Jdi na obsah Jdi na menu
 


ucitele3.jpg

Co může zkalit tvůj život se Stvořitelem, kromě tvojí nevděčnosti za Jeho Dary?

Každá minuta tvého života je dopis Boha tobě a tvoje odpověď Bohu. Každý okamžik můžeš číst jako Knihu! Poněvadž tohle všechno také je Kniha Bytí, a On tě ji učí číst. A až se ji naučíš číst, pak budeš zakoušet jen Blaženost Jeho Lásky! A až potom začneš mluvit — bude to píseň Vděčnosti Tvůrci!

O stránkách:

 

         Высшая Йога — теория и практика. Методология познания Творца и слияния с Ним.

 

The Highest Yoga — theory and practices. Methodology of cognition of the Creator and Mergence with Him.

 

Obrazová galerie Duchovních Učitelů: Vyšší Jóga. Místa síly

 

 

 

 

Poutníku Veliké Cesty ke Svobodě

10. 9. 2019

Život s Bohem je bezbřehé štěstí, které se usídlilo ve tvém srdci!

Život s Bohem je jako řeka Blaženosti, která zaplnila duši i tělo, a teď skrz tebe proudí do světa ke každé bytosti!

 

Lampa druhá

23. 8. 2019

Člověk – jeho místo mezi Stvořením a Stvořitelem

 

Lampa první

21. 8. 2019

Existuje Jednotný Bůh – Stvořitel všeho jsoucího v "projeveném" vesmíru

 

Odkaz Atlantidy v Helladě. Učení orfiků

20. 8. 2019

Sluší se vědět o Bozích. Oni – existují!

 

Kapitola 10. Martiny Rady a Ponaučení

10. 8. 2019

Toto Evangelium není jen další převyprávění událostí, které se staly na Zemi před dvěma tisíci let. Ale je to jedna z možností skutečného setkání s Ježíšem.

 

Tištěné knihy Vladimira Antonova

10. 8. 2019

Aktualizace. V nakladatelství Nová Forma vyšly nové knihy.

 

Kapitola 9. Ukřižování a Vzkříšení Ježíše

9. 8. 2019

Viděla jsem, jak Ježíšovo tělo přibíjeli na kříž...

Stála jsem nedaleko s Marií, Lazarem, Janem, Ježíšovou matkou, a ještě s nemnohými z bližních, kteří se odvážili tu být.

Nebudu to popisovat v podrobnostech: vy všichni to znáte...

Já vás pouze prosím: lidé, žijte tak, aby noví Mesiáši nemuseli něco takového podstupovat!...

 

Kapitola 8. Ondřejovy lekce

1. 8. 2019

Ježíš mi tehdy řekl:

"Já jsem si tě vyvolil. A ty se můžeš stát Mým učedníkem. Ale Já jsem povinen se tě zeptat: a ty sám – chceš být vyvoleným? Chceš zasvětit celý svůj život sloužení Bohu Otci, a kázat tu Pravdu, kterou budeš odteď poznávat?

 

Samoléčba s vodním živlem

29. 7. 2019

Video s léčivými energiemi a návodem k samoléčbě.

 

Kapitola 7. Je třeba v sobě pěstovat lásku a čistotu!

24. 7. 2019

"Opona" mezi světem Stvořitele – a Jeho Stvořením je neproniknutelná pro ty, kdo v sobě nemají Lásku!

Jenom srdce, milující pokorně a upřímně, je schopno tuto "oponu" překonat a poznat Toho, Kdo je Prvotní, Svatý, Všemohoucí a pro každého je rodným Otcem i Matkou!