Jdi na obsah Jdi na menu
 


Atlanťan Arr

1. 11. 2023

Atlanťan Arr

 

Atlantský oceán. Před námi se otevřel obrovský nádherný prostor pobřeží: síla vln valících se na písečné pláže, modř oblohy, záře slunce... Tyto nádherné prostory jsou vidět na spoustu kilometrů i obyčejnýma tělesnýma očima. A pohledu duše se odhaluje neuvěřitelná Zářivá Nesmírnost našeho nového Božského Přítele na Jeho místě síly.

Své jméno – Aaarrrrrr – poprvé pronesl v nehmotném prostoru jako zpěv mantry AOUM, jako dlouhotrvající zvuk vln narážejících na břeh, jako Zvuk a Světlo dlouho vibrující v prostoru. Bylo to velmi neobvyklé.

Poprosili jsme Ho, aby nám vyprávěl o Sobě.

Vtěloval jsem se v Atlantidě v době rozkvětu její civilizace, která v té době dosáhla velmi vysoké úrovně. Poté jsem se již nikdy nenarodil v těle na Zemi.

Průměrná délka života Atlanťanů byla mnohem vyšší než u současných lidí. Během života bylo možné dosáhnout velkého duchovního rozvoje. Bohužel však o to ne všichni usilovali, protože všeobecná životní pohoda a harmonie způsobovaly, že takové snahy duší byly sice velmi snadno splnitelné, ale ne tak naléhavě nutné, jako v těžkých přechodných dobách...

Narodil jsem se do harmonické rodiny a byl jsem jedináček. Měli jsme školy, které navštěvovaly všechny děti po počátečním domácím vzdělávání. V prvním vzdělávacím cyklu se jim dostalo všeobecných životních znalostí fyzického, filozofického a energetického řádu. Šlo o představy o uspořádání světa, stavbě těl, vývoji biologických druhů atd. Meditace počátečních stupňů byly také přirozenou normou života všech Atlanťanů. Učili se jim už od dětství. Vnímání nehmotných prostorů bylo u většiny dětí vyvinuté už od narození. Bylo však samozřejmě rozvinuto v různé míře v závislosti na věku duše. Normou byla také znalost energetické multidimenzionální struktury lidského těla. Schopnost cítit druhé lidi, regulovat své emoce, žít v radosti a klidu – to byl přesně ten přirozený způsob života, který občas porušili jen někteří jednotlivci.

Pak tu byla možnost dalšího vzdělávání. V atlantském vzdělávacím systému byla možná specializace v různých oborech, například v duchovně vzdělávacích disciplínách, historii, umění, fyzice, společenských aktivitách nebo v přírodních aplikovaných znalostech, souvisejících s rostlinnými a živočišnými světy.

V té době měli lidé přístup k bohatým informacím na hmotné, jemnohmotné i duchovní úrovni.

Pro Mě byla nejzajímavější oblastí fyzika polí a energií v hmotných i nehmotných prostranstvích.

Získal jsem další vzdělání v tomto oboru, a poté jsem pracoval s přeměnou transformací a transmutací různých přírodních energií: s energií slunečního světla, s energií větru, s energií tekoucí vody, s energií vln, s energií gravitace, s energií ohně, s jemnými energiemi v uspořádání planety a také s obrovskými energetickými možnostmi multidimenzionálního lidského organizmu ...

Byly to nejen hluboké meditace na přeměnu jedné energie v druhou prostřednictvím Sebe-vědomí. Byla to moje profese, moje práce fyzika-inženýra, který vytvářel zařízení pro takovou stabilní transformaci energií. Byl jsem jedním z vědců zabývajících se výzkumem v oblasti energetického poznání; a takových vědeckých pracovníků bylo poměrně hodně.

