Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 10. Martiny Rady a Ponaučení

10. 8. 2019

Kapitola 10.
Martiny Rady a Ponaučení


 

Po Svém Vzkříšení Ježíš odvedl mnoho Jemu blízkých učedníků do jiných zemí k mnohým národům. Nyní je známo jen málo o jejich apoštolské práci.

A ti, kdo ještě nebyli dostatečně připraveni k takovému Sloužení, žili v odlehlém údolí mezi horami a učili se, a přitom si vzájemně pomáhali.

Já jsem dlouho žila mezi těmito, mě velice drahými, lidmi: byla jsem jim sestrou i matkou, připravovala jsem jídlo, léčila nemoci, pomáhala jim v osvojení těch Ježíšových lekcí, které jsem se naučila sama.

Ježíš na tomto místě býval často: někdy – ve hmotné Podobě, ale mnohem častěji byla Jeho Přítomnost jen nemateriální.

Jednou nám vysvětlil, co se s Ním dělo:

"To tělo, ve Kterém jsem vstal z mrtvých a Které teď vidíte, je naprosto nezávislé na světě hmoty.

Ale Božskou Sílu používá Mesiáš jen k tomu, aby vykonal Svoji Práci, kterou Mu uložil Nebeský Otec, – a ne k tomu, aby si usnadňoval Svůj život na Zemi.

Tento hmotný svět byl stvořen kvůli tomu, aby duším umožnil přibližovat se k Dokonalosti prostřednictvím rozvíjení lásky v sobě a překonávání těžkostí."

Ježíš tomu učí i nyní. On učí – přeměně všeho, co je v duši, – v čistou, mírnou, něžnou lásku! Ona se rozvíjí, jako poupě kvítku, – v duchovním srdci. Přičemž se takové kvítky pozemské lásky musejí v každé duši rodit a rozkvétat mnohokrát – před tím, než dozraje Kvítek Lásky Nebeské, přinášející Božské Plody! A až potom může ta Láska získat Sílu Otce Nebeského!

Jinými slovy, duše se musí v potřebné míře přeměnit – aby Bůh mohl jejím prostřednictvím přinášet pomoc dalším duším.

Na závěr chci zdůraznit, že člověk doopravdy v sobě může překonat smrtelnost – a dosáhnout Nejvyšší Nesmrtelnosti v Království Nebeském! A právě tak se uskutečňuje Jednota s Prvotním Vesmírným Vědomím!

Právě proto, aby nebylo Boží Učení ve vztahu k lidem během staletí zapomenuto, – také přicházejí na Zemi Jeho Vyslanci. Oni ve Svých pozemských životech vykonávají hrdinské činy, aby měli hledající lidé vždy možnost dozvědět se o Vyšší Cestě a následovat ji.

* * *

Doufám, že se mi nyní také podařilo povědět lidem něco nového o Ježíšovi – o tom, co jsem sama viděla a slyšela, a proto to vím jistě.

Také bych ve vás chtěla probudit tu hloubku a sílu emocí lásky k Ježíšovi, která umožňuje otevřeně a jasně uvidět všechno nadbytečné, existující v sobě-duši, – na podkladě Ježíšova Světla.

A když se duše očistí, – pak je pro ni snadné žít s Bohem!

Toto Evangelium není jen další převyprávění událostí, které se staly na Zemi před dvěma tisíci let. Ale je to jedna z možností skutečného setkání s Ježíšem.

A toto Evangelium je také další Poselství Jeho Lásky k lidem na všechny časy!

Můžeme vejít do Ježíšovy Lásky, stát se Jí – a poznat, že Pramen tohoto Božského Světla nikdy nevyschne! On je pro každého, kdo přijímá duchovním srdcem a poté dává druhým jeho Lásku!

Ve svém životě musíme neustále následovat Jeho Učení!

Jestliže jsme se jako duše očistili a otevřeli se Bohu – pak Duch Svatý naplňuje Světlem jak naše duše, tak i těla!

Neste do světa Poselství Božské Lásky – svými životy!