Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předmluva

28. 10. 2017

Duchovní práce s dětmi

Redigoval kandidát
biologických věd

Vladimir Antonov


 

Vydání druhé, se změnami.

New Atlanteans”, 2007
ISBN 978-1-897510-09-4
© Антонов В.В., 2010. 

Do tohoto sborníku jsou zařazeny články řady autorů v rámcích činnosti vědecko-duchovní Školy* Vladimira Antonova. Základní metodologickou hodnotou této Školy je rozvíjení jejích adeptů jako duchovních srdcí, což jim umožní pokračovat Přímou Cestou k Realizaci Božích Zákonů, k duchovní Dokonalosti. Metodika Školy je uspořádána ve formě navazujících stupňů: od velice jednoduchých, počátečních – až k složitějším, vyšším.

V této knize jsou uvedena metodologická doporučení a modifikace počátečních metod, adaptovaných na dětskou úroveň vnímání a na úroveň dospívající mládeže. Přičemž základní priority programu jsou tyto: položení základu duchovního vztahu (to znamená, z pozice lásky) k druhým lidem a ke všem živým bytostem, získání návyků zdravého obrazu života, rozšíření obzoru a získání počátečních představ o smyslu našich životů na Zemi.

Kniha je určena pedagogům a vychovatelům, pracujícím s dětmi různého věku; a také bude prospěšná rodičům.


 

Vysvětlivka:

Pod slovem Škola v našem případě nemáme na mysli budovu s třídami pro vyučování, ale to, co se tím v takových případech chápe ve vědeckém světě: souhrn všech lidí, sjednocených konkrétní vědeckou myšlenkou. V konkrétním případě se jedná o nový směr současné vědy – metodologii duchovního zdokonalování.

V současné době ani autor, ani kdokoliv z jeho nynějších kolegů nevyučují cvičení, popisovaná v této knize: my se pouze dělíme o svoje praktické zkušenosti předchozích let: aby je mohli využít druzí. (Poznámka V. V. Antonova).

 

 

 

Předmluva

V. V. Antonov


 

Pro ruskou skutečnost je charakteristické, že lidé nechápou smysl svých životů. Poněvadž ani ateizmus, vládnoucí v naší zemi už několik desetiletí, ani zvrácené náboženské představy nedokážou jasně vysvětlit: proč tady žijeme a co tu máme dělat – z filozofického hlediska. A proto lidé, zbavení duchovnosti, včetně dětí, masově a nezvratně propadají opilství a dalším narkomaniím, a zločinnosti, které se pro ně mění v obvyklý, normální způsob života. Přitom praxe ukazuje, že žádné výzvy k zdravému způsobu života" nemohou většině lidí vytvořit stabilní perspektivu – jestliže neexistuje řešení hlavní otázky filozofie: otázky po smyslu našeho života na Zemi.

O tom všem jsme podrobně mluvili v mnoha publikacích [3,5-16,26,28,41]. Ale dětem je to pochopitelně třeba sdělovat zjednodušeným, jim přístupným jazykem, a přitom nevtíravě, bez donucování; jenom je prostě informovat – tak, aby se jim to v pozdějším věku vybavilo, a mohlo to posloužit jako základ vnímání světa a chápání svého místa a své role – jak v nekonečných prostranstvích mnohorozměrného Absolutna, tak i mezi konkrétními lidmi, vtělenými na Zemi.

Ti, kdo pročítají tento sborník, mohou buď doslovně používat metody, v něm uvedené, a nebo si vytvářet vlastní improvizace podle tohoto podkladu, ale nezbytně přitom musí cvičení "prosycovat" hlavním tématem – tématem duchovní lásky: úcty k Bohu, dobra, soucitu, sloužení všem ve všem dobrém, péče o všechny bytosti, včetně lidí, zvířat a rostlin; vždyť my sami jsme duše, vědomí, vtělená v materiální těla, a přebýváme v nekonečném vesmírném Oceánu Vševidoucího a Všeslyšícího Božského Vědomí, Boha, Který je Láska a Který nás přijme navždy do Svého Příbytku, jestliže se také staneme, tak jako On, Láskou.

Také vyprávění o Božských Učitelích a činech duchovních hrdinů navždy zůstanou v paměti dětí jako obrazy k následování [24-25,27 a další].