Jdi na obsah Jdi na menu
 


ucitele3.jpg

Co může zkalit tvůj život se Stvořitelem, kromě tvojí nevděčnosti za Jeho Dary?

Každá minuta tvého života je dopis Boha tobě a tvoje odpověď Bohu. Každý okamžik můžeš číst jako Knihu! Poněvadž tohle všechno také je Kniha Bytí, a On tě ji učí číst. A až se ji naučíš číst, pak budeš zakoušet jen Blaženost Jeho Lásky! A až potom začneš mluvit — bude to píseň Vděčnosti Tvůrci!

O stránkách:

 

         Высшая Йога — теория и практика. Методология познания Творца и слияния с Ним.

 

The Highest Yoga — theory and practices. Methodology of cognition of the Creator and Mergence with Him.

 

Obrazová galerie Duchovních Učitelů: Vyšší Jóga. Místa síly

 

 

 

 

Život před začátkem opravdového života

10. 6. 2021

Proč žiji? Na co utrácím život? Jak mohu udělat život bohatým, užitečným pro sebe i pro ostatní? Pokusím se vyprávět o tom, jak jsem postupně našla vyčerpávající odpovědi na tyto otázky...

 

Závěr

9. 6. 2021

... Tělo každého z nás, lidí, je podobné nepatrnému ostrůvku v Nekonečném Oceánu Vesmírného Absolutna. Ale téměř všichni žijeme tak, že nepozorujeme Majestát této Nekonečnosti, Která nás obklopuje ze všech stran: nadmíru zajímavý a živý je pro nás materiální svět, který nás úplně vtahuje do sebe – a my se rozpouštíme v práci, v rodině, v zábavách a připoutanostech.

 

O Naguálech

8. 6. 2021

Jak šťastný musí být každý z vás, že nejde sám! Potkat stejně smýšlející je veliký úspěch. A setkat se s Naguálem je Veliký Dar Síly!

 

"Vrůstejte do Mne"

6. 6. 2021

Tak jsem darovala knihu i jedné ze svých dávných přítelkyň a očekávala, že za několik dní uslyším po telefonním zazvonění hlas plný nadšení. Ale místo toho... jsem uslyšela líně se táhnoucí:

No,... víš... Tohle... je už jaksi příliš...

 

Podobenství o Tvůrci Přechodu

5. 6. 2021

Kdysi, velice dávno, žili lidé a Velicí Božští Nesmrtelní vedle sebe, společně.

Lidé někdy prosili Nesmrtelné o to, co potřebovali – a Nesmrtelní jim pomáhali a plnili jejich prosby. Bylo to tak proto, že Je lidé prosili jen o to, co bylo skutečně nezbytné. Neobtěžovali Nesmrtelné kvůli plnění svých prázdných tužeb.

 

O meditační práci

26. 5. 2021

Co je to meditace? Mnozí lidé jsou si jisti tím, že meditovat znamená sedět potichu se zkříženýma nohama a očima přitom šilhat na kořen nosu...

 

Láska k přírodě

12. 5. 2021

Láska je darování sama sebe, sebeobětování, a ne vyžadování něčeho od druhých pro sebe!

... Ale právě touto spotřebitelskou antiláskou se mnozí lidé snaží milovat nejen jeden druhého navzájem, ale i živou přírodu a její konkrétní představitele...

 

Zkouška od Chuanga-Di

8. 5. 2021

"Když přijdeš, musíš přijít připravený zemřít".

Juan Matus

 

Neustále pociťovat Boha!

2. 5. 2021

... Když někdo ve svém zármutku naříká: "Pane Bože! Kde jsi? Proč jsi mě opustil?" – pak musíme pochopit, že to nebyl Bůh, Kdo nás opustil, ale že to my sami jsme opustili Jeho, že jsme se uzamkli ve své ulitě a izolovali se ve své nevědomosti.

 

Sattva

2. 5. 2021

Ale to byl zatím jen úplný začátek Cesty – kdy už jenom za to, že jsme se obrátili tváří k Bohu, všimli si Ho a vztáhli k Němu ruce, – na nás On vyléval vodopády zlatého deště, zaléval nás blaženou euforií, jako když milující matka zasypává svoje dítě nekonečnými polibky za každý jeho ještě nejistý krůček, za každé slůvko, které se pokouší zažvatlat.