Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod

25. 11. 2012

 

Úvod

 

 

Zjevení zapsala: Anna Zubkova, Michail Nikolenko, Maria Štil, Larisa Vavulina, Světlana Jerjomina, Olga Stěpaněc, Anton Tjoplyj a Vladimir Antonov.

 

 

Během mnoha tisíciletí existence lidských civilizací na Zemi mnozí duchovní praktikanti, usilující o hledání našeho společného Tvůrce a následující Jeho Učení, dosáhli na této Cestě úplného úspěchu, a když se také stali Božskými, splynuli s Ním.

A teď Oni, jsoucí Částmi Jediného Vesmírného Boha Otce, pomáhají nám — vtěleným lidem, kteří ještě nedokončili svoji osobní evoluci. Občas se Oni dokonce kvůli tomu znovu vtělují do lidských těl, stávají se Avatáry, Kristy, Mesiáši — jak jsou v různých jazycích nazýváni.

Pozemské skutky některých z Nich zůstaly živé v historické paměti mas vtělených lidí. Jsou to Krišna, Ježíš Kristus a Jeho apoštolové, Bábadží a také Jeho Žáci, jako Láhirí Mahášaj, Juktéšvár, Jógánanda, také — Juan Matus a Jeho přítel Chenaro, a z těch, kdo nyní pracují na Zemi v materiálních tělech — Satja Sáí Bábá a David Copperfield.

Na některé další Božské Učitele zůstaly na Zemi jenom nejasné vzpomínky v legendách. Je to Surya («Bohyně slunce» starověkých Árjů), Assyris («Bůh slunce» starověkých Asyřanů, který byl činný také i na území Rusi), Lada (proslulá u starých Slovanů a považovaná za ochránkyni domácího ohně).

Existují i historické osobnosti, popisované v literatuře, které také dosáhly Božskosti, ale zná Je jen poměrně málo lidí. Je to například Ptahhotep (s Ním jsme se poprvé seznámili díky knize Elizabeth Haich Zasvěcení) a sama Elizabeth.

V této části knihy jsou uvedeny besedy s Nimi a mnohými dalšími Božskými Učiteli, které jsou cenné v rámcích metodologie duchovního zdokonalování.

Abyste se lépe orientovali v těchto materiálech, měli byste mít představu o následujícím:

 

1. Vesmírné prostranství je skutečně mnohorozměrné. Jeho dimenze (eony, loky) se mezi sebou odlišují stupněm zjemnělosti-zhrubnutí energií, které je naplňují. Nejjemnější dimenze je Příbytkem Tvůrce. Ráj je dimenze jí blízká. Nejhrubší dimenzí je peklo.

 

2. Vědomí (duše) různých vtělených i nevtělených bytostí přebývají v těch či oněch dimenzích, které si můžeme do určité míry zjednodušeně představit jako «poschodí» mnohorozměrného Vesmíru. Čím vyšší je úroveň evolučního vzestupu konkrétní duše — tím blíže k Tvůrci ona přebývá.

 

3. Smysl života každého z nás spočívá v uvědomělém rozvíjení sama sebe, jehož cílem je především přiblížení k Tvůrci kvalitou vědomí a následné vejití do Nejvyšší loky. Splynutí s Prvotním Vědomím Tvůrce, Jeho obohacení sebou — znamená pozitivní završení osobní evoluce konkrétního člověka.

 

«A zapamatujte si: odvěké právo duše je stát se jednotnou s Otcem!» — to nás učí Bůh (viz níže).

 

Lidé, kteří se k tomu stavu přiblížili, se stávají schopnými přímého poznání Tvůrce a svobodnému stýkání s Těmi, Kdo už završili Svoji evoluční Cestu, — Božskými Učiteli. Stává se možným Je — jako Vědomí — snadno pozorovat a rozmlouvat s Nimi.

 

… Čím začít, abychom mohli jít touto Cestou? Především získáním úplné etické čistoty.

 

Avatáři

 

Předtím, než Nás ukřižují,

Stihneme Slovo Své povědět!

Předtím, než Nás zabíjejí,

Stihnem' se nad Zemí rozletět!

  

Předtím, nežli musíme

Zpátky, Domů, odejít,

My na Zemi přinášíme

Lásku Svou a Klid!

 

Každý z Nás píše

V životě Země Svou stránku,

Každý Svým Životem dýše—

Na Zemi vesmírnou Lásku!

 

My stihneme říci a udělat

To, proč jsme sem přišli,

A nad světem Křídla rozepnout—

Křídla Lásky!

 

My pokračujeme v Díle — v Díle Jeho!

My získáváme Sílu — Sílu Všeho!

My projevujeme Vůli — Vůli Tvůrce!

Každý z Nás prochází Cestu Svou až do konce!

 

My — nehledáme nic jiného:

My jsme tady — proto,

Aby žila nad Zemí

Láska Jeho!

 

 

David Copperfield,

19. září 2004

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář