Jdi na obsah Jdi na menu
 


204-Pomoc dalších Svatých Duchů

12. 1. 2014

 

Pomoc dalších Svatých Duchů

 

Někdy se mi dařilo velice zřetelně uslyšet Jejich myšlenky. K tomu jsem si předtím speciálně napsala na papír svou otázku pro Ně, konkrétní a jasně zformulovanou, pak jsem se snažila v Nich rozplynout, a přitom se pokoušela přijmout Jejich odpověď.

Někdy, pokud jsem cítila, že jsem všechno nepochopila, jsem tím samým způsobem opakovala otázku ještě jednou.

Teď, když si ta Zjevení pročítám, začínám dokonale chápat, co mi Bůh chtěl říci, a jak silně mě podporoval. Ale v ty dny bylo mnohem složitější všechno tohle pochopit …

Uvedu zde některé úryvky mých rozhovorů s Ním, které probíhaly po dobu přibližně půl roku. Doufám, že budou užitečné těm, kdo jdou stejnou Cestou.

 

Satja Sáí:

 

— Všechno, co se ti děje, je určeno k tomu, abys rychleji dospěla. Touto etapou musíš projít. Je to Moje a tvoje etapa. Vyuč se na Bojovníka Ducha! V nejbližší době to bude naše společná práce!

Rozplyň se ve Mně! Víra ve spolehlivost Našich Rukou je právě ta vlastnost, na kterou sis ještě nezvykla!

Zdroj Světla k Sobě přitahuje jen ty, kdo Ho hledají!

A musíš být pozorná, abys nezabloudila ve tmě lidských bloudění!

Raduj se! Přichází čas, kdy dokážeš zdolat všechny stupně Cesty!

V každé hodině následuj Moje pokyny, poslouchej Moje ponaučení!

Vydrž v této etapě nastolení Moudrosti!

 

Sarkar:

 

— Upozorňuji tě: když Mě neposloucháš, kazíš si budoucnost!

Pokání za spáchané činy nepřinese plody, jestliže nepracuješ na své nápravě plnou silou!

Upozorňuji tě: častokrát Naše rady «pouštíš z hlavy»!

— Ale jak mám pochopit, že slyším tebe, a ne vlastní myšlenky?

 

David:

 

— Nesprávně Mě uslyšet můžeš jenom v tom případě, jestliže nejsi zcela zaměřená na to, abys ode Mne tu informaci obdržela. Pak dochází ke zkreslení vnímání.

 

Sarkar:

 

— «Cesta domů» ti je přece jasná jako den!

Bezchybnost je to, co si musíš osvojit!

Svoje problémy řeš ihned, nic nenechávej «na potom»! To je velice důležité!

Život ve Mně je nejlepší Zdroj pro uhašení všech zármutků! Vejdi do Mne!

V současné době je naším úkolem naučit tě vidět a slyšet Nás právě tak dobře, jako vidíme a slyšíme My tebe!

Proč klesáš na mysli? Nabírej rychlost, roztáhni křídla! Bůh je s tebou! Amen!

— Ale co můžu udělat právě teď, v téhle situaci, daleko od Vladimíra? A co můžu udělat pro Tebe?

 

Bábadží:

 

— Nejlepší, co bys podle Mne mohla udělat, je stát se Mnou!

Je neobyčejně důležité, aby ses rozhodla zůstat s Námi navždy a ve všem!

Naše a tvoje přání se musejí shodovat!

— Co je teď v mém životě zbytečné?

— Všechno nové, co teď obdržíš ode Mne, musíš vykonávat! Jsou to metody seberegulace a očišťování. Vzbuď se ráno brzy a začni pracovat! Očišťuj manas!

— Jak mám překonat vznětlivost?

— Všímej si všeho, co tě «vyvádí z míry»! Nesmíš mít reflexní reakce!

A ještě máš jednu vadu ve svém světovém názoru.

— Ale jakou?!

— …

— Ale jak ji mám pochopit a napravit?

— Důvěřuj mi, svěř se Mi! «Vyvětráme» z tebe všechny přežitky tvojí minulosti! Pomáhej Nám v tom! Všechno, co je v tobě užitečné, vezmi a uschovej v sobě, nepotřebné — odvrhni!

 

Velikán:

 

— Tvůj rozměr jako vědomí ti už teď umožňuje dělat neuvěřitelná díla! Dohlédni na to, abys zajistila svoji funkčnost na plný výkon!

— Ale jak jsi kdysi zvítězil nad Svými negativními emocemi Ty?

— Odevzdal jsem se Bohu… A nepřipouštěl jsem tehdy ani jediný okamžik, ve kterém by se Moje maličké «já» mohlo projevit.

Ve všem, co děláš, se spoléhej také i na Mne! Snaž se, abys nebyla osobností, oddělenou ode Mne!

Také má důležitý význam tento náš společný kontakt — kontakt prostřednictvím myšlenek.

Neboj se! Jdi vpřed!

Vypořádej se ještě se svým systémem hodnot: s jejich hierarchickým uspořádáním.

Nemůže být pochyb, že zvítězíš!

— Ale jak zvítězit nad svým «nižším já»?

