Jdi na obsah Jdi na menu
 


Homo erectus a Homo sapiens

4. 4. 2017

Eseje*

Vladimir Antonov

 

evoluce_cloveka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Homo erectus a Homo sapiens


 

Bůh naplánoval «projevený» svět tak, že jedna zvířata jsou dravci, a druhá – jejich potencionálními oběťmi.

Když dravci loví svoje oběti, zdokonalují v sobě v evolučním aspektu důležité vlastnosti, mezi nimiž je na prvním místě inteligence. Připomeňme si například skupinový lov smečky vlků, kosatek a některých jiných zvířat.

A potenciální oběti se také zdokonalují tím, že se učí vyhnout tomu, aby se jejich těla a těla jejich mláďat a druhů stala potravou dravců.

Avšak podobným způsobem žijí i velice mnozí současní lidé, vybírající si pro sebe buď roli dravců – a nebo se nedobrovolně stávají oběťmi.

Vždyť to, jak Bůh plánuje naše osudy, je určováno především tím, v čem my sami vidíme svůj smysl života a na co v životě zaměřujeme svoje vnímání. Například, mnozí lidé vidí smysl svých životů v honbě za pozemskými bohatstvími a «sociálním postavením», ve snažení o uspokojování svojí chamtivosti, agresivity a sexuality. A u druhých zase naopak dominuje tupá pasivita...

... Ale lidé, v evolučním směru dostatečně rozvinutí, přenášejí svoji pozornost ze sféry vzájemných vztahů s druhými bytostmi podle principu «dravec – oběť» na Boha v Aspektu Stvořitele. A oni pak postupně získávají úplnou Záštitu ze strany Svatých Duchů a pod Jejich vedením v sobě aktivně pěstují Božské vlastnosti. Podle mého názoru si pouze tito lidé zasluhují název Homo sapiens – lidé jmenovitě rozumní. Ale všichni ostatní zatím ještě patří k druhu Homo erectus – člověk vzpřímený.

... Smysl života všech rozmanitých bytostí, i konkrétně každého z nás je v evolučním ROZVOJI, to znamená, abychom ve výsledku, po mnoha zdařilých vtěleních do materiálních těl, dosáhli Dokonalosti, vlili se do Stvořitele, a obohatili Ho sami sebou.

Právě kvůli tomu Bůh usídlil každého z nás do světa hmoty, tak, že ho vtělil do lidského těla.

Mohli bychom vyčlenit dvě velká stádia takového vývoje každé lidské duše: a) neuvědomělé, tj. podobné bytostem zvířecí úrovně vývoje, a b) uvědomělé, tj. když se už Bůh stal Hlavním Objektem ve světovém názoru, hlavním Cílem pro osobní dosažení a Hlavním osobním Učitelem. (Můžeme také zmínit překlenovací přechodné stádium. Jsou to lidé s rozvinutým intelektem, kteří ale ještě nezískali pravé náboženské poznatky z toho důvodu, že je obklopuje prostředí s dominancí ateizmu nebo náboženského primitivizmu.)

 

 

 

Vysvětlivka:

Podrobně jsme o všech zde probíraných tématech pojednávali v knihách, které jsou uvedeny v soupisu literatury na konci.