Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kniha o Mistru Ježíši

jesus-marta-1--2--oil.jpgKniha o Mistru Ježíši
Evangelium od Apoštola Ondřeje

Zapsala Anna Zubkova

 

Ondřej se ptá Ježíše:
"Co zbude z Tvých slov

Až je lidé převyprávějí...

Přepíšou tak, jak je sami chápou,

A popřou to, co nedokázali pochopit?"

Ježíš:

"Co zůstane – Moje Láska a Něžnost,

Světlo Věčného Života a Blahodať!

A zrnka Svaté Pravdy

Budou volat duše – k Otci, Domů!"

(Z besedy Apoštola Ondřeje s Ježíšem.)

 

Příspěvky

Předmluva

23. 2. 2023

Ondřej se ptá Ježíše:
"Co zbude z Tvých slov, a
ž je lidé převyprávějí...  Přepíšou tak, jak je sami chápou, a popřou to, co nedokázali pochopit?"

 

Beseda s Ježíšem a Apoštolem Ondřejem o nutnosti napsat tuto knihu

25. 2. 2023

Ne každý člověk bude schopen okamžitě pocítit Dotek Boha, ne každý okamžitě pocítí Blaženost Jiné Dimenze Bytí... Dokud mysl pochybuje a srdce spí – bude to jen proud převyprávěných událostí...

 

Kapitola 1. Jan Křtitel

28. 2. 2023

To je důležité lidem připomínat! Abychom dokázali vnímat Boha – nezbytně potřebujeme hluboké a všestranné očištění.

 

Kapitola 2. Křest

19. 3. 2023

Hle Mesiáš! On je Zde! Co bylo předurčeno a předpovězeno se stalo skutečností!

 

Kapitola 3. Povolání

24. 4. 2023

Jediný způsob, jak se přiblížit k Bohu, je žít ve stavu srdečné lásky, protože Bůh je Láska!

 

Kapitola 4. O životě v blízkosti Mistra

13. 7. 2023

... A bylo velice mnoho věcí, kterým jsme tehdy nerozuměli. Nechápali jsme, proč Ježíš nezjevuje svou Božskou Sílu vždy. Zdálo se nám, že by bylo tak snadné přimět všechny lidi, aby uvěřili – tím, že bude znovu a znovu předvádět velké zázraky.

 

Kapitola 5. O uzdravování duší a těl a o kázání Pravdy

16. 7. 2023

Láska Nebeského Otce uzdravuje! Nejprve však uzdravuje duši, nikoliv tělo. A tělo musí někdy podstoupit utrpení, aby se očistilo od špíny hříchů a neřestí, aby pochopilo mnohé věci.

 

Kapitola 6. Uzdravení hluchého

18. 9. 2023

Mnoho lidí to všechno slyšelo a vidělo. Někteří se začali modlit k Bohu za splnění přání, avšak jiní děkovali za pochopení a připomínku toho podstatného skrze těžkosti...