Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krása

2. 2. 2014

 

Krása

Umění slaďovat se s něžnou Krásou, — začal přednášet Vladimír — je jedna z nejdůležitějších podmínek úspěšného duchovního růstu.

To je nezbytné nejen pro estetickou, ale i pro etickou přeměnu sama sebe — ve shodě s těmi přikázáními (etickými principy), které nám ukládá Bůh prostřednictvím Svých Mesiášů-Avatárů.1 Přičemž je důležité si nejen o tom přečíst a souhlasit se správností uvedených principů chování, myšlení a emocionálního reagování, ale uplatnit je u sebe, přeměnit sama sebe jako duši v souhlase s nimi.

 

Dosáhnout toho, co bylo řečeno, je možné nejlépe usilovnou prací s příslušnými texty: přečíst si je, vypsat si pro sebe principy, které jsou na dané etapě vlastního rozvoje nejdůležitější. Také — probírání těchto témat se stejně smýšlejícími přáteli — s rozborem konkrétních životních příkladů.

Velký význam má vracet se potom znovu a znovu k pročítání celého seznamu přikázání: máme pak možnost všimnout si toho, co jsme dříve nezpozorovali. Jednou z našich vlastností je načítání významově hlubokých vrstev informací — «po vrstvách» — podle míry osvojení předchozích.

Uvědomme si: člověk, který má vysoký egocentrizmus a žije v emocích hněvu, rozzlobenosti, odsuzování, a také závisti, žárlivosti nebo strachu, s pociťováním útisku, — nemá možnost seriózního duchovního vzestupu.

... O některých lidech říkají: «Krásná duše!» Co to znamená?

To znamená, že se uvedený člověk vyvinul jako duchovní srdce a teď žije bez vyjmenovaných negativních emocí, je pokorně moudrý, není násilný, nikdy nebývá hrubý, je rozvážně energický, okolním lidem rozdává emoce svojí srdečné lásky, je laskavý, rád přispěchá na pomoc těm, kdo ji potřebují, drží slovo, je možné se na něho spolehnout.

Tyto duševní vlastnosti jsou vysoko hodnoceny nejen okolními lidmi, ale i Bohem. A právě takové vtělené lidi si Svatí Duchové a Mesiáši vybírají za Své nejbližší učedníky. Právě o ně se v největší míře stará Bůh — a právě proto mohou i nadále úspěšně a rychle postupovat k Dokonalosti.

Ale jak dosáhnout takového stavu?

Kromě toho, co bylo výše řečeno o práci se svatými texty, je pro to především třeba rozvíjet se jako duchovního srdce.

Toto téma představovalo základ dávného křesťanského směru, známého jako hésychazmus. Tvořilo také hlavní podstatu všech ostatních pravých náboženských směrů.

Vždyť co je to například — pravé křesťanství. Je to Učení Ježíše Krista, které vůbec nespočívá v tom, abychom se zúčastňovali nějakých jakoby «spasitelných» obřadů a modlili se k někomu, aby ti dotyční vymodlili u Boha pro mě odpuštění za moje hříchy! Vždyť Ježíš Kristus nikdy něčemu takovému neučil! Ale Ježíšovo Učení se týká toho, jak má člověk sám sebe zdokonalovat — aby se skutečně stal Kristem, tj. Vtěleným Představitelem Tvůrce na Zemi, majícím Soupodstatnost s Ním!

V krátkosti tu myšlenku ještě jednou zopakuji: křesťanství — to je Učení Ježíše Krista o tom, jak se stát Kristem!

Vždyť právě o tom Ježíš mluvil zcela srozumitelně: buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec Nebeský2 a učte se tomu ode Mne!3

A ještě o metodologii takového zdokonalování: Bůh je Láska4, a to znamená, že abychom se mohli přibližovat k Božské Dokonalosti, musíme se rozvíjet hlavně v aspektu Lásky!

Vždyť přece právě tomu, jen trochu jinými slovy, učili všichni Božští Učitelé: snažte se rozvíjet především prostřednictvím lásky, abyste poznali Tvůrce všeho existujícího v materiálním světě a, až dosáhnete Dokonalosti, vlili se do Něho!

... Nemůže se ale stát, že až si mnozí slabomyslní a ostatní psychicky neplnohodnotní lidé přečtou o možnosti dosáhnout stavu Krista, začnou tvrdit, že oni už se Kristy stali?

Ale právě kvůli tomu je nutné vyprávět o tom, jakého úsilí je třeba, aby se dosáhlo vrcholu Dokonalosti, — aby se počet takových «Kristů» zmenšil!

... Existuje moudrý výrok Sokrata: Poznej sám sebe — a tehdy poznáš celý svět!

Ano, — poznat svoje místo ve Vesmíru a smysl svého života v rámcích Evoluce Vesmírného Vědomí je velice důležité ...

Ale to poznání přichází právě prostřednictvím práce s určitými strukturami svého organizmu. A není to jenom mozek, který musí být bioenergeticky čistý a správně pracovat. Ale také čakry, především čakra anáhata a duchovní srdce, rostoucí v ní a potom z ní.

Jenom pokud tohle všechno pochopíme, můžeme se rozvíjet jako duše (vědomí) rychle a efektivně!

Duchovní srdce se někdy rozvíjí, i když o něm nic nevíme. Takové podmínky vytváří především harmonické manželství a výchova dětí. Ale to se týká především těch, kdo jsou vtěleni do ženských těl. Ale pokud pozorujeme srdečnost u mužů, pak je to výsledek úspěšného minulého vtělení v ženském těle, nebo používání speciálních duchovních praktik.

Existují speciální techniky pro rozvíjení duchovního srdce. Jsou skutečně vysoce efektivní — ale jenom pro ty, kteří se doopravdy snaží o duchovní růst. A také se snaží být milí a prospěšní Bohu a lidem Dobra.

V některé ze svých knih jsem už vyprávěl o svém dávném známém, psychologovi vzděláním i profesí. Ten za hlavní, a zřejmě jedinou, metodu «psychologického» působení na druhé lidi považoval řvaní na ně a vylévání emocí svojí nenávisti.

Naučil jsem ho technikám «otevření» duchovního srdce. A... jednou v noci mě vzbudil telefonem, a rozčíleně říká, že musí okamžitě přijet... Přijel a začal vyprávět, že čekal jako vždycky na zastávce na linkový autobus, aby odjel domů. Najednou — k zastávce přicházejí lidé. «V takových případech», — říká, — jsem je vždycky nenáviděl! Ale tentokrát jsem poprvé pocítil, že... je miluji! Co se to stalo? Tak pracují ty tvoje techniky?»

Vysvětlil jsem mu, že tohle je to, o co musí usilovat každý: o otevření a další rozvoj srdečné lásky v sobě!

Ale pomoci jsem mu nedokázal: pohrál si s touhle «psychologickou» hrou — a uznal za lepší vrátit se k předchozímu způsobu života. A tak si vybral cestu do pekla. Vždyť peklo se naplňuje právě takovými nenávistnými...

Ale ti, komu je drahý Bůh, Který je Láska, si vybírají cestu do ráje a dále — k Tvůrci, do Jeho příbytku!

... Láska se bezprostředně prolíná s Krásou.

Tvůrce stvořil svoje Stvoření tak, abychom si mohli vybírat, k čemu budeme směřovat: jestli k hrubému, tupému, ohavnému — nebo k objektům zjemnělé Krásy.

Směřující k peklu si zvolili to první.

Ti, komu jsou drazí Krása, Láska, a Bůh, se zdokonalují na Cestě sbližování s Tvůrcem, Jeho poznávání, Splynutí s Ním. A Nejvyšší Krása je On!

... Musíme přitom brát v úvahu, že bytosti pekla někdy tvrdí, že jenom ta cesta, kterou si vybrali oni, vede do ráje... Ale Krása, že prý je «ďábelské mámení», které vábí do pekla...

Takoví lidé mají úplně zvrácené představy o Bohu. Podle nich je Bůh strašný Soudce, trestající pekelnými mukami.

Ačkoliv ve skutečnosti je Bůh Nejvyšší a Dokonalá Láska!

