Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ďáblové v těle – a terorizmus.

30. 9. 2017

Ďáblové v těle – a terorizmus.
A jak vznikají ďáblové?


 

Jak Bůh, tak i ďáblové jsou plně poznatelnou skutečností.

Ale kdo jsou to ďáblové? A odkud se berou?

Jestliže je Bůh v aspektech Stvořitele, Mesiášů a Svatých Duchů mezně zjemnělé Vědomí, pak ďáblové a běsi jsou Jeho protikladem. Oni jsou mezní hrubost. A jsou choroboplodní ve vztahu k tělům vtělených lidí a dalších bytostí.

A ďáblové i běsové jsou především ti nevtělení lidé a zvířata, kteří si v sobě za života ve vtěleném stavu rozvinuli pekelné vlastnosti: emoční hrubost, agresivitu, zlobu. Jejich údělem je peklo, to znamená utrpení z vlastních těžkých stavů a z kontaktů se stejnými bytostmi jako jsou oni sami.

Ďáblové jsou mohutné a energeticky silné bytosti. Běsové jsou ve srovnání s nimi drobní a slabí. Jak ti, tak i ti druzí mohou žít mimo spojení se světem hmoty, ale mohou se i přivtělovat do těl lidí a zvířat.

Ďáblové jsou silní a mívají velikost až několik stovek metrů a dokonce (zřídka) mnohem více. Ale oni jsou přesto nepatrní ve srovnání s Vesmírnou Velikostí Boha. A Bůh řídí jejich aktivitu.

Tyto bytosti se mohou snadno pohybovat v mezích jejich nejhrubší vrstvy mnohorozměrnosti. A Bůh, který je pro ně neviditelný, je může snadno navádět na «špinavou práci» při pokusech o přivedení k rozumu vtělených hříšníků.

... Ale důležité je, že se tyto bytosti pekla formují právě v jejich vtěleném stavu.

Konkrétně existují energeticky hrubí lidé, které můžeme nazývat ďábly v těle.

Jsou to obvykle hrubí muži, usilující o dominanci nad ostatními lidmi, a (řídčeji) ženy. Přičemž úroveň rozvoje intelektu mohou mít velice různou.

Potkával jsem takové mezi vůdčími pseudojogíny a pseudoléčiteli, i mezi dalšími různými podvodníky. Ale také – mezi «pastýři» některých náboženských směrů.

Oni se snaží dominovat nad druhými lidmi, rozkazovat, ovládat je – kvůli získávání a podporování vlastní «slávy» a materiálního prospěchu.

Kvůli tomu jsou v sobě schopni zcela vědomě pěstovat růst hrubosti vědomí, poněvadž vidí, jak to pomáhá jejich osobnímu úspěchu mezi vtělenými lidmi.

A jelikož v nich dominují hrubé emoce, přitahují si přirozeně do svých těl jim samým podobné nevtělené bytosti. Tak vznikají posedlosti, které zintenzívňují hrubost a choroboplodnost těchto ďáblů v těle.

Onkologická onemocnění a smrt v jejich důsledku– jsou pro takové mravní mrzáky typické.

* * *

Já osobně jsem musel nejednou čelit útokům takových ďáblů v těle.

Jmenovitě mě pronásledoval maniacký zabiják, zakladatel fašistické strany a následovník světových názorů Adolfa Hitlera. Začal mě nenávidět kvůli antifašistickým výrokům v mých knihách, snažil se ukončit vydávání našich knih, zrušit webové stránky, vyhrožoval zmrzačením mne i mých kolegů a «kremací zaživa», mnohokrát se mě pokoušel vylákat podvodem k osobnímu setkání, aby mě ztrestal, dokonce mě kvůli tomu vyzýval na souboj...

Ale to není v souvislosti s tématem této eseje důležité. Důležité je to, že ke mně přenesl část sebe-vědomí na vzdálenost kilometrů – a moje tělo se otřásalo z jeho nenávisti.

