Jdi na obsah Jdi na menu
 


Regulace reprodukční funkce

1. 10. 2018

Regulace reprodukční funkce


 

Projevy jednotlivých složek reprodukční funkce dospělého organizmu závisí na řadě vnitřních a vnějších příčin a mohou být v případech odchylek od normy regulovány – a to různými způsoby.

Při řešení problémů s léčením používá zkušený specialista vždy komplexní přístup, který bere v úvahu i všemožné příčiny oslabení funkcí nebo onemocnění, a také i možnost korekce nebo léčení prostřednictvím různých "vstupů" do organizmu: nervového, antibakteriálního, informačního, sugestivního, bioenergetického a dalších. Včas prozkoumává také i vzdálené následky svého působení.

V těch letech, kdy se v Rusku teprve začínaly objevovat první publikace z oblasti sexuologie, mě ohromovala totální nekompetence většiny doporučení na medikamentózní léčení, například impotence: v jednom soupisu léčebných preparátů byly bez jakýchkoliv komentářů uvedeny látky přímo protikladného působení! Přitom každá z nich mohla skutečně pomoci – ale jen nemocným s naprosto přesně určenou příčinou patologie. Ale jiným nemocným to mohlo jen uškodit, tím že bylo posíleno působení faktoru, vyvolávajícího oslabení pohlavní funkce jmenovitě u nich .

Nebo ještě jeden příklad "omezenosti" a nekomplexnosti léčebného přístupu. Mladá žena se obrací na placeného sexuologa: pokaždé na začátku pohlavního aktu pociťuje bolest. On jí říká: nesmíte začínat hned, ale je třeba se předtím pomazlit, vzrušit se... To, co jí říkal, byla obecně pravdivá slova. Jenže její bolest měla jinou příčinu: venerické infekční onemocnění...

... Nechce se mi teď příliš hluboce a široce pronikat do sexuologie v tomto důležitém a zajímavém problému: jinak by vznikla "kniha v knize". A také se teď můj zájem soustředil na mnohem významnější a málo prozkoumanou oblast vědění. A současnou sexuologickou literaturu už dávno nečtu: nemohu na to ztrácet čas. Ačkoliv jsou mezi ní určitě i vynikající knihy.

Ale, jelikož už jsem se jednou rozhodl vyprávět o své "sexuologické minulosti" na středisku Sexuologického centra, vedeného tehdy profesorem Abramem Mojsejevičem Svjadošem, – pak se omezím v podstatě jen na výčet toho, co se mi podařilo v této oblasti vědění udělat (na doplnění toho, o čem jsem už vyprávěl).

...Konkrétně jsem jako první v experimentech na představitelích třídy savců, poukázal na úlohu semenných váčků – žláz, nacházejících se vedle předstojné žlázy – v regulaci mužské sexuality. Zaváděl jsem králíkům do semenných váčků kousíčky polyetylénu, které dráždily baroreceptory uvnitř semenných váčků. Z toho u samců vzrůstala intenzita pohlavního puzení průměrně téměř pětkrát, ale u některých dokonce více než desetkrát! [23]. To znamená, že čím víc se ve žlázách nahromadilo produkované tekutiny, – tím byla vyšší sexuální připravenost, sexuální chtění. Ale při zánětlivých jevech v těchto žlázách můžeme očekávat snížení nebo dokonce vymizení projevů pohlavní funkce.

Ale je třeba mít na zřeteli, že semenné váčky jsou pouze jedním z mnoha mechanizmů regulace mužské pohlavní funce.

... Například, při vyčerpání nebo vysilujících onemocněních organizmus snižuje výrobu pohlavních hormonů. To je i pochopitelné: je třeba sebrat síly, i proto, aby bylo potomstvo plnocennější jmenovitě od úplného zdraví a síly otce.

Ale... "rodinná situace" může vyžadovat lékařskou pomoc.

V těchto případech není radno používat pohlavní hormony: jejich přivádění do organizmu zvnějšku vede ke snížení jejich produkce samotným organizmem. Mnohem lepší je stimulovat vlastní produkci hormonů. Tomu budou nápomocné například preparáty ženšenu nebo eleutorokoku (první začíná "vyrábět" rychle, druhý – až za několik dní, ale zato vytváří stabilní podklad produkce androgenů); oba působí přes hypotalamo-hypofyzární systém mozku. [23]

Stejné preparáty také dobře odstraňují únavu a zvyšují odolnost organizmu.

Dodávám, že ultrafialové záření – na slunci nebo křemíkovou lampou (horským sluncem) – bude účinkovat podobně.

Negativní emoční stresy v podobě vleklých zneklidňujících stavů, hněvu apod. – poškozují reprodukční funkci u představitelů obou pohlaví. Nejlepším řešením tu pochopitelně bude přijetí Boha do svého života, správné pochopení smyslu svého života a ovládnutí metod psychické autoregulace na základě využití čaker (viz níže).

Ale, dokud jste to ještě neovládli, můžete používat lékařské preparáty.

