Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovní práce s dětmi

Duchovní práce s dětmi

Redigoval kandidát
biologických věd

Vladimir Antonov


 

Vydání druhé, se změnami.

New Atlanteans”, 2007
ISBN 978-1-897510-09-4
© Антонов В.В., 2010. 

Do tohoto sborníku jsou zařazeny články řady autorů v rámcích činnosti vědecko-duchovní Školy* Vladimira Antonova. Základní metodologickou hodnotou této Školy je rozvíjení jejích adeptů jako duchovních srdcí, což jim umožní pokračovat Přímou Cestou k Realizaci Božích Zákonů, k duchovní Dokonalosti. Metodika Školy je uspořádána ve formě navazujících stupňů: od velice jednoduchých, počátečních – až k složitějším, vyšším.

V této knize jsou uvedena metodologická doporučení a modifikace počátečních metod, adaptovaných na dětskou úroveň vnímání a na úroveň dospívající mládeže. Přičemž základní priority programu jsou tyto: položení základu duchovního vztahu (to znamená, z pozice lásky) k druhým lidem a ke všem živým bytostem, získání návyků zdravého obrazu života, rozšíření obzoru a získání počátečních představ o smyslu našich životů na Zemi.

Kniha je určena pedagogům a vychovatelům, pracujícím s dětmi různého věku; a také bude prospěšná rodičům.


 

Vysvětlivka:

Pod slovem Škola v našem případě nemáme na mysli budovu s třídami pro vyučování, ale to, co se tím v takových případech chápe ve vědeckém světě: souhrn všech lidí, sjednocených konkrétní vědeckou myšlenkou. V konkrétním případě se jedná o nový směr současné vědy – metodologii duchovního zdokonalování.

V současné době ani autor, ani kdokoliv z jeho nynějších kolegů nevyučují cvičení, popisovaná v této knize: my se pouze dělíme o svoje praktické zkušenosti předchozích let: aby je mohli využít druzí. (Poznámka V. V. Antonova).

 

Příspěvky

Předmluva

28. 10. 2017

 

Proč jsou děti rozdílné?

28. 10. 2017

 

Základní zásady výuky psychické autoregulace dětem a mládeži

31. 10. 2017