Proč tehdy Bůh pro mě vytvořil takovou zkoušku? Bylo to proto, aby vyzkoušel moji nezdolnost na Cestě sloužení Jemu, a proto, abych se po tom, co získám tuto životní zkušenost, o ni mohl podělit s vámi.

Jak dopadla tato situace? Bůh mi řekl, že tento fašistický lídr brzy sám spadne do jámy, kterou pro mě připravil. Potom se v úryvkovitých zprávách z masmédií vyrýsovala ta situace, že byl zastřelen dvěma opravdovými hrdiny z ministerstva vnitra, kteří se obětovali kvůli tomu, aby očistili Zemi od tohoto hnusu... A oni sami – za tento svůj hrdinský čin – byli ještě potrestáni...

... Druhá, pro mě nezapomenutelná situace kontaktu s ďáblem v těle, se stala celkem nedávno.

Muž s vyšším vzděláním si zpočátku velice úspěšně osvojoval duchovní Cestu: rozvíjel se jako duchovní srdce, začal dostávat Zjevení od Boha, stal se objemově velkým vědomím.

Ale potom se nepřiměřeně nadchl silovým aspektem rozvoje a začal hrubě energeticky působit na druhé lidi – aby se třásli před jeho «sílou»... Na výstrahy od Boha i na moje pokusy přivést ho k rozumu – reagoval podle formule: «Sám vím, co mám dělat!».

A tehdy onemocněl rakovinou se zasažením orgánů manipúrní části těla...

Když jsem mu řekl svůj názor na to, že nemá právo účastnit se duchovní pomoci druhým lidem, – zareagoval nenávistí na moji adresu... «Naplouval» ďábelským vědomím na moje tělo, a přenášel na něj, konkrétně, i rakovinnou energetiku...

Já jsem tím netrpěl: já jsem splýval s Oceánickým Vědomím Boha – a přebýval jsem v Blaženosti Božského Klidu. Ale tělo – umíralo. A já jsem byl plně připraven se s ním úplně a navždy rozloučit – pokud to bude vůle Boha. To se dělo několik dní za sebou.

Při tom jsem měl ochrnutý žaludek a slinivku břišní.

Konkrétně mi žaludek nezpracovával potravu kvůli zástavě výroby žaludeční šťávy, a jídlo mi v žaludku začalo kvasit. Musel jsem užívat Tinidazol, abych potlačil rozmnožené mikroby.

A slinivka přestala vyrábět inzulín, diabetické koma mi hrozilo v jakoukoliv chvíli, pokud jsem jen začal chodit po bytě. Musel jsem žít na antidiabetických tabletkách, a to mi umožnilo zachovat si život těla...

On se potom přesměroval na nějaké jiné svoje starosti, a jeho nenávist ke mně postupně zeslábla.

... Proč vyprávím takové podrobnosti ze své životní zkušenosti?

Dělím se o skutečné mystické poznání – aby lidé zejména poznali, kvůli čemu oni sami i druzí lidé někdy onemocní, a také, abych rozšířil obzor lékařům ohledně příčin některých nemocí jejich pacientů.

Ale to nejdůležitější je to, abychom se my sami nestali choroboplodnými příšerami a nedostali se do pekla!

... Mystickým (to znamená, «zamlženým», nezjevným pro ty, kdo jsou schopni vidět jen hmotný svět) je proniknut život všech bytostí

Svatí Duchové a Mesiáši, například, vytvářejí Etalóny pro správné slaďování dušemi s Nimi. Kdo Je poznal a snaží se upevnit v Jejich stavech – ten vychází zpod vlivu zla, konaného bytostmi pekla.

I ďáblové také projevují svá hrubší energopole, dokonce vytvářejí mohutná negativní místa síly...

A dítě nemusí být nemocné z toho, že se do jeho těla dostali mikrobi, ale z hrubých emočních stavů matky nebo někoho z jeho okolí...

Adepti některých sekt mohou onemocnět z «požehnání» jejich «pastýřů». A když onemocněli, hledají ty oběti pochopitelně ochranu a pomoc... u těch samých ďáblů v těle, a ještě prohlubují tento stav...