Na začátku každé hlavní etapy práce jsme studovali možnosti takových přetváření energií a jejich dalších transformací, které jsou pro vysoce rozvinuté lidské vědomí bez jakýchkoliv technických zařízení zcela reálné. Poté jsme vytvářeli a testovali hmotná zařízení, která mohli používat všichni Atlanťané. Taková zařízení různého stupně vyspělosti a složitosti používali jak specialisté v různých oblastech vědění, tak i běžní obyvatelé Atlantidy ve svém každodenním životě.

Přístroje se používaly například v medicíně – v případech, kdy bylo nutné napravit tělesná zranění. Nemoci jako takové tehdy téměř neexistovaly, ale pokud došlo k nějakému traumatu těla, existovaly obrovské možnosti jeho obnovy na fyzické a energetické úrovni.

Zařízení, vytvořená s pomocí podobných technologií, se používala také ke komunikaci na velké vzdálenosti, k přemísťování fyzických těl a předmětů, k ovlivňování počasí, gravitace atd.

Nyní bych nerad upozorňoval na takové technologie, které některým čtenářům mohou připadat jako sci-fi, avšak jiným – jen jako teoretické potvrzení stavění unikátních pyramid Atlanťany nebo existenci dalších artefaktů dávných civilizací.

Rád bych se s vámi podělil o několik velmi zajímavých možností energetických transformací pro vaši meditační práci. Doufám, že vám budu moci tyto znalosti odhalit až je budete potřebovat; podle toho do jaké míry budete připraveni je přijmout.

... Ale je tu něco, o co se Já mohu podělit s každým, kdo čte tyto řádky, hned teď.

Je to Můj dar, je to Živá Energie Mé Lásky, která vždy proudí a snadno se předává, která může přeměňovat těla i duše, pokud někdo tuto Lásku přijme a opětuje Ji.

Je to maličká meditace o lásce mezi Bohem a duší.

Tato meditace může pomoci odstranit separaci, oddělenost od Jednotného, Všetvořícího, Božského Vědomí. Tato meditace může pomoci rozplynout se v Božském Oceánu Lásky:


 

"Mohl bych vzít tvé tělo a naplnit je Svou Láskou?

Mohl bych vzít tvé tělo a naplnit ho Svou Silou?

Mohl bych tě vzít jako duši a beze zbytku tě v Sobě rozpustit?


 

Kdo jsi? Kde jsi?

Jsi zrnko písku na povrchu Země...

Jsi vlna v Mých vodách, dýchajících Silou a Svobodou.

Jsi jiskřička světla v Záření Nekonečnosti Mého Ohně!


 

Mohl bych tě vzít do sebe úplně, beze zbytku?


 

Kapka v hlubinách oceánu je totožná s celým oceánem, neboť nemá hranic.

Kapka tvojí lásky je také přijata Oceánem Božské Lásky. Rozpouští se v Oceánu Stvořitele, tvořícího a rozpouštějícího světy...


 

Kdo jsi teď? Kde jsi teď?...

Neodpovídej! Jen pociťuj Jednotu se Mnou!


 

Pokud ti ještě zbylo trochu vědomí "odděleného já", natáhni ruce své duše do Mých Hlubin. Pociťuj Mě, dotýkej se Mé Lásky, stejně, jako se rukama duchovního srdce dotýkáš oceánských prostranství.


 

Hlouběji...

Ještě hlouběji...

Ještě dále...


 

Tam, kde "oddělené já" ztrácí své hranice, můžeš šeptat láskyplná slova nebo dávat lásku beze slov, dotýkat se rty..., ponořit své srdce do Mne!


 

Buď, buď, buď ve Mně! Úplně se rozplyň...


 

Žiješ ve Mně!

Jsme JEDNO!


 

Věz, že vždy žiješ v tomto Oceánu Božské Lásky jako jeho věčná součást!

Uvědom si, pamatuj si a opatruj – nerozlučnost této Lásky!


 

Já žiji v tobě! Ty žiješ ve Mně!

Jsme JEDNOTNI.


 

Tohle je to, co už teď budeš vědět navždy!"