Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část první: Alexej

Příspěvky

Část první Alexej Kapitola první: Vyhnání

25. 7. 2017

… «Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, čiňte dobro nenávidícím vás a modlete se za ty, kdo vám ubližují a pronásledují vás!»

 

Kapitola druhá: Starec Nikolaj

28. 7. 2017

– Musíš zaměřit svoje myšlenky na Boha, a ne na sebe a na svoje problémy a zármutky! To je první malý krůček!

Jestliže jsou myšlenky zaměřeny k Bohu – pak od Boha přichází pomoc!

Prostřednictvím toho – získává očištění i mysl!

 

Kapitola třetí: Pokornou moudrostí se léčí duše

2. 8. 2017

– Mnišská poslušnost může mnohému naučit!

Ona učí pokořovat pýchu a plnit vůli druhého člověka – místo svojí, například vůli svého starce. Ten, kdo se tomu naučí, pokoří svou pýchu a podřídí si mysl, ten dokáže – místo svojí – přijímat i Boží Vůli!

 

Kapitola čtvrtá: Starověrci

6. 8. 2017

Alexej se díval na jazyky plamenů a stále přemýšlel o těch, kdo dnes zahynuli v ohni...

Zkusil si sám sebe představit na jejich místě: «Polekal bych se smrti za víru – nebo ne? Jak to poznat, dokud se čas smrti nepřiblížil a neprošel tou zkouškou on sám – před Bohem?»

 

Kapitola pátá: O víře nezničitelné a o víře zničené

12. 8. 2017

Víra, která vzniká ze strachu – dělá z člověka nemyslícího otroka, slepý nástroj těch, kdo mu ten strach vštěpují!

Ale víra, která vyrůstá z lásky k Bohu, – přibližuje člověka k Hospodinovi!

 

Kapitola šestá: Loupežníci

25. 8. 2017

Zkoušky, včetně tělesné nemohoucnosti, nám jsou často dávány pro poučení a upevnění ducha!

A uvidět svoji smrt tak blízko – to je veliký dar od Boha!

 

Kapitola sedmá: Život bez starce Nikolaje

30. 8. 2017

Po celý čas měl starec na rtech světlý úsměv, jakoby už viděl svůj rajský příbytek...

Právě takhle, tiše, s úsměvem na rtech – on i odešel z tohoto života.

 

Kapitola osmá: Vyléčení chlapce

3. 9. 2017

Rada přistoupila k nemocnému dítěti a položila mu ruce na prsa a na hlavu. Několik minut tak stála, její tělo jako by strnulo.

Alexej uviděl Božské Světlo – Živé Záření Bílo-zlatavého Světla všechno zaplnilo. Toto Světlo proudilo skrz tělo Rady a naplňovalo tělo nemocného chlapce.