Nicméně, tohle mohou hodnověrně znát, jenom ti, kdo Boha doopravdy poznali. A oni potvrzují: ano, je to skutečně tak!

A Ti, Kdo se do Něho vlili, se zjevují toho hodným vtěleným lidem jako Svatí Duchové. A vyprávějí o tom, jak Oni Sami šli k Dokonalosti — Cestou Lásky a Krásy!

...A jak si mají dále osvojovat Krásu ti, kdo už mají «otevřená» duchovní srdce?

Na první etapě může být hlavní metodou slaďování s jedinečnými objekty Krásy. Mohou to být: lidé, překrásní dušemi i těly, odpovídající umělecká díla, včetně erotických, také některá zvířata a rostliny. Musejí nutně vést ke zjemňování vědomí: vždyť Bůh — v Aspektech Tvůrce a Svatých Duchů — je Nejjemnější ze všeho existujícího!

Při emocionálním slaďování s překrásnými a jemnými objekty — vnášíme jejich kvalitu do sebe.

Ale pokud se slaďujeme s hrubým, pak — dobrovolně nebo nedobrovolně — hrubneme dušemi.

Takže, ať si ti, kteří chtějí postupovat kupředu duchovní Cestou, cestou k Bohu, — hledají na pomoc objekty Krásy, nehledě na jekot a výhrůžky služebníků pekla!

A během takových meditačních tréninků se budeme do Krásy «vžívat»!

Dalším růstem na této Cestě bude analogické slaďování s objekty Krásy stále větších rozměrů. Ať se teď například místo jedné květinky, rostoucí na louce, stane objektem slaďování celá louka překrásných květin, s jejich vůní, s motýly a zpěvem ptáků, v paprscích vycházejícího něžného ranního sluníčka!

A nejenže se můžeme slévat duší s touto něžností. Ale začneme se učit držet ji na svých rukách lásky, vycházejících z duchovního srdce a sounáležitých s ním!

Duše (vědomí) je schopná přímého kvantitativního růstu. Přičemž je takový růst správný jen v tom případě, pokud se uskutečňuje právě duchovním srdcem. Jenom tak je uskutečnitelná realizace Přímé Cesty k Tvůrci!

Ještě jednou zdůrazňuji, že rozvíjení rukou vědomí, přesněji — rukou duchovního srdce, je zásadně důležité! Umožňuje naučit se pociťovat sama sebe v jemných a nejjemnějších eonech mnohorozměrného prostoru a přemísťovat se z eonu do eonu — až do Příbytku Tvůrce. Takové přemísťování se uskutečňuje právě s pomocí nemateriálních rukou, vypěstovaných do ohromných rozměrů.

Když ovládneme funkce rukou vědomí, můžeme s nimi opravovat bioenergetické defekty ve svých (a nejen ve svých) tělech, a léčit je.

... Ale nebudeme zabíjet květiny, trhat je nebo řezat, — abychom se potom kochali jejich pomalým umíráním ve váze nebo sklenici s vodou!

Nebo je možné, že si myslíme, že když darujeme někomu kytici květin, děláme tomu člověku něco dobrého?

Ne! Umírající květiny vytvářejí pro člověka velice nepříznivé energopole smrti. Taková pole skutečně škodí jak zdraví, tak i duchovnímu vzestupu těch, kdo se v těchto polích ocitají! A přitom, čím je větší kytice, tím intenzívnější je takové působení.

Naše soucitná láska se musí šířit na všechny formy života, včetně rostlin: nesmíme jim škodit zbytečně!

... Krása není jenom vlastnost vnějších objektů vzhledem k nám. My sami — jako duše — se musíme stát objekty Krásy!

A k tomu nestačí mít jenom «otevřenou» čakru anáhatu.

Čistota a Krása musejí být i v emocích, myšlenkách, a ve skutcích!

Jestliže jsme se naučili žít v čakře anáhatě a dívat se na okolní svět z ní, pak už je jednoduché ovládnout úplnou kontrolu nad svými emocemi! Nesmíme hlavně zapomínat kontrolovat svůj stav: při nejmenších projevech nežádoucích emocí — prostě vynaložíme mírné úsilí, abychom přemístili koncentraci vědomí do anáhaty, — a vnitřní klid a láska jsou obnoveny!

