Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola třetí. Klíč Lásky

2. 5. 2017

Kapitola třetí. Klíč Lásky


 

Láska je klíč, otevírající duši bránu ke Světlu, k postižení Prvotního!

Tato Cesta – Cesta rozvíjení duchovního srdce – může být znázorněna jako žebřík se spoustou stupňů a plošin.

Úroveň přeměny duše-vědomí v Lásku předurčuje také to, jaké vědomosti a dovednosti mohou být dané duši svěřeny a odhaleny Božskými Průvodci.

Stabilita ve stavech lásky a klidu – to je to, co musí projevovat jdoucí po stupních evolučního vzestupu. Neustále bude Námi prověřován na stabilitu v těchto stavech vědomí. A jestliže úspěšně projde novou zkouškou – pak mu klíč Lásky otevírá následující bránu.

Ano, jakmile žák dorůstá do perspektivy přijetí následující úrovně zasvěcení – vyvstávají před ním zkoušky pevnosti. A pouze v tom případě, pokud klíč Lásky dokáže otevřít vznikající zábrany, je žák považován za hodna toho, aby vystoupil na další stupeň postupného poznání Neohraničeného Jediného.

To, co bylo řečeno, je jeden ze zákonů rozvoje duše ve Vesmírné Škole.

A všechno, čím duše prochází před získáním klíče Lásky, jsou jen přípravné stupně posuzovaného růstu, «mateřská škola» Evoluce.

... Věz, člověče, že Světlo je skryto ve tvé podstatě! Tma je jen vnější pokrývka! Hledej Světlo – v hlubinách svého duchovního srdce!

Jen prostřednictvím lásky se můžeš stát jednotným s Veškerenstvem!

Zvítěz na tmou v sobě! Rozežeň clonu tmy, co ti zakrývá Světlo Pravdy!

Následuj to, co si uvědomuješ ve svém duchovním srdci! Poněvadž tam je Příbytek Světla v tobě a Zdroj Lásky, která, až vzroste, dokáže obejmout všechno!

Ať se tvoje láska stane zvěstovatelem tvého jitra!

Ať tvoje láska osvěcuje začátek každého tvého dne, a ať se s každou hodinou rozhořívá, jako vycházející slunce!

Ať žádný den tvého života na Zemi neuplyne nadarmo!

Zůstaň svým světlem lásky otevřený – k lidem, kteří se k tobě obracejí. A pak – ať si každý od tebe vezme jako dar to, co dokáže pojmout.

Ale jestliže je tvoje světlo lásky před lidmi zakryto, je to tvoje vina před Bohem!

Vylévej světlo svého srdce – jako slunce zrána! Učiň plamen lásky – svojí podstatou! A pak se tvá duše rozroste do všeobjímající nekonečnosti, a celá se rozhoří ohnivou láskou!

Ale na to, aby se duše očistila a stabilně hořela světlem lásky, je třeba vynaložit mnoho úsilí!