Jdi na obsah Jdi na menu
 


Atlanťan Tót: Klíče k tajemstvím bytí

Příspěvky

Atlanťan Tót

22. 4. 2017

Vnímejte, lidé, hlas Atlanťana, Kterého nazývali Tótem!

Země ležela v kolébce Tvořivých Rukou, když jsem Já přišel na Zemi a přijal vědění o té Tvořivé Síle, ve Které je Zdroj rozvoje všeho!

 

Kapitola první. Klíč Svobody

25. 4. 2017

Zákon karmy spoutává člověka právě proto, že člověk není připraven nebo se nechce očistit od negativní minulosti a dál si ji sám promítá do své budoucnosti. A člověk sám je ten «projektor»: on sám sobě promítá do budoucnosti svoje emoční stavy a šablony skutků, stavy energií uvnitř těla a «kokonu».

 

Kapitola druhá. Klíč Ticha

29. 4. 2017

Poslouchej! Naplň se tím tichem! Naplň se tak, aby všechno povrchní, nepotřebné – bylo vytěsněno!...

A potom ho naplníš – sebou!

V tomto tichu se můžeš učit Moudrosti. Poněvadž začneš rozlišovat důležité – a nepodstatné.

 

Kapitola třetí. Klíč Lásky

2. 5. 2017

... Věz, člověče, že Světlo je skryto ve tvé podstatě! Tma je jen vnější pokrývka! Hledej Světlo – v hlubinách svého duchovního srdce!

 

Kapitola čtvrtá. Klíč práce.

3. 5. 2017

Jenom vlastním přičiněním se postihuje moudrost!

Ten, kdo takové úsilí nevykonává, – stojí na místě nebo sjíždí zpátky. Poněvadž existuje nejen Cesta rozvíjení, ale je i cesta degradace, vedoucí do tmy! Buď vždy zaměřen ke Světlu a nepřestávej pracovat na sobě-duši!

 

Kapitola pátá. Klíč Vědění

5. 5. 2017

Probuď se člověče – a hledej Moudrost!

Svobodná a otevřená je Cesta pro moudrého! Poněvadž on si očistil duši a poznal zákony vcházení do Světla! To bylo podmíněno jeho vůlí! Nikdo to nemohl vykonat, kromě něho samotného! Jen člověk sám může zdolat chaos svých emocí a odstranit nepořádek v sobě-duši!

 

Kapitola šestá. Klíč Síly

16. 5. 2017

Avšak vždy pamatuj, ó člověče, na nebezpečnost síly! Neboť bude Sílou rozdrcen ten, kdo se pokusí udělat svoji sílu nástrojem vlastní nadvlády nad druhými.

Ať se názorným příkladem navždy stane historie Atlantidy! Do tmy padli ti, kdo se povznesli nad lidi na křídlech pýchy!...

 

Kapitola sedmá. Klíč Jednoty.

21. 5. 2017

Ty jsi svázán s planetou a s každou částicí Všeobecného Života, žijící na ní, – ať už o tom víš, nebo to nevíš. Ať už obrátíš svůj pohled vzhůru nebo dolů – spatři: všechno je Jedno! Cokoliv, co se zdá oddělené, je částí Velikého Mnohorozměrného Celku!

 

Kapitola osmá. Klíč Nesmrtelnosti.

31. 5. 2017

... Nehledej «údolí stínů», zamiř ke Světlu – a Světlo se před tebou otevře!

Jakmile Světlo zaplní tebe-duši – tma pro tebe přestane existovat. Poněvadž síly temnoty nemají moc tam, kde zavládlo Světlo!

Dokonce i tvoje tělo se může stát pochodní, svítilnou, ukazující Cestu lidem!

 

Kapitola devátá. Klíč Ohně.

4. 6. 2017

Ten, kdo poznal, že Oheň hoří uvnitř něho a že tento Oheň je jednotný s Božským Plamenem, – ten získává klíč Ohně!

Tento Oheň je nejsilnější ze všech sil v Univerzu, poněvadž je to Tvořivá Síla!