Ďáblové-vedoucí v práci nebo ďáblové-učitelé mohou paralyzovat svojí energetickou hrubostí schopnost myslet u svých spolupracovníků nebo žáků... I já sám jsem něco takového zažil, když jsem se učil v aspirantuře. Byla to zkouška z nějakého politického předmětu. Já jsem tehdy nedokázal srozumitelně odpovědět na téma, které jsem výborně znal... Ten učitel-ďábel mě nenáviděl za «volnomyšlenkářství»...

Jedna z příčin zánětů v gynekologické oblasti může spočívat v energetické hrubosti mužů-partnerů.

A navíc, dokonce i jen vášnivé přání na dálku ze strany ďábla v těle mužského pohlaví může mít stejný výsledek. Měl jsem možnost takové situace pozorovat. Například, jeden z ďáblů nemohl z pochopitelných důvodů najít stálou sexuální partnerku. O on byl donucen uspokojovat se sexuálním slaďováním s jeho vytouženou, která o tom nic nevěděla. A ona z toho byla dlouho nemocná...

* * *

Vyložený materiál vám umožní «vpravit se do tématu» o tom, jak je možné lidi třídit, konkrétně, na ďábly v těle – a jejich oběti.,

A teď přišel čas vrátit se k otázce, zformulované v záhlaví této eseje. Řeč bude o současném islámském terorizmu.

Proč najednou mezi následovníky náboženského Učení o Jednotném Bohu pro všechny lidi, o patřičném nejuctivějším vztahu k Němu, o pokorné moudrosti, o úctě k Mesiáši Isovi (Ježíši Kristu), o účelnosti starat se ne o svůj současný materiální prospěch, ale o svůj osud v «příštím životě», o uctivém vzájemném vztahu lidí, o tom, aby se muži nutně chovali k ženám s větší úctou, než k druhým mužům, – vznikají dominující ideje o nezbytnosti zabíjet všechny kolem, kdo se nezdají být pravověrnými muslimy, – přičemž kvůli tomu, aby «za to pro sebe získali ráj»?

Jak se může zrodit taková absurdita? Vždyť přece – ve skutečnosti – si všichni následovníci této zvrhlosti zaručují peklo!

... Kdo to jsou ďáblové v těle jsme už podrobně probrali. Ale kdo jsou jejich oběti, tak snadno si pro sebe vybírající cestu do pekla pod vlivem lži?

Uvidíme, že jsou to především davy těch negramotných nevzdělanců, kteří nevědí, kvůli čemu se ocitli v tělech na Zemi, kteří nic nevědí o Bohu, kromě toho , že On je Akbar (to jest, Veliký), kteří nestudovali Učení Mesiáše Isy (ačkoliv v Koránu je zapsáno doporučení hledat vědomosti všude, kde je možné je najít)...

A náhle se objevují energeticky mohutní ďáblové v těle, vyhlašující, že Alláh (arabsky Bůh) přikazuje zabíjet všechny «nevěřící» muže a ze všech žen udělat otrokyně... A za to vás On vezme k sobě do ráje, kde budete mít život v naprostém blahobytu a bez jakýchkoli starostí!

A tak ty davy nevzdělanců nacházejí... «práci», která se dokonce zdá být jakoby smyslem života...

Ale vždyť přece slovo «islám» označuje«pokoru před Bohem». Znamená to, že ti ďáblové v těle hlásají: na znamení pokory před Alláhem, kvůli Alláhovi, ve jménu islámu – vpřed, za mnou! Alláh – Akbar!...

... Podle mého by bylo správné ty nešťastné podvedené nezabíjet bombami, raketami atd., ale zprostředkovat, darovat jim pravé duchovní poznání. A jestli chceme někoho izolovat od společnosti – tak právě ty ďábly v těle.

Je pochopitelné, že tento proces nebude možné dovést do konce za týden nebo za měsíc. Ale je třeba s tím někdy začít!...