Jdi na obsah Jdi na menu
 


Božští Učitelé (Svatí Duchové) o Sobě

 

Bůh promlouvá. Božští Učitelé (Svatí Duchové) o Sobě.

Tato kniha je jednou z knih v sérii publikací na téma Metodologie duchovního zdokonalování — nového vědeckého směru, založeného vědecko-duchovní Školou ruského vědce Vladimira Antonova. Všeobecný směr této Školy můžeme označit jako duchovní ekologii, ekopsychologii, teologii a současný rozvinutý hésychazmus.

Na stránkách této knihy Božští Učitelé — Božští Lidé, kteří v minulosti dosáhli úplné Dokonalosti a splynuli Vědomími s Tvůrcem, — vyprávějí o Sobě: jak kdysi Sami byli lidmi a usilovali o poznání Boha, a o tom, jak se Jim to podařilo. Jejich zkušenost je pro nás drahocenná — poněvadž názorně ilustruje principy a mechanizmy duchovního zdokonalování a dává nám rozmanité příklady k napodobování, k následování po cestách k Dokonalosti, které Oni už vybudovali.

Kniha je — opravdu! — učebnicí duchovního života. A je určena všem hledajícím Boha a usilujícím o získání vlastní Dokonalosti.

 

Příspěvky

Ramhotep

21. 4. 2024

"Já jsem ten, kdo má Moc zapalovat Světlo v pyramidách! Jsem Mistr, který má Právo udělovat Zasvěcení do Nejvyššího poznání! Jsem Ten, kdo dává duším Světlo vědomí a vede je po stupních od nejmenšího uvědomění k nejvyššímu Vědomí sebe sama v Božské Jednotě!"

 

Imhotep

19. 11. 2023

Tento Staroegyptský Božský Učitel je tu s námi už dlouho. Poprvé jsme si přečetli Jeho jméno a cítili Jeho Božství už v těch časech vzdálené minulosti, kdy jsme teprve objevovali dědictví Atlantidy a Egypta prostřednictvím knihy Elisabeth Heichové "Zasvěcení".

 

Princezna jezera – Lucia

12. 11. 2023

Ano, byla jsem dcerou Velikého Božského Kurátora oblasti Středomoří v době Atlantidy – Božského Endlesse.

 

Endless

11. 11. 2023

... Miluji nezformovanou Nesmírnost Hlubin. S povrchovou vrstvou Oceánu Svou Podobou téměř nejsem spojen. Nerad na Sebe beru formy, podobné lidským, i když jsou ze Světla a skutečně obrovské.

 

Veliký Miguel o Sobě a o Božských Templářích

8. 11. 2023

Bůh bude zasévat semena Lásky vašima rukama! Přijměte tento úkol své služby Bohu!

Začněte velikou setbu každý ve své zemi! Připravte půdu a začněte pracovat společně s Božskými dušemi! My Všichni Vám pomůžeme!

 

Atlanťan Arr

1. 11. 2023

Rád bych se s vámi podělil o několik velmi zajímavých možností energetických transformací pro vaši meditační práci. Doufám, že vám budu moci tyto znalosti odhalit až je budete potřebovat; podle toho do jaké míry budete připraveni je přijmout.

 

LADA

30. 9. 2018

«Lady» se zpívaly vysokými, čistými hlasy. Zněly, když se osévala pole, když se sklízela úroda, když dvojice spojovaly svoje osudy, když lidé oslavovali příchod jara, když kolébali nemluvně, i když vyprávěli dětem historii země, národa. Tento zpěv, často sborový, přiváděl zpěváky i posluchače na vysokou úroveň jemnosti vědomí.

 

Vasilek

25. 2. 2017

Ještě jeden podobný životní příběh z Ruska, tentokrát z křesťanské tradice.

 

Petr

21. 2. 2017

O své Cestě k Bohu v podmínkách naprostého ateizmu kruté totality bolševického Ruska vypráví náš téměř současník Petr.

 

Volchva

1. 3. 2016