Naše psychické stavy ovlivňují funkci těch či oněch orgánů fyzického těla prostřednictvím dvou částí nervové soustavy, nacházejících se v recipročních vztazích (to jest působících v protichůdných směrech). Je to sympatický nervový systém, účastnící se ovládání těla při stresech, a parasympatický, dominující ve stavech klidu, komfortu.

A jak sexuologické charakteristiky, tak i laktace a mateřské chování – mohou být zlepšeny na základě existence stresogenního faktoru – s pomocí léčivých přípravků potlačujících sympatický systém (adrenolytik) nebo aktivujících parasympatický (cholinomimetik). To bylo potvrzeno jak v mých výzkumech při léčení mužů s oslabenou potencí nebo předčasnou ejakulací [23], tak i v experimentech na zvířatech, kde bylo prokázáno zlepšení ukazatelů laktace s pomocí prozerinu [8].

* * *

Jednou z hlavních příčin poruch porodního aktu je v určité míře projevená takzvaná diskoordinace porodní činnosti, to znamená, nesynchronní stahy svalových vláken dělohy. Při tom vzniká bolest, stahy dělohy ztrácejí efektivitu, dítě trpí škrcením pupečníku... A ve svalových vláknech se při jejich únavě hromadí kyselina mléčná, z čehož ještě více slábnou...

Porodníci v takových případech aplikují preparáty, stimulující stahovou aktivitu dělohy, nebo navozují "medikamentózní spánek" pro odpočinek, anebo se rozhodnou pro operaci "císařským řezem".

Ještě se právě v těch letech, kdy jsem se zabýval výzkumem této tématiky, prováděly pokusy propouštění elektrického proudu přes tělo rodičky (i plodu!). Byly k tomu vytvořeny a aktivně vnucovány "z Moskvy" všem porodnicím v SSSR i v zahraničí speciálně vyrobené drahé přístroje. Ale, pokud je někde koupili, hned je přestávali používat: protože nejen, že nepomáhaly rodit, ale ještě zhoršovaly špatný psychický stav nešťastných žen. A co je možná ještě vážnější – byly při tom naprosto ignorovány možné pozdější následky vlivu elektrického proudu na bioenergetické struktury organizmu dítěte...

Ale já jsem o tom uvažoval takto:

Příčinu diskoordinace porodní činnosti je třeba hledat v zabíjeném stravování, zanášejícím tělo solemi kyseliny močové a cizími hrubými energiemi, a v "zanesení" bioenergetických orgánů těla pod vlivem jiných příčin (nemocí, úrazů, bioenergetických znečištění od druhých lidí, zejména při sexuálních kontaktech s nemocnými nebo hrubými muži). Tohle všechno by bylo dobré vysvětlovat ženám (a také i mužům) dlouho před porodem! Ale protože je teď už na to pozdě, je třeba jim pomoci porodit s co nejmenším poškozením pro matku i pro dítě!

A já jsem navrhl bezmedikamentózní způsob neutralizace kyseliny mléčné v děložních svalech. Moji dva pomocníci rychle smontovali jednoduchou aparaturu. Byla určena – pouze jen – k vytvoření lokálního elektropotenciálu. Provedli jsme klinické zkoušky. Úspěch byl velkolepý! Zbývalo jen vypracovat přesný návod k používání této metody... Ale v té době začalo pronásledování ze strany KGB...

Později inženýr, který pomáhal při stavbě aparatury, tuto metodu publikoval bez mého vědomí, a ukázal přitom svou naprostou nekompetentnost už v záhlaví publikace... Ale to mě už regulace porodní činnosti nezajímala: Bůh mě popoháněl, abych studoval Jeho Samotného a budoval Cestu k Němu!*

* * *

V těch letech, kdy jsem pracoval s bobry, a také v sexuologii a porodnictví, jsem ještě nevěděl o mnohem důležitějších faktorech, ovlivňujících naše zdraví a štěstí. Je to především etická složka našich životů, určující to, jak náš Učitel-Bůh formuje naše osudy. Sem patří to, čemu věnujeme naše životy, i charakter výživy, i vzájemné vztahy s lidmi různě evolučně vyspělých skupin, i ovládání technik psychické autoregulace, atd.

Jednoduchý příklad: když člověk žije koncentrací vědomí trvale jen v hlavě – vzniká u něho vychudnutí čaker trupu, v důsledku čehož jsou postiženy funkce jim odpovídajících orgánů. Ale pokud se naučíme svobodnému přechodu vědomím do libovolné potřebné čakry – odpovídající situaci – a budeme ještě k tomu udržovat všechny čakry v čistotě, roztaženosti a naplněnosti jemnými energiemi, – pak už pouze v důsledku toho zmizí mnoho chronických zánětlivých procesů, a znovu se obnoví a znormalizují funkce orgánů a systémů organizmu. To, co bylo řečeno, se v plné míře vztahuje jak na sexuální funkci, tak i na celý reprodukční systém. 

Vysvětlivka:

Ale pokud někdo bude chtít pokračovat v dobrém díle na dopracování a zavedení této metody – budu rád. Potřebná dokumentace je uložena v Petersburgu, v Institutu porodnictví a gynekologie (osvědčení na zlepšovací návrhy č. 265 a č. 266 od 1. února 1979).