Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stát se Ohnivým Drakem

15. 5. 2022

Stát se Ohnivým Drakem


 

Jako mnoha jiným, i mně se to zpočátku zdálo divné: proč Číňané dělají obrovské, desítky metrů dlouhé obrazy draků, drží je nad hlavami a ještě přitom pod nimi tančí?

Pochopil jsem to až po desetiletích – když jsem k tomu porozumění dorostl.

Tato tradice pochází od zakladatelů taoizmu – Chuanga-Di a Lao-C'. Bylo to v té historické době nezbytné pro zachování důležité meditace, která se osvojuje na přístupech k vrcholu buddhi-jógy a hésychazmu.

Zde bychom měli mluvit o Božské schopnosti ovládat hmotu: zejména a především – o možnosti dematerializovat a poté znovu materializovat svoje tělo i jiné předměty, a to ne nutně na tom stejném místě, odkud tělo a ty předměty zmizely.

Není právě tohle ten nejrychlejší a nejpřirozenější způsob cestování? A nestojí za trochu námahy ho ovládnout?

A navíc: k tomu přemístění v prostoru dochází okamžitě, rychlostí myšlenky!

A lidé, kteří jsou schopní tvořit takové zázraky, skutečně existovali a stále existují! Ačkoliv je jich velice málo: jednotlivci z mnoha milionů.

... Čím bychom měli začít, chceme-li to trénovat? O tom podrobně pojednáváme v našich knihách a filmech. Takže to teď jen vyjmenuji.

Musíme začít s etickou očistou sama sebe. Také si musíme dát do pořádku jak svůj způsob života, tak i energii těla, včetně čaker, základních meridiánů, dantianů a "bublin vnímání". To všechno je podrobně vysvětleno v knize "Ekopsychologie".

Dále se rozvíjíme jako duchovní srdce – zpočátku uvnitř těla a poté za jeho hranicemi – až do vesmírných dálek. Osvojujeme si bytí Mahádubly – ohromnými, horám podobnými formami, skládajícími se z energií duchovních srdcí.

V závislosti na množství nahromadění takové zkušenosti, postupně přichází přímé poznání Svatých Duchů a celého Prvotního Vědomí – v Jeho různých Projevech. Svatí Duchové se stávají osobními Božskými Učiteli duchovních praktikantů.

* * *

Obyčejný oheň může být rudý, téměř bílý, oranžový, se zelenými a modrými vměstky. Plamen může mít různou teplotu, různou intenzitu a různý stupeň zjemnělosti.

A Božský Oheň je bílý se zlatavým odstínem. Mohou nám ho darovat Svým prostřednictvím – jako etalon (vzor) pro slaďování – Svatí Duchové.

Jedním z nejvyšším stavů Boha je Jeho Ohnivý stav – něžný, mezně zjemnělý, nespalující spravedlivé. Po Splynutí s Ním je nutné si Jím "prožehnout" svoje tělo. "Propálit ho" až k získání průhlednosti těla (viděné tak vlastní jasnovidností).

Ale ani takové "prožehnutí" těla nepřináší úplný efekt přeměny hmoty těla, ačkoliv k tomu těsně vede a přináší ozdravění.

... Existuje ještě jedna varianta Božského Ohně. Je ve Slunci: uvnitř hvězdy a ve "slunečním větru". Je to intenzívní Božský Oheň! Nejživěji ho můžeme pociťovat zrána za klidného jasného počasí.

Je nutné, abychom se – pokud se nacházíme ve stavu vlastního Mahádublu – usadili duchovním srdcem ve Slunci.

A potom – ze Slunce – svítíme tímto Ohněm na svoje tělo: na jeho jednotlivé struktury i na celek.

Při tom Proudy Božského Ohně získávají formy plavně se svíjejících Ohnivých Draků – dosahujících od Slunce až k Zemi.

* * *

Úspěchu v této práci na přeměně sama sebe není možné dosáhnout za pouhých několik dní nebo měsíců, ale za roky života, zasvěcené duchovní práci.

Podařilo se mi prožít desetiletí svého dospělého života v tomto těle – právě tak.

... Proč Ježíš ukládal Svým následovníkům, aby neodporovali zlu (Mt 5:38-41)? Proto, aby se nezaplétali do konfliktů a nenechali se odvádět od Hlavního Cíle – sblížení s Prvotním Vědomím jako duše a Splynutí s Ním.

Mně se úspěšně podařilo překonat takové zkoušky: jako jsou hrozby represálií, včetně upálení zaživa, pokusy o zavraždění a pomluvy. Dokonce jsem se svým vrahům, kteří zmrzačili moje tělo, ani nezačal mstít, ale prostě jsem jen pokračoval, aniž bych se nechal rozptylovat, v postupu po duchovní Cestě.

A tato Cesta se skládala z těchto etap, které je nutné zvládnout:

přijetí etického Učení Boha a přeměna svého života v souladu s ním,

bioenergetické očištění těla, včetně provedení skrz něho energie Kundalíní,

"otevření" a rozvoj duchovního srdce – až do kosmických měřítek,

prostřednictvím zjemnění vědomí – získání Božských Učitelů – Svatých Duchů, Kteří nám pomohou překonat další těžké úseky Cesty,

schopnost dívat se na své tělo zpovzdálí – z jedné strany i ze všech stran zároveň ("totální reciprocita"),

přímé poznání Ohnivého stavu Boha a Jeho Vesmírného Klidu,

ovládnutí schopnosti hmotu těla nejen čistit, ale i radikálně přetvářet.

Poslední bod je to, na čem pracuji v poslední době. Být Ohnivým Drakem se mi daří snadno. Ale kolik to další ještě zabere času (měsíce, roky...) – nevím.

Ale i pokud se mi nepodaří ovládnout přeměnu hmoty, budu se radovat z toho, že jsem svůj život každopádně neprožil nadarmo!

Připojte se! Můžeme se setkat a obejmout se, a splynout v Příbytku Stvořitele!