Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poutníku Veliké Cesty ke Svobodě

 

Poutníku Veliké Cesty ke Svobodě

Bábadží


 

Život s Bohem je bezbřehé štěstí, které se usídlilo ve tvém srdci!

Život s Bohem je jako řeka Blaženosti, která zaplnila duši i tělo, a teď skrz tebe proudí do světa ke každé bytosti!

Ty jsi tady, v tomto těle, – aby ses stal dokonalejším, aby ses přibližoval k Bohu a abys s Ním splynul ve Sjednocení!

Zapamatuj si, poutníku Veliké Cesty ke Svobodě: tvůj život je důsledek tebou přijaté výzvy k boji se svými neřestmi, se svým egocentrizmem!

V tomto boji můžeš bojovat na straně Boha! A věz, že v této bitvě vždy vítězí Bůh!

* * *

Svoboda je nejvyšší Odměna, která se získává v Jednotě s Bohem!

Existuje svoboda malá, a existuje i Svoboda Velká – Svoboda s velkým počátečním písmenem!

Splynutí s Bohem dává Svobodu Vyššího Já, ale ne svobodu pro nižší.

Pochop rozdíl mezi maličkou svobodou s malým písmenem – a Velikou Svobodou!

Malá svoboda znamená možnost dělat všechno podle osobních přání mysli. A bude vždy omezena možnostmi a okolnostmi.

"Odevzdejte se naprosto Bohu!" – kolikrát už lidé slyšeli tato slova v trochu se odlišujících formulacích – od mnoha Božských Vyslanců! Ale znovu a znovu kněží a vládci začínali svými egoisticky zaměřenými myslemi zkreslovat Učení Boha, a nahrazovali je dogmaty a obřady, které lidem omezovaly svobodu vůle: aby se podřídili jejich světské moci a vůdcům té či oné sekty.

Avšak Cesta k Veliké Svobodě začíná láskou!

Věz, že tvoji svobodu milovat nemůže nikdo nikdy omezit!

Ponoř se do Božské Lásky hned teď!

Poznej Ji, prosyť se Jí!

Tu svobodu ti nikdo nemůže vzít! Nemohou ji omezit okolnosti a životní obtíže!

Je to jenom tvoje volba: milovat tak – nebo nemilovat!

Tvoje Láska je Bůh v tobě!

Je to svoboda projevovat Boha, Který žije v tobě, když ty a Oceán Božské Lásky tvoříte Jedno!

* * *

Ty jsi – ve Mně!

Dýchej Mojí Svobodou!

Pak bude Můj Úsměv líbat každou buňku, každý atom tvého těla – a dojde k přeměně duše i těla!

Pociť naše Splynutí, kdy Já naplňuji Sebou úplně všechno kolem tebe i tebe celého. Dokonce i ostrůvek tvého těla se utápí v Mém Světle a mění se v mlhovinu ze zářících hvězdných atomů, usmívajících se Mým Úsměvem a rozpouštějících se vyzařováním Mé Lásky!

Dívej se na okolní svět, na situace a lidi v něm – Mýma Očima!

Můj Pohled, plný Průzračného Klidu, přináší hluboké pochopení všeho, na co se budeš dívat spolu se Mnou.

Můj Pohled, naplněný Zářením Božské Lásky, přeměňuje duši dokonce i Mým lehkým Dotykem!

* * *

Bůh je Všemohoucí a Vševědoucí! Bůh je Největší Moudrost a Spravedlnost! Bůh je Nejněžnější a všechno chápající Láska!

Poznejte to v sobě samotných!

Svoboda se získává v úplném Splynutí s Bohem v Jeho Velikých Hlubinách!

Je třeba se naučit vycházet z těchto Hlubin jako Láska, neztráceje přitom Soupodstatnost s Bohem!


 

(Zapsala Anna Zubkova v srpnu 2019.)