Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se poznává Bůh 2: ANNA ZUBKOVA

Příspěvky

ANNA ZUBKOVA: Místo úvodu

25. 12. 2019

"Člověk může ujít tuto nekonečně dlouhou cestu během jednoho jediného života, 

jestliže zkoncentruje svoji vůli výlučně na tento cíl."

Elisabeth Haich

 

 

Volba

29. 12. 2019

"Svobodná vůle člověka se ve své podstatě projevuje v tom,
že si on sám vybírá v jaké části Absolutna bude dále existovat."

 

Začátek tohoto života

4. 1. 2020

"Existuje určitý dotek Boha, po kterém se pro duši stává
předchozí život v hříších a neřestech už nemožným
a nepředstavitelným. To se nazývá okamžik pravdy."

 

Začátek práce na sobě

23. 1. 2020

"... Existuje zázrak, který člověk může vykonat..., je to ten,
když se plný upřímné víry rozhodne vykořenit ze své duše
všechny špatné myšlenky, aby mohl dosáhnout
nejvyššího Cíle, a dál už neschází na cesty nepravostí".

"Život Svatého Issy", 11:8 [17]

 

První vyučovací hodiny

2. 2. 2020

Království Nebeské se získává úsilím,

a ti, kdo vynakládají úsilí, ho dosahují".

(Mt 11:12)

 

Místa síly

12. 2. 2020

"Bůh – Veliký Nekonečný Vesmírný Bůh
– je Láska. A pro to, abychom se k Němu
mohli přiblížit, poznat Ho, vlít se do Něho,
– musíme se také stát velmi velkou láskou!"

Vladimir Antonov

(Z filmu "Sattva jara")

 

Božští Učitelé

19. 2. 2020

Čas podivuhodně ubíhal. Na jedné straně pokračoval můj obyčejný život v materiálním světě, s rodinou a dalšími příbuznými, kteří všichni čekali na to, kdy už ta má "bláznivina" skončí?, už aby to bylo! Ale v jiném čase jsem žila v tom jiném světě, kde existoval jen Bůh.

 

Ptáci

29. 2. 2020

"Uvědom si, že všechny bytosti

jsou Moje malé děti!"

Krišna 

 

Mnišství

6. 3. 2020

"...Prozření jednoho člověka nerozprostírá svá křídla nad druhým.
A každý z vás stojí o samotě před Ním..."

Chalíl Džibrán 

 

Vyučování

7. 3. 2020

Učedník, který vědomě přijal Cestu, se musí sám postavit pod údery Boha. Tím Boha vybízí, aby mu ty rány zasadil. Tak se učedník stává spojencem Boha v této práci na sobě a vynakládá maximum úsilí při odstraňování vlastních nedokonalostí. On musí "zatnout zuby" a vytrpět bolest při operacích na odstraňování neřestných kousků svého ega.