Jdi na obsah Jdi na menu
 


ucitele3.jpg

Poutníku Veliké Cesty ke Svobodě
 
Život s Bohem je bezbřehé štěstí, které se usídlilo ve tvém srdci!
Život s Bohem je jako řeka Blaženosti, která zaplnila duši i tělo, a teď skrz tebe proudí do světa ke každé bytosti!
Ty jsi tady, v tomto těle, – aby ses stal dokonalejším, aby ses přibližoval k Bohu a abys s Ním splynul ve Sjednocení!
Zapamatuj si, poutníku Veliké Cesty ke Svobodě: tvůj život je důsledek tebou přijaté výzvy k boji se svými neřestmi, se svým egocentrizmem!
V tomto boji můžeš bojovat na straně Boha! A věz, že v této bitvě vždy vítězí Bůh!
 
Bábadží

O stránkách:

Webové stránky ruských autorů: 

https://swami-center.org/cz/

https://cz.spiritual-art.info/      

               

 

         Высшая Йога — теория и практика. Методология познания Творца и слияния с Ним.

 

 

The Highest Yoga — theory and practices. Methodology of cognition of the Creator and Mergence with Him.

 

Obrazová galerie Duchovních Učitelů: Vyšší Jóga. Místa síly

 

 

 

 

Zjevení od Pýthagora

23. 11. 2023

Láska je Zdroj a Síla všeho jsoucího.

Předávejte stav Lásky skrze sebe!

Poslouchejte své srdce víc, nežli rozum!

 

Imhotep

19. 11. 2023

Tento Staroegyptský Božský Učitel je tu s námi už dlouho. Poprvé jsme jsme si přečetli Jeho jméno a cítili Jeho Božství už v těch časech vzdálené minulosti, kdy jsme teprve objevovali dědictví Atlantidy a Egypta prostřednictvím knihy Elisabeth Heichové "Zasvěcení".

 

Princezna jezera – Lucia

12. 11. 2023

Ano, byla jsem dcerou Velikého Božského Kurátora oblasti Středomoří v době Atlantidy – Božského Endlesse.

 

Endless

11. 11. 2023

... Miluji nezformovanou Nesmírnost Hlubin. S povrchovou vrstvou Oceánu Svou Podobou téměř nejsem spojen. Nerad na Sebe beru formy, podobné lidským, i když jsou ze Světla a skutečně obrovské.

 

Veliký Miguel o Sobě a o Božských Templářích

8. 11. 2023

Bůh bude zasévat semena Lásky vašima rukama! Přijměte tento úkol své služby Bohu!

Začněte velikou setbu každý ve své zemi! Připravte půdu a začněte pracovat společně s Božskými dušemi! My Všichni Vám pomůžeme!

 

Ježíš II

2. 11. 2023

Zapsal Alexej Dikij

 

Atlanťan Arr

1. 11. 2023

Rád bych se s vámi podělil o několik velmi zajímavých možností energetických transformací pro vaši meditační práci. Doufám, že vám budu moci tyto znalosti odhalit až je budete potřebovat; podle toho do jaké míry budete připraveni je přijmout.

 

Ježíš

27. 10. 2023

Otázka: "Jak se Ti mohu stát ještě bližším...?

Zapsal Charles-Jelloul Amari

 

Co je zapotřebí k tomu, abychom se stali Božsky Dokonalými?

9. 10. 2023

"... Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Nebeský Otec" – učil Ježíš Kristus (Mt 5:48).

 

Sat-Čit-Ánanda

7. 10. 2023

Sat-Čit-Ánanda (sanskrt) je formulace, vyjadřující pokrok na duchovní Cestě. Její doslovný překlad je následující: Čistota-Zjemnělost-Blaženost.

 

Duchovní Učitelé

Duchovní
Učitelé

      Předkládáme vaší pozornosti fotografie několika Učitelů.

Neshromažďovali jsme tuto kolekci proto, abyste se na Ně prostě jen dívali očima těla, a samozřejmě ani kvůli tomu, abyste se klaněli Jejich obrazům. Vždyť Oni to přece nepotřebují!

Každý z představených Učitelů nám může posloužit jako etalon (vzor) Zjemnělosti a Čistoty!

A my bychom se měli snažit se Jim připodobnit stavem duší.

Ale kvůli tomu je zapotřebí se rozvíjet jako duchovní srdce.

Ti, pro které se duchovní srdce už stalo základem jejich žití, se mohou prostřednictvím slaďování s konkrétním Učitelem rozvíjet dále cestou duchovního zdokonalování.

 

Fotografie, uložené v lepší kvalitě, jsou zde: 
https://jirzina.blogspot.com/p/duchovni-ucitele.html