Jdi na obsah Jdi na menu
 


Etej

Etej


 

Já jsem jeden z mnohých Atlanťanů, kteří po zániku Atlantidy pokračovali v práci na Zemi. Jsem rád, že se mohu podílet na této knize, vytvořené Atlanťanem Tótem. Mám o čem vyprávět!

Mojí oblastí činnosti bylo tehdy Řecko a přilehlé ostrovy Středomoří. Bylo to ještě dlouho před vtělením Pythagora. Na přípravě Pythagorovy Mise jsem se ale také aktivně podílel – už z nevtěleného stavu.

Moje práce v Řecku začala dříve, nežli došlo k potopení Atlantidy do vod oceánu. Vždyť už v té době žila část obyvatel Atlantidy v těch krajích mezi místním obyvatelstvem.

Mým hlavním úkolem bylo pokusit se zachovat pravdivé vědomosti pro syny a dcery tohoto regionu, kteří toho byli hodni.

Všechno, co se uchovalo v paměti nyní žijících lidí o této Mé činnosti jsou pouze legendy o orficích. Já jsem byl zakladatelem a strážcem tohoto centra Božského Vědění a také Orfeovým Učitelem. (Následně toto jméno zobecnělo a bylo dáváno hrdinům řeckých mýtů, obdařených uměním zpívat a provozovat hudbu).

Mé promluvy k lidem byly utkány z harmonie a krásy – jako průvodců do světa zjemnělého, a poté i Božského Světla. To Já jsem pokládal v Řecku základy toho, co lidé začali nazývat uměním hudby, tance a sochařství... A prostřednictvím této Krásy jsem vychovával lidi.

Také jsem pomáhal završit Sjednocení se Stvořitelem těm, kdo to nestihli udělat v Atlantidě a téměř hned se převtělili do Řecka. Pro ně a pro nemnohé další, kteří se přiblížili ke světlu Pravdy a toužili po Jednotě, jsem budoval duchovní Školy. Ti žáci, Kteří absolvovali Vyšší stupně výuky, opravdu dokázali utišit bouři na moři hrou na lyru: Oni získali schopnost působit na materiální úroveň z Božské Jednoty. Oni projevovali Moc Boha – jako projev Jeho Vlády nad materiálním světem. A vyučovali Lásce, Kráse a Harmonii ty, kdo se snažili stát Jim podobnými, – a kteří se cvičili ve zjemňování vědomí a v duchovní tvořivosti, avšak neměli zájem v sobě rozvíjet hrubou sílu.

Já jsem byl Učitelem a Vychovatelem těchto Učitelů.

Moje Učení – to je rozvíjení a uplatňování v životě Velikého Vědění o Síle Tvořivé Lásky.

Tak jsem v Řecku znovu vytvářel to nejlepší z kultury Atlanťanů – s nadějí zachovat to v paměti národů Země na dlouhá staletí.

 

 

Příspěvky

Odkaz Atlantidy v Helladě. Učení orfiků

20. 8. 2019

Sluší se vědět o Bozích. Oni – existují!

 

Lampa první

21. 8. 2019

Existuje Jednotný Bůh – Stvořitel všeho jsoucího v "projeveném" vesmíru

 

Lampa druhá

23. 8. 2019

Člověk – jeho místo mezi Stvořením a Stvořitelem

 

Lampa třetí

22. 9. 2019

Duše přichází na Zemi nejednou

 

Lampa čtvrtá

26. 9. 2019

Mravnost je první stupeň očištění

 

Lampa pátá

28. 9. 2019

Láska je stav Boha; kdo je na Cestě, přibližuje se ke Stvořiteli po stupních lásky

 

Lampa šestá

29. 9. 2019

Bohočlověk – je to možné!

 

Lampa sedmá

30. 9. 2019

Tvořivost je cesta k přeměně duše v Tvořivý Plamen