo ze smrtelníků Mne pozná – Nezrozeného, Nezměrného Velkého Pána vesmíru – ten je skutečně neoklamaný a je osvobozen od všech pout svého osudu!

 

Bhagavadgíta: Beseda 11. Nazírání Vesmírného Obrazu

27. 1. 2023

11:32. Já jsem Čas, který přináší na svět zoufalství, který vyhlazuje všechny lidi, když projevuje svůj zákon na Zemi. Žádný z bojovníků, kteří se připravují k boji a řadí se do šiku, neunikne smrti! Jen ty sám nepřestaneš žít!

 

Bhagavadgíta: Beseda 12. Bhaktijóga

31. 1. 2023

12:12. Znalosti jsou důležitější než cvičení. Meditace je důležitější než znalosti. Ale zřeknutí se osobního prospěchu je důležitější než meditace! Po takovém odříkání totiž následuje klid.

 

Marie Magdaléna: Podobenství o kameni

2. 2. 2023

"Nech umlknout všechno kolem, a pak uslyšíš

Jak ti pod nohama kameny zazpívají: Hosanna! Hosanna!"

Z opery "Ježíš Kristus – Superstar")

 

Bhagavadgíta: Beseda 13. "Pole" a "Znající pole"

4. 2. 2023

13:27. Kdo vidí Nejvyššího Pána, nehynoucího v hynoucím a přebývajícího stejně ve všech bytostech, – kdo tak vidí, ten opravdově vidí!

 

Bhagavadgíta: Beseda 14. Osvobození od tří gun

6. 2. 2023

14:20. Když se obyvatel těla osvobodí od tří gun, spojených se světem hmoty, – osvobozuje se od zrození, smrti, stáří, utrpení a zakouší nesmrtelnost!

 

Bhagavadgíta: Beseda 15. Postižení Nejvyššího Ducha

8. 2. 2023

15:19. Ten, kdo nepodléhá klamu a zná Mne jako Nejvyššího Ducha, ten, kdo poznal vše, Mne uctívá celou svou bytostí!

 

Bhagavadgíta: Beseda 16. Rozpoznávání Božského a démonického

12. 2. 2023

16:21. Tři jsou brány tohoto pekla, kde člověk hyne: sexuální žádostivost, hněv a chamtivost. Proto se člověk musí těchto tří věcí vzdát!

 

Bhagavadgíta: Beseda 17. Trojí rozdělení víry

14. 2. 2023

17:3. Víra každého člověka odpovídá jeho podstatě. Člověk odpovídá své víře: jaká je jeho víra – takový je on sám.

 

Předmluva

23. 2. 2023

Ondřej se ptá Ježíše:
"Co zbude z Tvých slov, a
ž je lidé převyprávějí...  Přepíšou tak, jak je sami chápou, a popřou to, co nedokázali pochopit?"

 

Beseda s Ježíšem a Apoštolem Ondřejem o nutnosti napsat tuto knihu

25. 2. 2023

Ne každý člověk bude schopen okamžitě pocítit Dotek Boha, ne každý okamžitě pocítí Blaženost Jiné Dimenze Bytí... Dokud mysl pochybuje a srdce spí – bude to jen proud převyprávěných událostí...

 

Kapitola 1. Jan Křtitel

28. 2. 2023

To je důležité lidem připomínat! Abychom dokázali vnímat Boha – nezbytně potřebujeme hluboké a všestranné očištění.

 

Bhagavadgíta: Beseda 18. Osvobození cestou odříkání

5. 3. 2023

18:68. Kdo však bude tuto nejvyšší Pravdu odhalovat mezi těmi, kteří Mě milují, a prokáže (právě tím) svou věrnou lásku ke Mně, ten ke Mně jistě přijde!

 

Bhagavadgíta: Příloha na téma Mahábháraty

8. 3. 2023

Lidé svými skutky (v hmotném světě) dosahují pouze těch světů, které jsou konečné. Kdo však zná Bráhman, dosáhne tím všeho. A jiná cesta ke konečné spáse neexistuje.

 

Bhagavadgíta: Komentáře. Ontologický aspekt Krišnova Učení

12. 3. 2023

12:8. Soustřeď své myšlenky na Mne, ponoř se jako vědomí do Mne, – pak budeš skutečně žít ve Mně!

 

Bhagavadgíta: Komentáře. Etický aspekt Krišnova Učení

14. 3. 2023

4:33. Lepší než jakákoli vnější oběť je obětování moudrosti... Všechny činnosti... dosahují dokonalosti u moudrého!

 

Bhagavadgíta: Komentáře. Psychoenergetický aspekt zdokonalování

15. 3. 2023

Závěrečným cílem každého z nás je Splynutí s Ním. Zasvěťme tedy tomu své životy!

 

Nalezené složky

 
Nebyly nalezeny žádné složky