Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evangelium od Marty

Evangelium od Marty


 

Zapsala Anna Zubkova

Redigoval Vladimir Antonov


 

Toto Evangelium vypráví Marta – jedna z těch Učedníků Ježíše Krista, Kteří dosáhli Božskosti.

 

 

jesus-martha.jpg

 

 

 

 

Příspěvky

Kapitola 1. První setkání s Ježíšem

30. 5. 2019

Ježíš: "Jak jen bych chtěl naučit každého z lidí poznávat Nebeského Otce – svým otevřeným milujícím srdcem!"

 

Kapitola 2. Starost o "pozemské" – nebo usilování k Božskému

12. 6. 2019

Vyzkoušejte teď, jak se dokážete podívat do hlubiny sebe-duše, kde může být Bůh vždy nalezen!

A odtamtud – z duchovního srdce – se můžeme dívat dopředu, dozadu, i na všechny strany.

Tak tedy – pohled dopředu – a my jakoby "vtékáme" do světa hmoty – abychom ho obdarovali svojí láskou.

Nebo – pohled dozadu a do hloubky prostoru. Tam je Klid a Světlo!

 

Kapitola 3. Uzdravení duší i těl

19. 6. 2019

Malé duše zatím nemohou pojmout celý výklad o Království Nebeském. A Nesmírnost Království – ještě nemohou obsáhnout... A nejsou dosud schopny projevovat Lásku a Sílu Nebeského Otce – skrz sebe..."

 

Kapitola 4. Vzkříšení Lazara

26. 6. 2019

Pochopil jsem, že ještě není v mých silách vejít do Blaženosti Života v tom Světle... Poněvadž já jsem jako duše – byl odlišný od toho Světla, já jsem byl jakoby hutnější. Jako by našedlé stíny uvnitř mne-duše bránily možnosti splynutí s tím Světlem a rozplynutí v Něm...

A já jsem prosil o příležitost k napravení chyb a dosažení překrásného světa Ducha Svatého.

 

Kapitola 5. O duchovní práci a vnitřním tichu

13. 7. 2019

Ticho mě obklopilo a pohltilo.

Dokonce i když zavane vítr, zčeří se hladina a nebo budou vlny – já zůstanu stále tichem! Poněvadž je teď ve mně – veškeré ticho!

A moje nicotná a slabá předchozí individualita už neexistuje! Já jsem Částí Jednoty a Jeho Lásky!

... Tak jsem poprvé zmizela v tichu, kde je jen Bůh! A chtěla jsem v tom stavu být navždy, ale Ježíš ukončil učební lekci.

 

Kapitola 6. Poprvé na cestě s Ježíšem

17. 7. 2019

Otevřely se mi oči duše! A doslova rozkvetl kvítek lásky v mém duchovním srdci!

Poprvé jsem se teď dívala na všechno kolem nadšená krásou – tou krásou, kterou jsem předtím považovala za bezvýznamnou, obyčejnou!

Byla jsem unesená pohledem na ranní kapičky rosy v trávě, květiny, stromy, písek a olivovníky podél cest!

Jako poprvé jsem poslouchala písně ptáků a pozorovala jejich lehký let!

I oblohu jsem viděla jako poprvé! A nemohla jsem se vynadívat na jemné krajkoví obláčků nebo na její vysokou a bezoblačnou modrou kupoli nad námi!

 

Kapitola 7. Je třeba v sobě pěstovat lásku a čistotu!

24. 7. 2019

"Opona" mezi světem Stvořitele – a Jeho Stvořením je neproniknutelná pro ty, kdo v sobě nemají Lásku!

Jenom srdce, milující pokorně a upřímně, je schopno tuto "oponu" překonat a poznat Toho, Kdo je Prvotní, Svatý, Všemohoucí a pro každého je rodným Otcem i Matkou!

 

Kapitola 8. Ondřejovy lekce

1. 8. 2019

Ježíš mi tehdy řekl:

"Já jsem si tě vyvolil. A ty se můžeš stát Mým učedníkem. Ale Já jsem povinen se tě zeptat: a ty sám – chceš být vyvoleným? Chceš zasvětit celý svůj život sloužení Bohu Otci, a kázat tu Pravdu, kterou budeš odteď poznávat?

 

Kapitola 9. Ukřižování a Vzkříšení Ježíše

9. 8. 2019

Viděla jsem, jak Ježíšovo tělo přibíjeli na kříž...

Stála jsem nedaleko s Marií, Lazarem, Janem, Ježíšovou matkou, a ještě s nemnohými z bližních, kteří se odvážili tu být.

Nebudu to popisovat v podrobnostech: vy všichni to znáte...

Já vás pouze prosím: lidé, žijte tak, aby noví Mesiáši nemuseli něco takového podstupovat!...

 

Kapitola 10. Martiny Rady a Ponaučení

10. 8. 2019

Toto Evangelium není jen další převyprávění událostí, které se staly na Zemi před dvěma tisíci let. Ale je to jedna z možností skutečného setkání s Ježíšem.