Jdi na obsah Jdi na menu
 


Covid 19 – a Bůh

22. 2. 2021

Covid 19 – a Bůh


 

Nastala virová epidemie – a spousta lidí, považujících se za "věřící", zapomněla na Boha, a ti lidé se fakticky stali nevěřícími...

Pandemie vytlačila Boha ze světonázoru lidí!

A pokud i někteří z nich navštěvují chrámy, pak se jenom pokoušejí zachránit před... kým? Před Bohem?... Nebo – na úrovni strašidelných dětských pohádek před "univerzálním zlem", před "Armageddonem"?

Jen poměrně málokteří si teď uchovali oddanost k Bohu a pandemii pochopili jako narážku Boha na to, že by si všichni měli pospíšit v sebezdokonalování a v pomoci druhým.

... To Bůh poslal každého z nás do vtělení na planetě Zemi, abychom se v těchto pozemských podmínkách zdokonalovali – a potom se k němu vrátili už v nové – zlepšené – kvalitě.

Ale jak málo lidí to chápe!

To přece On vytváří každému z nás příznivé podmínky pro zdokonalování – takové, jaké si kdo zasloužil...

On nás vtělil, On nás "pásl"... Ale On nás také musí z našich materiálních těl vyjmout, když je tato etapa vývoje každého člověka zakončena.

Jinými slovy, On musí naše těla usmrtit, když už pro nás ztratilo smysl v nich zůstávat.

On k tomu může využívat duchy, nebo "nešťastné náhody", nebo onemocnění, vyvolávaná příslušnými původci...

Jedním z takových onemocnění se stal covid 19.

To znamená, že tuto pandemii Bůh potřebuje – aby naráz zbavil těl velké množství lidí.

Ale nejsou pak, podle toho, co bylo řečeno, pokusy boje proti pandemii vzdorováním Bohu, bojem proti Jeho vůli, bojem proti Němu?

Ne, nejsou.

Pokud chápeme, že všechno probíhající a už proběhlé se děje nebo už se stalo podle Jeho vůle a pod Jeho dohledem, můžeme eticky ohodnotit ty či ony správné nebo nesprávné skutky – svoje i cizí.

Bůh přece není létající človíček, ani strašný mág...

Bůh je Jednotný Vesmírný Oceán Dokonalého Vědomí. On se nachází jakoby pod celou materiální vrstvou Absolutna a – odtud – řídí všechno v Jeho Stvoření.

Zdravotničtí představitelé a další pracovníci státního aparátu, odpovědní za zdraví mas lidí, jsou povinni dělat všechno, co je možné, pro podporu zdraví a dalšího prospěchu občanů.

A Bůh při tom sleduje a kontroluje naše eticky významné myšlenky a činy.

Vždyť jedni vykonávají hrdinské činy sebeobětování, a druzí – myslí jen na to, aby pro sebe urvali co nejvíce peněz a zvýšili svou společenskou pozici...

A nad všemi konkrétními situacemi ať se každý zamyslí samostatně – před Božíma očima.

Bůh tvoří stále nové mutace coronavirů, proti kterým neúčinkují vakcíny, vytvářené lidmi... Probíhá tak jakýsi boj mezi Bohem a lékaři... Bůh si s těmi lidmi jakoby hraje... Kdo zvítězí?

Ale pokud lékaři bojují, rozvíjejí se intelektově, a to se Bohu líbí.

... Proč Všemohoucí Bůh dopouští války mezi lidmi – se vším tím nesčetným utrpením?

Ale vítězi – v Jeho očích – jsou ti, kteří proti válkám bojují, kteří se obětují, aby zachránili ostatní...

A přece jsou i takoví, kteří loupí, znásilňují, vysmívají se, mučí, kochají se cizí bolestí...

... A teď se, prosím, ke mně neobracejte pro rady na toto téma: otázky, které před vámi vyvstaly, Bůh pokládá přímo vám.