Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ponaučení od Boha

23. 11. 2020

Ponaučení od Boha

 

Jednou v lese nám Satja Sáí Bába, Sulia, Kair a Apoštol Ondřej říkali:

Nestačím ti ke štěstí – jen Já sám?

Když se zamilovaní něžně vzájemně dotýkají těl toho druhého konečky prstů, pak v těch dotycích mizí dvojnost a zůstává jen NĚŽNOST – jedna pro oba...

Když zamilovaní spojují ústa, pak už dál neexistují rty, ale je jen POLIBEK – jeden pro oba...

Když se zamilovaní vzájemně dívají do očí duchovních srdcí jeden druhému, pak se jejich duše spojují v proudu, který je pouze LÁSKA – jedna pro oba...

A jak se získává Moudrost? – Klidem mysli, kterou ponoříš do svého duchovního srdce, naplněného Stvořitelem.

V tomto stavu začne být jasná každá Jeho myšlenka. A každá myšlenka zde je teď i tvoje. Ale je očištěná od příměsi lidského "já".

Nauč se – při umlklé mysli – Mě pozorovat čistým duchovním srdcem! Nauč se žít v takové kontemplaci!

Tak se Já stanu základem všech tvých činů.

Tak se naučíš stavu, který ti umožní jednat, ale přitom stále zůstávat ve Splynutí se Mnou.

Chápu, jak těžký je to úkol... Ale vždyť ses už kdysi učila chodit, mluvit... – to bylo tvé lidské dětství. I teď je to "dětství" – ale jiného stupně bytí: uč se myslet, chodit, mluvit – a být přitom Mnou!

Neboj se upadnout: Já jsem nekonečný v Hlubině pod vším! A pokud už "padáš" – pak "padej" do Mých Objetí – a vstávej se Mnou!

Nauč se žít z Mého KLIDU a z Mé LÁSKY! Uč se jednat ve Splynutí.

Pole Klidu – pole něžnosti, lásky, harmonie musíš udržovat i kolem svého těla .

* * *

Potřebuji mít ohně Mých škol po celé Zemi – ohně, které nesfouknou poryvy větrů a neuhasí deště!

V bouři a v nepohodě chci vašim prostřednictvím zapálit ohně; nechť k jejich plamenu přijdou ti, kdo chtějí a které Já mohu vyvést z temnoty a přiblížit k Sobě – už teď!

A všichni ostatní ať vidí, že tyto ohně hoří, že hoří neustále, že LÁSKA je ta CESTA, po které Já přivádím k Sobě.

Vy musíte zahřívat lidská srdce – předtím, nežli každé z nich zamíří ke Světlu a rozhoří se od Mého Ohně. To je vaše sloužení Mně!

Vy jste vědecko-duchovní Škola, a vaším úkolem je nést lidem světlo vědomostí o Bohu, etické zákony Boha! Opravdová vyšší mravnost, láska k Bohu, vědecké poznatky o Bohu, člověku, Evoluci – to je to, co musíte masám lidí přinést v první řadě! Musí být změněn světový názor na planetě tím, že budou znovu obnoveny ztracené vědomosti!

Starověká Pythagorova škola vám v tomto směru může posloužit jako příklad. Zákony života před Bohem v harmonii, lásce a moudrosti jsou základem. Na tomto základě musí probíhat výchova duchovních vůdců různých úrovní a směrů, politiků, umělců, vědců, a také výchova dětí – abychom vytvářeli budoucnost společnosti.

Co pro to můžeme udělat právě teď?

První a nejdůležitější pro vás samotné je, abyste se definitivně upevnili ve Mně ve stavu Vlny, soupodstatné s Oceánem Prvotního Vědomí! Tohle není možné nahradit ničím pozemským! Opravdové sloužení v planetárních rozměrech se uskutečňuje pouze ze stavu závěrečného srůstu se Mnou!

Sloužení Avatára je práce, uskutečňovaná z Oceánu Stvořitele, přičemž ne pouze s pomocí těla. Je to práce celého komplexu, zahrnujícího jak tělo, tak i Bráhmánické Mahádubly, i působení z Oceánu Stvořitele. Je uskutečňována z trvalé Jednoty s Prvotní Úrovní Bytí!

Podívejte se na Satja Sáí Bábu: On píše knihy a čte přednášky, On prosytil planetu paprsky Vesmírného Sama Sebe, On slaďuje se Sebou Samým ty, kdo Ho milují a jsou připraveni vnímat Jeho ponaučení, a těm, kdo jsou k tomu připraveni, daruje vyšší metody zdokonalování...