Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vladimir Antonov: Bhagavadgíta s komentáři

Vladimir Antonov

Bhagavadgíta

s komentáři

 

New Atlanteans

2008

 

 

 

 

Čtenářům se nabízí moderní a kompetentní vydání překladu staroindické památky duchovní a filozofické literatury – Bhagavadgíty.

Text je doplněn komentářem toho, kdo Bhagavadgítu nejen četl a studoval, ale také konkrétně plnil pokyny v ní uvedené.

Tato kniha bude užitečná pro všechny, kdo usilují o duchovní dokonalost.

 

 

Obsah:

 

Předmluva

Beseda 1. Ardžunovo zoufalství

Beseda 2. Sankhjajóga

Beseda 3. Karmajóga

Beseda 4. Jóga moudrosti

Beseda 5. Jóga odpoutání

Beseda 6. Jóga sebeovládání

Beseda 7. Jóga hlubokého uvědomění

Beseda 8. Nezničitelný Věčný Bráhman

Beseda 9. Královské Vědění a Královské Tajemství

Beseda 10. Projevení síly

Beseda 11. Nazírání Univerzálního Obrazu

Beseda 12. Bhaktijóga

Beseda 13. "Pole" a "Znající pole"

Beseda 14. Osvobození od třech gun

Beseda 15. Postižení Nejvyššího Ducha

Beseda 16. Rozeznávání Božského a démonického

Beseda 17. Trojí rozdělení víry

Beseda 18. Osvobození cestou odříkání

Komentáře k Bhagavadgítě

Ontologický aspekt Krišnova Učení

Etický aspekt Krišnova Učení

Psychoenergetický aspekt zdokonalování

Příloha na téma Mahabháraty

Nejdůležitější citáty z 'Knihy manželek' (11. knihy Mahábháraty)

Nejdůležitější citáty z 'Udyogáparvy' (5. knihy Mahábháraty)

 

 

Příspěvky

Bhagavadgíta - Předmluva

30. 7. 2022

Čtenářům se nabízí moderní a kompetentní vydání překladu staroindické památky duchovní a filozofické literatury – Bhagavadgíty.

Text je doplněn komentářem toho, kdo Bhagavadgítu nejen četl a studoval, ale také konkrétně plnil pokyny v ní uvedené.

Tato kniha bude užitečná pro všechny, kdo usilují o duchovní dokonalost.

 

Beseda 1. Ardžunovo zoufalství

30. 7. 2022

 

Bhagavadgíta: Beseda 2. Sankhjajóga

14. 8. 2022

2.1. Jemu, přemoženému žalem, s očima plnýma slz, zachvácenému zoufalstvím, Madhusúdána řekl:

2:2. Odkud se u tebe vzalo v minutě nebezpečí to hanebné zoufalství, nehodné árijce, zavírající ti bránu ráje, ó Ardžuno?

 

Bhagavadgíta: Besega 3. Karmajóga

28. 11. 2022

Ardžuna řekl:

3:1. Jestliže tvrdíš, že cesta poznání převyšuje cestu jednání, ó Džanardáno, proč mě vybízíš k tak strašnému činu?

 

Bhagavadgíta: Beseda 4. Jóga moudrosti

5. 12. 2022

4:31. Ti, kdo ochutnávají nektar ze zbytků svých obětních darů, se přibližují k příbytku Bráhmana. Tento svět není pro toho, kdo se neobětuje, a tím spíš pro něj není ani blaženost na onom světě, ó nejlepší z Kuruů!

 

Bhagavadgíta: Beseda 5. Jóga odpoutání

15. 12. 2022

Člověk, který je vyrovnaný a odložil touhu po odměně za svou činnost – nachází dokonalý klid. Nevyrovnaný člověk, hnaný svými "světskými" touhami a připoutaný k odměnám, je v okovech!

 

Bhagavadgíta: Beseda 6. Jóga sebeovládání

28. 12. 2022

6:37. Ten, kdo se nezřekl "pozemských věcí", ale má víru, kdo nezkrotil svou mysl a odpadl od jógy – jakou cestou se vydá dál, ó Krišno?

 

Bhagavadgíta: Beseda 7. Jóga hlubšího poznání

3. 1. 2023

7:3. Mezi tisíci lidmi sotva jen jeden usiluje o Dokonalost. A mezi těmi, kdo se snaží, je jen málo těch, kdo poznají Mou Podstatu.

 

Bhagavadgíta: Beseda 8. Nezničitelný Věčný Bráhman

7. 1. 2023

8:3. Nezničitelný a Nejvyšší je Bráhman. Hlavní podstatou (člověka) je Átman. To, co udržuje život vtělených, se nazývá činnost.

 

Bhagavadgíta: Beseda 9. Královské Vědění a Královské Tajemství

10. 1. 2023

9:17. Já jsem Otec vesmíru, Matka, Opora, Stvořitel, Všeprostupující Poznání, Očistitel, mantra AUM! Já jsem také Rig, Sáma a Jadžur Védy!