Jdi na obsah Jdi na menu
 


Besedy s Učiteli v říjnu 2021

18. 10. 2021

Besedy s Učiteli v říjnu 2021

Satja Sáí Bába o karmě


 

Jsme připraveni vám napovídat, jak předávat lidstvu vědomosti o Bohu. Staňte se Hlasem, mluvícím o Pravdě, staňte se srdci, ponořujícími duše do Nevýslovné Božské Lásky!

... Člověk se musí naučit rozumět Bohu!

To, jak se ty člověk-duše, sám pociťuješ – radostně nebo zoufale, šťastně nebo podrážděně, znepokojeně, nadšeně nebo hněvivě... – to všechno závisí jen na tobě!

... Člověk nemůže vždy v každém okamžiku plně kontrolovat okolnosti svého života. Tvoje karma mohla být vytvořena už dávno, dokonce už v minulých vtěleních. A jak přijímáš to, co přichází do tvého života, je jen tvoje volba! Opakuji: jak a co si při tom myslíš, jakým emocím dáváš volný průchod, to závisí jen na tobě!

Dostáváš lekce pro duši a můžeš být vděčný Bohu za to, že tě tyto zkoušky očišťují od břemene minulých chyb. Vděčnost Bohu za to je ta správná cesta k očištění! Ale to neznamená pasivitu a nečinnost: lekce se musíš naučit, zkoušky složit, abys mohl "postoupit do další třídy", vystoupit na další stupeň vývoje!

Všechny těžké okamžiky života má smysl procházet se Mnou a spoléhat se na Mne. Moje Objetí dávají štěstí i v těch nejtěžších momentech zkoušek! To je Mé Požehnání a Moje Pomoc! Pamatuj na to, člověče!

Dokonce, i když utrpíš porážku a děláš opakované chyby, v tom je také Má Pomoc! Máš znovu a znovu příležitost opakovat lekci, dokud se ji nenaučíš, dokud "nedostaneš zápočet". Jak lehce je těm, kdo to chápou, a přijímají těžkosti a zkoušky s vděčností! Vždyť tvůj osud je výsledkem tvých rozhodnutí, přijatých v minulosti a současnosti. A právě teď si tvoříš svoji budoucnost! Já jsem vždy vedle tebe! Já jsem připraven ti pomáhat!

... Následujte Přímou Cestu! Důvěřujte Pánu! Naučte se chápat Moji Vůli a přijímat Ji! Sjednoťte Ji se svojí vůlí!

V tom je klíč k úspěchu v duchovním životě, a dokonce i v životě světském.

Bůh je blízko! Bůh je vedle vás! Vždy těsně vedle vaší duše je přítomen Nekonečný Oceán Boha! Jenom hranice, ustanovené lidským sobectvím, Mě oddělují od každého člověka.

Občas někteří lidé sami dělají z této hranice neproniknutelné zdi...

Ale druzí – mohou pociťovat Moje Doteky...

Šťastně žijí ti, kdo pro Mne otevřeli dokořán okna a dveře svých duchovních srdcí a vpustili Mne do svých životů, do sebe! Tehdy Moje Božské Ruce konají s člověkem jeho činy, a Moje Myšlenky naplňují mysl, Moje Láska zaplňuje srdce!

Stálost v tom – přináší Blaženost v Lásce Boha!


 

Svobodný Vozka

S novým Božským Učitelem jsme se seznámili na břehu velkého překrásného jezera s ostrovy. Představil Se jako Svobodný Vozka.

Nad příkrým písečným srázem vidíme jeho živě projevený Mahádubl. Ale On také rozprostřel Svoji měkkou nemateriální přítomnost ještě šíře – na mnohé kopce, porostlé lesem, ležící v těchto místech. Voda v jezeru je také naplněna Jeho blaženou léčivou Energií.

Pověz nám o sobě!

Mé poslední vtělení bylo v Rusku v polovině devatenáctého století. Byl jsem vozkou.

Vědomí, rozvinuté v minulosti, se snadno rozlévalo nad prostory. Během takového letu duše jsem začínal vidět a pociťovat Světlo a Lásku Božských Duší! A jednou jsem si konečně vzpomněl na Sebe, z doby, kdy jsem už předtím dosáhl Božskosti1. To dřívější vtělení bylo na severu Ruska, ještě v předkřesťanských časech.

Tehdy jsem také byl vozkou. Odvezl jsem spoustu lidí! Někoho – na vesnici nebo do města, a někoho – jsem trochu přibližoval po Veliké Cestě2 k Prvotnímu Domovu3. Pomáhal jsem každému překonat jen určitou část Cesty, vedl jsem diskuze a pomáhal duším v růstu uvědomělosti a lásky. Každému, koho jsem vezl, jsem pomáhal alespoň trošku v tom, co v té chvíli dotyčná duše potřebovala. A každou duši jsem viděl jasně a chápal ji úplně až do hloubky.

Právě tak jsem žil. A tím samým se dál zabývám i teď. Všem, přicházejícím k Mému jezeru dávám krásu svítání a západů slunce, blaženost čistých vod na koupání, čistý zlatý písek pláže... A někdo začíná živě a hluboce pociťovat krásu přírody a posunuje se o několik kroků blíže ke schopnosti milovat a chránit ji, rozplývat se v ní! Všechno to jsou maličké krůčky směrem k Bohu... A těm nemnohým, kteří Mě mohou vidět a slyšet, vyprávím o Bohu, o rozšiřování milujícího duchovního srdce nad prostory, o rozplynutí "malého já" v Nekonečnosti Všetvořícího Živého Božského Světla-Ohně a Průzračného Klidu!

A co bych teď radil novým poutníkům Veliké Cesty? – Aby začali osvojením si všeobjímajících etických principů neubližování, pokud možno, všem bytostem, a lásky jako funkce duchovního srdce. Musí být dosažena stabilní čistota emocí a etická bezchybnost myšlenek, slov a skutků. Ti, kdo následují tuto cestu obdrží v první řadě Péči ze strany Svatých Duchů a budou se snadno slaďovat s Jejich Božskou Zjemnělostí a Blažeností.

Právě tak jsem se kdysi zdokonaloval Já – a dosáhl jsem úspěchu. Proto vám radím, abyste tyto znalosti aplikovali na sebe i vy.

Mír vám všem!

1

Vysvětlivka 1:

Jako Svatého Ducha.

 

2

Vysvětlivka 2:

Duchovní Cesty.

 

3

Vysvětlivka 3:

Prvotnímu Vědomí.