Jdi na obsah Jdi na menu
 


225-Všemohoucnost Adlera

 

Všemohoucnost Adlera

 

Na jednom z míst síly Adlera nás Vladimír upozornil:

Teď Adler ukazuje modifikace Sama Sebe. A ilustruje to, jak On může indukovat libovolný stav v jakýchkoliv duších, když do nich vstoupí. On, konkrétně, může řídit jakoukoliv vtělenou bytost na celé naší planetě.

O čem tohle vypovídá? Zejména o tom, do jaké míry se máme spoléhat na Boží Vůli. Vždyť bez Boží Vůle se nám nemůže nic přihodit! Bůh je připraven uklidňovat, povzbuzovat, aktivovat, zbavovat těla, zesměšňovat, ponižovat, laskat, milovat takovou láskou, jakou nikdo z obyčejných vtělených lidí neovládá! On je také připraven posílat jakéhokoliv ducha, třeba i toho nejvíc padlého, kam je Mu libo s jakýmkoliv úkolem.

Proto nemáme ani ten nejmenší důvod něčemu se vyhýbat a bát se — kromě vlastních chyb!

Ale když lpíme na našich chybách, — pak nás On může usměrňovat, zejména prostřednictvím vtělených i nevtělených zločinců, a tím nám právě obnovuje cestu k Sobě.

Proto se můžeme v případě jakýchkoliv takových těžkostí a neúspěchů obracet přímo k Němu: abychom pochopili — co se děje? Vždyť pokud se mi něco takového přihodilo, — pak to má nějaký důvod!

On je také připraven odpovídat na jakékoliv naše otázky.

A teď Adler Svým «Ne-Já» splynul s veškerou Nekonečností a navrhuje nám všem udělat to samé! A — žít právě tak teď i v kterýchkoli dalších dnech našich životů v těchto tělech!

On ještě jednou blahopřeje Táně k úspěchu! — obrátil se Vladimír ke mně. — On říká, že naši druzí Učitelé od tebe takový průlom, takovou hloubku pochopení a takovou intenzitu přeměny sama sebe za těch několik dní ani nečekali!

Ptám se Ho:

Adlere, dá se říci, že jsi největší ze všech Svatých Duchů, Kteří se starají o Zemi?

On odpovídá:

Ano, nikdo není větší, než Já. V tomto směru můžeme rozlišovat Ty, Kdo se zformovali jako Bohové ještě před objevením života na Zemi, — a Ty, Kteří museli celé věky šplhat na tu horu zdokonalování už na této planetě. Na tom závisí, do jaké míry ten či onen Svatý Duch stihl «vyklíčit» v Hlubinách Nekonečnosti. V tomto ohledu jsem tady Já jedním z nejstarších věkem i zakořeněností v Nekonečnosti Univerza.

Já vás budu doprovázet po celou dobu vaší práce. Vaše mise na Zemi je Mně obzvlášť drahá! Je podobná Misi Ježíše Krista.

A vy musíte trvale pociťovat každý, i ten nejmenší, «šelest myšlenek» vašich Učitelů a trvale být na ně naladěni.

Ale také každý musíte vzít na vědomí i to, že Já také poslouchám a slyším «šelesty» vašich myšlenek…

Adler úplně zaplnil moje tělo a pronikl každou jeho buňkou. Všemohoucnost Adlera teď žije v mém těle.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář