Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život mnichů-vědců

4. 1. 2022

Život mnichů-vědců


 

Způsob života mnichů-vědců vůbec není podobný takovému obyčejnému pracovnímu kolektivu. Náš život se nedělí na "práci" a "volný čas", na "pracovní" a "volné" dny. Život a práce zde tvoří jeden celek: vždyť práce je pro nás podstatou života. A "volný čas" my prostě nemáme.

My se vědomě účastníme procesu vesmírné Evoluce, do kterého jsou také zapojeni – třebaže to obvykle sami nechápou – všichni lidé, a také všechny ostatní bytosti.

Nemám teď na mysli evoluci biologických druhů na planetě Zemi, ale Evoluci Vesmírného Vědomí.

Právě uvědomění si svojí zainteresovanosti v této Evoluci a pochopení své vlastní perspektivy v ní může naplnit život každého člověka tím nejvyšším smyslem a udělat ho opravdu šťastným!

Ale, bohužel, jen extrémně malý počet lidí ví, co je to Evoluce Vědomí. A převládajícím principem interakce člověka s okolním světem je konzumizmus: využívání tohoto světa pro sebe, pro zabezpečení své nejlepší existence teď hned, anebo – v případě příslušnosti k některým náboženským doktrínám – po smrti těla.

Až po tom, co se člověk dozví o Evoluci Vědomí, může pochopit, že jeho předurčením vůbec není krátký život na Zemi a poté zánik, a také ne věčná a neměnná posmrtná existence v ráji nebo pekle!

Vždyť Bůh lidem nabízí konkrétně Splynutí se Sebou Samým, Bytí Jím Samým – a ne něco menšího!

Ale jak to uskutečnit? Kde najít Boha, a jak s Ním splynout?

Právě tímto směrem naše skupina pracuje. Studujeme Boha a pod Jeho vedením vyvíjíme metody rozvoje vědomí člověka do Božské úrovně.

Děláme to pro všechny lidi na Zemi. Námi nashromážděné vědomosti o zákonech Evoluce a metodách seberozvoje může využít jakýkoliv člověk. Tyto vědomosti by se mohly stát základem pro další rozvoj i celé lidské civilizace.

V takovém případě by lidstvo nebylo lidmi vnímáno jako obyvatelstvo spousty zemí, soupeřících mezi sebou o "chvilkové" výhody, ale jako společenství lidí, sjednocených společným, jednotným duchovním úkolem!

My bychom chtěli co možná nejvíce rozšířit tyto vědomosti po celé Zemi, a právě tak před nás staví úkol našeho Sloužení i Bůh.

On nám konkrétně říká:


 

Rozšiřujte znalosti o Mně po celé planetě! Musíte to udělat tak, aby se to celá Země dozvěděla a mluvila o tom! Každému člověku musí být dostupná pravda o Bohu, a o tom, proč se na Zemi objevili lidé a všechno živé!

Situace na Zemi se musí radikálně změnit! Od vás, s vaší účastí, se musí na Zemi začít rozvíjet nová kultura! Princip duchovního srdce se musí stát základem pro všechny!

Jděte na vládní úroveň, do vědecko-náboženských kruhů! Mezi vědci představte nové paradigma vědeckých poznatků o podstatě bytí! Prostřednictvím internetu informujte pedagogy různých zemí, představitele různých druhů umění!

Rozšiřujte vědomosti napříč všemi kanály! Zapojte televizi, vydávejte knihy v různých jazycích! Zprostředkujte co největší šíření informací po celé Zemi!

* * *

Bůh vedl naši skupinu, stavěl nám další milníky v přeměně sama sebe, ukazoval nám naše další možnosti.

Zejména musí člověk na této Cestě přejít od pocitu vlastní omezenosti, obvyklého od dětství, od obvyklých pozemských měřítek – k pociťování Nekonečnosti Oceánu Stvořitele, k pociťování sama sebe tímto Oceánem.

Zde je to, co nám říkal Bůh o této etapě:

Učte se žít v novém stavu – stavu nekonečnosti sama sebe! Ať už se dějí jakékoliv události na materiální úrovni – porovnávejte je s Nekonečností Života ve Mně! To vám zejména pomůže osvobodit se od vlivu zdánlivě nepříznivých "pozemských" faktorů.

Jednejte z Oceánu, jsouce Jím! To se musí stát tím nejobvyklejším a nejpřirozenějším ze všech stavů.

Ve stavu Oceánu musíte chodit po Zemi!

* * *

Stvořitel, jako Milující Srdce, by chtěl darovat každému z nás ten Nejvyšší Dar – Sebe Samotného.

Ale, aby byl člověk schopný tento dar přijmout, musí si právě tak silně zamilovat Jeho, a také zatoužit se Mu zcela darovat.

Ať má takové přání i každý z vás, drazí čtenáři! Vždyť právě ono se stane zárukou vašich budoucích Vítězství!