Jak se tomu naučit? Kvůli tomu přece byl vytvořen a mnohokrát publikován námi vypracovaný systém psychické autoregulace, jehož základem je očišťování a rozvíjení čaker a základních meridiánů!

... Obklopuje nás mnoho lidí, žijících trvale v nečistých emocích odsuzování, nenávisti, a pohrdání ve vztahu k druhým. Jsou to lidé guny tamas, tj. ti, kdo si pro sebe vybrali cestu do pekla — «smetiště» procesu Evoluce Univerzálního Vědomí.

Takové lidi ještě můžeme nazvat špinavými dušemi.

Tohle je dost srozumitelné. Ale — podívejme se na sebe: nezůstala i ve mně způsobilost k takovým emocím? Nevcházím do nich i já třeba jen na krátkou chvíli, například, že rezonuji s něčími špinavými názory?

A pokud ano, neznamená to, že nějaká část mne-duše zůstala špinavá? Vždyť produkovat a podporovat špinavé emoce je schopná jen do určité míry špinavá duše.

... Musíme také kontrolovat svoje myšlenky. Ze světlých nebo špatných myšlenek — vznikají odpovídající emoce. Zbytečná koncentrace myšlenek na něčích nesprávných skutcích nebo vlastnostech vede k vystoupení ze stavu lásky a ztrátě kvality krásy duše.

Při tom je třeba se naučit rozlišovat emoce odsuzování — a kritického hodnocení těch či oněch jevů, včetně kvality a činů konkrétních lidí. Rozvíjet v sobě způsobilost k rozlišování pravdivého a lživého je nezbytné! Bez toho nemáme možnost vybrat si pro sebe správnou cestu!

Nu a myšlenky a emoce ve značné míře předurčují naše skutky.

Není správné žít a jednat tak, že se podřizujeme jenom primitivním reflexům, podle principu «chci!» nebo «nechci!»! My jsme povinni podřídit svoje životy realizaci svého nejvyššího předurčení. A také — posloužit v tom jako příklad pro druhé lidi.

Mimochodem, příkladem masového podřízení lidí neřesti obžerství je výživa těly zvířat.

Člověk svojí biologickou podstatou není dravec. Ale mnozí lidé — ze své vůle nebo kvůli napodobování druhých — ze sebe dravce dělají. A to se stává příčinou jejich evoluční degradace. Vždyť nemáme možnost realizovat Krásu Veliké Duše (Mahátmy), když způsobujeme zbytečné utrpení a smrt druhým bytostem! Zabíjení ze ziskuchtivých pohnutek není slučitelné s Láskou a Krásou duše!

...Lidé někdy namítají, že přece bílkovinné jídlo potřebujeme! Ano, říkají to správně. Ale všechny v potravě pro nás nezbytné aminokyseliny (součásti bílkovin) můžeme získat z mléčných výrobků a ptačích vajec. Na bílkoviny jsou také velice bohaté houby, ořechy, výrobky ze sóji. Různorodost při používání těchto sattvických produktů, a mnohých dalších, včetně celozrnných výrobků, rajčat, naťové zeleniny, zabezpečí chutný a zdravý jídelníček — jak pro duši, tak i pro tělo. Já osobně se tak stravuji už kolem čtyřiceti let — a mám vynikající zdraví! (V současnosti se můj věk už blíží k sedmdesátce).

K tomu, co bylo řečeno, můžu dodat, že ne všichni dospělí lidé dobře snášejí mléko. Vysvětluje se to tím, že organizmus člověka s přibývajícím věkem přestává produkovat fermenty, nezbytné pro zpracování některých složek mléka. V tom případě by se mléko požívat nemělo.

A navíc, je dobré brát v úvahu, že v potravinářském průmyslu přidávají sušené mléko do mnoha cukrářských výrobků (některé druhy sušenek, čokolády), a také do většiny majonéz, a to může vyvolávat zažívací problémy. Proto bude správné prostudovat složení takových výrobků předtím, nežli je koupíme.

Ptačí vejce bude správné vyloučit ze stravy, ale až na vyšších stupních meditačních tréninků.

