Jdi na obsah Jdi na menu
 


Princezna jezera – Lucia

12. 11. 2023

Princezna jezera – Lucia

 

Nad překrásnou lagunou – jezerem, rozkládajícím se vedle nedozírné rozlohy Atlantického oceánu, – stojí Mahádubl Princezny jezera. Tak jsme jí nějakou dobu láskyplně říkali, dokud nevyslovila své jméno – Lucia.

Někdy se vody jezera a oceánu spojí, když se vlny oceánu přelijí přes úzkou písečnou kosu. Oceán je vždy plný neuvěřitelné síly a krásy. Jezero i na fyzické rovině udivuje svým tichem a něžností. V této nádherné laguně žijí plameňáci, volavky, čápi, kormoráni, mnoho druhů kulíků. Podél břehů rostou krásné borovice a květiny.

Nad rozlohou oceánu a v jeho hlubinách je vždy přítomen Božský učitel Endless. Nad lagunou je Jeho duchovní Dcera a Učednice – Lucia.

Hluboká Něžnost Spřízněných Duší, která je spojuje, trvá už mnoho tisíciletí.

Všechny Božské Duše v Příbytku Stvořitele jsou Jedno! Jsou rozpuštěny v Jednotě Prvotního. Ale ty Božské Duše, Které byly dříve spojeny láskou, přátelstvím, učednictvím – Ty jsou schopny zachovat a projevit mezi sebou odstíny této Vzájemně se obohacující Lásky! Tak se projevovali všichni Apoštolové – Učedníci Ježíše Krista, tak Se projevovali Pythagorovi učedníci, tak nám to ukazovali Súfijští Mistři... Oni nás tak učí být sjednoceni v lásce, která se násobí, aby se stala Božskou Jednotou v Prvotním Vědomí.

Božská Lucie pomáhá všem: jak těm, kteří začínají, tak i těm, kteří pokračují na duchovní Cestě. Dává jim Své neuvěřitelně Zjemnělé a Něžné Vyzařování Světla-Ohně jako etalon (vzor) pro naladění vědomí.

... Poprosili jsme Ji, aby nám vyprávěla Svůj příběh.

Ano, byla jsem dcerou Velikého Božského Kurátora oblasti Středomoří v době Atlantidy – Božského Endlesse.

Tehdy jsem nestačila dospět k Božství, protože jsem kvůli mládí těla potřebovala získat rozsáhlé zkušenosti a zralost duše. Vtělení skončilo na vrcholu vývoje, nezestárla jsem tehdy tělem...

Potom jsem byla egyptskou princeznou v nádherné oáze. Tam uctívali Jednotného Boha-Slunce. Tehdy, po dokončení této inkarnace, která také nebyla příliš dlouhá, jsem dosáhla možnosti vlít se do Oceánu Stvořitele.

(Tehdy byla také vtělena naše Káťa. V tomto vtělení byl jejím duchovním vůdcem Ptahhotep. S Káťou jsme se znaly i prostřednictvím našich těl už v následujících jejím a Mém životě.).

Narodila jsem se ještě dvakrát: na území dnešní Itálie v době úpadku Římské říše a na stejných místech v době počátku šíření křesťanství. Nejprve jsem žila v těle mladého muže, poté v ženské podobě. V té době jsem již měla žáky, ale nebylo jich mnoho. V podstatě jsem se tehdy učila pomáhat vtěleným lidem ne jako Mesiáš nebo velký duchovní vůdce-reformátor, ale prostřednictvím práce s několika vybranými žáky a meditační prací na jemných energetických rovinách s těmi dušemi, které takové vedení vnímají neuvědoměle, intuitivně.

Jedná se o poměrně složité téma, které podrobně popisuje Elizabeth Heichová ve své knize " Zasvěcení". Existují duchovní Procesy vytvářené Vtělenými a Nevtělenými Božskými Dušemi jako Božské Projekty rozvoje, evoluce vědomí. Tyto myšlenky rezonují s dušemi některých vtělených lidí, kteří to uskutečňují již prakticky ve své činnosti na hmotné úrovni. Takto pracoval v obrovském měřítku Adler. Tak jsem se učila pracovat i Já, když jsem rozvíjela myšlenky Jednotného Boha-Slunce, myšlenky Zrození Božského Světla, myšlenky svatého života v srdečné, obětavé Lásce.

Přítomnost fyzického těla přispívá k účinnosti tohoto aspektu Božského Sloužení evoluci vědomí ve vesmíru.

V mém posledním pozemském vtělení jsem se jmenovala Lucia...

Nejsem přímo spřízněna se Svatou Lucií ze Syrakús ani se švédskou Lucií... Ale vždy jsem podporovala a nadále podporuji tuto Lílu (Božskou hru) Božského Světla, která probouzí Lásku ve velmi mladých duších. Pěstuji touhu rozdávat radost a konat dobro i při obřadech a slavnostech, zasvěcených Svaté Lucii.

Božští Učitelé téměř vždy zaštiťují ty rituály a víry, při nichž se v srdcích lidí probouzejí láska, radost a něha!