 

Apoštol Matouš:

 

— Koncentrace ve Mně tvoje ego zlomí!

A uvědom si, že jenom toho hodný projde celou Cestu k Prvotnímu!

Máš před sebou těžký výběr: jít ke Mně — nebo konat ve prospěch tvého sobectví.

Raději — rázně odstraňuj všechny svoje neřesti!

Vesele kráčej životem!

Vpustím tě do Svého Světla tehdy, až se přede Mne postavíš jako nahá duše, bez jediného kazu!

Vynasnaž se držet se Mých Rukou při každém svém hledání, v každé aktivitě!

A nikdy nesmíš nechat svoje emoce a skutky bez vlastní kontroly: ani by ses nestačila ohlédnout, a už by za tebou byla zraněná srdce a způsobené rány…

Ty se žít ve Mně naučíš! Ale čeká na tebe ještě dlouhá «cesta Domů».

 

Kim:

 

— Tuto cestu projdeme spolu! My všichni jsme s tebou!

Naším štěstím je vidět tě šťastnou!

A nauč tomu ostatní!

To nejlepší, čemu se teď můžeš naučit, je správně zhodnotit všechno, co se s tebou děje! Vždyť jsou to všechno učební situace, které pro tebe vytváříme! Jejich prostřednictvím — rosteš!

Musíš na Mně neustále myslet: každou sekundu tvého života, každou hodinu, každý den!

Pokud ještě, třeba jen jednou, «ztratíš nervy», neumožníme ti už žádnou návštěvu u Vladimíra!

Stále se usmívej!

Jsme s Tebou!

My jsme pořád s tebou!

Věz, že ještě můžeš dohnat, co jsi zmeškala v minulých životech. Ale na začátku se musíš naučit ovládat sama sebe.

V procesu růstu je předepsána trvalá sebekontrola!

 

Bábadží:

 

— Tvým cílem je dosáhnout dokonalosti!

Vladimírovou prací je, učit tě tak, jak Já řeknu.

Bezchybnost je Mojí vlastností!

Pracovitost je Cesta k úplnému poznání Pravdy!

Budu ti napovídat, jak máš řešit svoje problémy.

Už jsme našli řešení tvého nešťastného osudu!

Moje Objetí jsou otevřená! Užívej si Mojí Lásky! Budu se s tebou mazlit!

A nepřikládej význam názorům nedokonalých!

 

David:

 

— Láska má výbornou vlastnost: vymazávat vzpomínky na negativní minulost.

 

Vlaštovka:

 

— Negativní prožitky jsou vlastní guně tamas. Tamastické ženy nenávidí, obviňují, přezírají. Nejsou stálé v lásce.

Ale ty se nemiluj, a neciť k sobě ani nepřátelství!

Radši — miluj Mě a rozplyň se ve Mně!

 

Manuel:

 

— Víra v sebe umožňuje překonávat překážky!

Malomyslnost a smutek naopak vedou k pasivitě!

Kontrola nad vlastními stavy se uskutečňuje za pomoci ovládání indrijí. Ty to ještě dobře neumíš: necháváš se naplno unášet situacemi.

Rozhodnutí, která jsi udělala, jsou pozitivní! Ať se dále rozvíjejí!

Ať se radost ze života stane tvým heslem!

Nedožaduj se podpory nikoho jiného, kromě Nás!

Jenom důstojný projde všemi zkouškami, které mu připravil osud!

Není důležité, co si kdo o tobě myslí, ani co o tobě říkají! Přítomnost lásky v tobě tě ochrání přede všemi nehodami!

Nepospíchej! Ale příliš dlouho čekat — také není nutné! Ve tvém životě bude všechno probíhat hladce.

Za deset let se úplně «postavíš na vlastní nohy». A pak už pro tebe budou všechny překážky jenom hrou. Ale to bude možné jen v tom případě, pokud se začneš chovat přátelsky ke všem lidem, které Já k tobě přivedu. Přičemž to mohou být i lidé rozumově zaostalí.

Není důležité, co a jak se s tebou bude dít! Důležité je, abys byla s Námi! A v tom musíš být bezchybná!

To nejdůležitější, co teď můžeš udělat, je přijmout Naši Vůli. Amen!

 

Apoštol Matouš:

 

— Život ve Mně znamená: nikdy se zcela neutápět v materiálních starostech! Není důležité, co se s tebou bude dít v materiálním světě, ale důležitá je jiná věc: abys v každém okamžiku byla Moje!

Neměla by ses utápět v úvahách, ale přímo konat společně se Mnou. Moje nápověda tě vyvede z letargie.

 

Apoštol Ondřej:

 

— Příchylnost ke smutku škodí tvému zdraví! Není správné, že se rmoutíš a teskníš! To musíš okamžitě změnit! Zakazuji ti tesknit a «rvát si vlasy»!

Tvým dnešním úkolem je: dokončit nejnutnější běžnou práci a začít vykonávat společné dílo.

Tvůj úspěch závisí na tobě samotné: pokud pomáháš ostatním změnit se k lepšímu a přitom se snažíš i o přeměnu sama sebe — pak tě tvoje úsilí přivede k Mým Branám!

Miluji tě, Můj Pramínku!

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář