Jdi na obsah Jdi na menu
 


Božští Učitelé (Svatí Duchové) o Sobě

 

Bůh promlouvá. Božští Učitelé (Svatí Duchové) o Sobě.

Tato kniha je jednou z knih v sérii publikací na téma Metodologie duchovního zdokonalování — nového vědeckého směru, založeného vědecko-duchovní Školou ruského vědce Vladimira Antonova. Všeobecný směr této Školy můžeme označit jako duchovní ekologii, ekopsychologii, teologii a současný rozvinutý hésychazmus.

Na stránkách této knihy Božští Učitelé — Božští Lidé, kteří v minulosti dosáhli úplné Dokonalosti a splynuli Vědomími s Tvůrcem, — vyprávějí o Sobě: jak kdysi Sami byli lidmi a usilovali o poznání Boha, a o tom, jak se Jim to podařilo. Jejich zkušenost je pro nás drahocenná — poněvadž názorně ilustruje principy a mechanizmy duchovního zdokonalování a dává nám rozmanité příklady k napodobování, k následování po cestách k Dokonalosti, které Oni už vybudovali.

Kniha je — opravdu! — učebnicí duchovního života. A je určena všem hledajícím Boha a usilujícím o získání vlastní Dokonalosti.

 

Příspěvky

LADA

30. 9. 2018

«Lady» se zpívaly vysokými, čistými hlasy. Zněly, když se osévala pole, když se sklízela úroda, když dvojice spojovaly svoje osudy, když lidé oslavovali příchod jara, když kolébali nemluvně, i když vyprávěli dětem historii země, národa. Tento zpěv, často sborový, přiváděl zpěváky i posluchače na vysokou úroveň jemnosti vědomí.

 

Vasilek

25. 2. 2017

Ještě jeden podobný životní příběh z Ruska, tentokrát z křesťanské tradice.

 

Petr

21. 2. 2017

O své Cestě k Bohu v podmínkách naprostého ateizmu kruté totality bolševického Ruska vypráví náš téměř současník Petr.

 

Volchva

1. 3. 2016

 

Kníže Dmitrij Požarskij

13. 2. 2016

Kníže Dmitrij Požarskij je ruský národní hrdina. Jeho životopis můžete najít na Wikipedii v několika jazycích; v češtině bohužel ne. V tomto článku vypráví o Svém životě Sám Dmitrij.

 

Šakjamuni

20. 4. 2015

Více známý jako Gautama Buddha nebo Siddhártha.

 

03-Ngomo

5. 3. 2013

 

«Každý den je jeden maličký život»

M. Gorkij.

«Každý život je minuta z cesty duše»

Ngomo.

 

02-Iglestform

25. 11. 2012

 

Úvod

25. 11. 2012