Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podobenství o starci Zosimovi

  V tomto sborníku jsou shromážděna autobiografická podobenství jednoho z Božských Učitelů, známého také pod jménem Ngomo. Vypráví se v nich o tom nejlepším, co pocházelo z prostředí ruského křesťanského klášterního mnišství.
Materiály, shromážděné ve sborníku můžeme považovat za jednu z učebnic duchovního života — pro všechny, kdo se snaží stát lepšími před Tváří Boha.

 

 

Příspěvky

Kdo je to starec?

9. 3. 2013

  

Starec, řecky gérontas, je charakteristickou postavou pravoslavného mnišství. Nemusel vůbec být starý, ale šlo o člověka vyzrálého v duchovních otázkách, schopného vést druhé k nalezení spásy. Nejčastěji byl starcem mnich obdařený duchovním vhledem, tj. moudrostí, kterého mniši i lidé ze světa přijímali jako svého duchovního rádce a vůdce. Starec nemusel být knězem a k vedení lidí neměl zvláštní pověření kromě toho, které získal přímou inspirací Ducha svatého. Tradice starectví byla převzata od egyptského mnišství sv. Antonia Velikého přes Antonia Pečerského do Kyjeva a odtud do dalších slovanských klášterů.

 

Kdo je starec podle F. M. Dostojevského:

 

01-Podobenství o modlitbě, pokání a o zázracích, které činí Bůh

9. 3. 2013

 

Žil v jednom klášteře starec Zosima. A povídalo se, že po jeho modlitbě uzdravení přicházejí a zázraky se konají.

A scházelo se mnoho lidí ze vzdálených míst, aby ho poprosili o pomoc.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství o starci Zosimovi | Komentářů: 0

02-Podobenství o životě duše na Boží Dlani

21. 3. 2013

 

V jednom klášteře žil starec. Jmenoval se Zosima. A šla pověst mezi lidmi o tom, že má ten starec tak čistou duši, že ho Bůh obdařil milostí různé zázraky vykonávat. Říkalo se, že se po jeho slovech zázračná uzdravení dějí, že se i osudy lidí mění a duše přetvářejí. A mnoho lidu přicházelo ke starci s prosbami…

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství o starci Zosimovi | Komentářů: 0

03-Podobenství o tajemství «chytré modlitby» a dosahování vnitřního ticha

31. 3. 2013

 

Bylo to v nevelkém klášteře, ve kterém žil starec jménem Zosima. Podivuhodné zázraky doprovázely jeho sloužení Bohu! Mnozí lidé u něho hledali rady, pomoc a uzdravení od neduhů duše i těla.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství o starci Zosimovi | Komentářů: 0

04-Podobenství o pomoci Boží a o tom, jak pomáhat lidem

7. 4. 2013

 

Žil kdysi starec jménem Zosima. Žil v klášteře nevelkého provinčního městečka. Mnohá zázračná uzdravení on vykonával. Mnohým lidem pomohl jejich problémy pochopit a napravit jejich životy před Tváří Boží.

A měl učedníka — poslušnika jménem Nikolaj. Nikolaj se velice chtěl naučit tomu, co uměl starec: Vůli Boží vždy porozumět, lidem pomáhat, z nemocí uzdravovat, slova potřebná, která vedou k uvědomění si problémů duše, říkat.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství o starci Zosimovi | Komentářů: 0

05-Podobenství o dobru

23. 7. 2013

V provinčním městě, ležícím u velké řeky, byl klášter. A v tom klášteře žil starec, kterého mnozí lidé považovali za svatého. Starec se jmenoval Zosima. A lidé mluvili o tom, že podle slova toho starce se zázraky dějí, a že se i osudy lidí mění a duše přetvářejí!

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství o starci Zosimovi | Komentářů: 0

06-Podobenství o chrámu

29. 7. 2013

 

V provinčním městě byl nevelký klášter. V tom klášteře žil starec jménem Zosima.

A pověst o tom starci dorazila dokonce až do hlavního města. Ten starec se stal proslulým tím, že mnoho jeho skutků a slov Božské zázraky doprovázely, a rady, které dával, lidem velkou pomoc přinášely.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství o starci Zosimovi | Komentářů: 0

07-Podobenství o pokorné moudrosti a o mnišském životě

13. 10. 2013

 

V pokorné moudrosti považujte jeden druhého za vyššího než sebe!

F 2:3

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství o starci Zosimovi | Komentářů: 0

08-Podobenství o smrti a vzkříšení

23. 10. 2013

 

V nevelkém provinčním městě byl klášter. V tom klášteře žil starec Zosima, který byl mnohými lidmi velice ctěn za Boží zázraky, které provázely jeho slova a krášlily jeho skutky.

Ale existovaly i ty starcovy činy, o kterých věděli jen nemnozí; takové, jejichž velikost zůstala skryta před lidskými řečmi.

Měkce a něžně uměl starec formovat a pěstovat dobro a lásku v lidských duších. A ta láska rozkvétala — a přinášela plody.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství o starci Zosimovi | Komentářů: 0