... Objekty pro emoční slaďování — podle míry našeho zdokonalování — se mohou stát celé krajiny: horské, lesní, stepní, vodní — na mnoho kilometrů...

Tak postupně, samozřejmě za předpokladu čistého (sattvického) stravování a dodržování principu odmítnutí jakýchkoli forem zbytečného ubližování druhým bytostem, včetně rostlin, — rosteme dušemi jako Krása.

... Poté se můžeme slévat s Krásou Svatých Duchů. Vždyť je to Krása Boha!

Způsobilost ke vnímání Svatých Duchů se projevuje u těch, kdo se stali eticky čistými a zjemnělými dušemi do jejich úrovně zjemnělosti. Zdůrazňuji, že pro to je důležité mít také dostatečné rozměry vědomí: vždyť na velikosti vědomí závisí jeho schopnost působení.

... Oni všichni jsou překrásní! Mezi Nimi jsou představitelé obou pohlaví. To je zpravidla určeno pohlavím těla v době posledního vtělení. Každý a Každá z nich je Dokonalá Láska, i když jsou v ní vždy přítomné individuální odstíny Jejich Lásky. S tímto jevem se můžete zkusit seznámit s pomocí námi pořízené série fotografií Mahádublů Svatých Duchů na Jejich pracovních prostranstvích.5

Oni všichni mohou lehce splývat Vědomími Jeden s Druhým vjedno, a vytvářet tak Jednotné My. Ale Oni také projevují Svoji Dokonalou Individualitu při vykonávání konkrétních činů na Zemi.

Ten ze vtělených lidí, kdo se stal toho hodným, také může vcházet do Splynutí s Nimi — z počátku s Jedním z Nich individuálně, potom — i s Jednotným My.

Jejich Dokonalá Božská Krása převyšuje jakoukoli pozemskou nebo rajskou!

Ale vždyť ponořit se navěky do Jejich Krásy a Blaženosti je přece reálné! Přičemž teď víme — jak toho dosáhnout!

... Svatí Duchové, tak jako i Vědomí Mesiášů (Avatárů) jsou vidět jako průzračné bílé Světlo, obsahující zlatavé nebo (řidčeji) růžové odstíny, ale někdy i jasně červené.

Intenzita Jejich svítivosti je v daném okamžiku určována silou Jejich Záměru. Může to být buď hluboký Průzračný Klid (nazývaný Turijním stavem, Turijností) — nebo, naopak Božský Oheň (projevovaný někdy jako «Slunce Boha»).

Ve vesmírném měřítku můžeme stav Turijnosti Prvotního Vědomí srovnat s Nekonečným a Věčným Oceánem Klidu, a v Něm jsou Ohnivé Vměstky. Posledně jmenované vznikají tam, kde jsou obydlené planety a kde probíhá intenzívní proces Evoluce Vesmírného Vědomí.

Abychom se stali úplně Dokonalými, musíme si osvojit všechny tyto stavy a fungování z nich. A — ještě mnoho dalšího.

«Moře» Božského Ohně mohou být vytvářena konkrétními Svatými Duchy, ale také i jejich Jednotným My. Je to Nejvyšší Projevení Krásy! Je to Nejněžnější Plamen, přijímající do Své Božské Blaženosti ty, kdo jsou toho hodni!

Ale ten samý Oheň je pro neřestné lidi nesnesitelný.

Ale lidé, milující Boha — ať směřují k tomu, aby se — stupínek po stupínku, etapu za etapou — přibližovali k Němu, aby se Jím stali, a už z Jednotného My všech Dokonalých — pomáhali v rozvoji těm, kdo se evolučně rozvíjejí v materiálních tělech na Zemi a na ostatních planetách.

... Člověk se rozvíjí ve třech základních směrech: intelektuálním, etickém a psychoenergetickém. Při tom si postupně osvojuje tři základní kvality Boha: Lásku, Moudrost a Sílu.

Krása, něžnost, zjemnělost individuálního vědomí — jsou jedny z podob Lásky a musí si je osvojit každý.6

 

Vysvětlivky:

 

1 Podrobně si o tom můžeme přečíst například v takových knihách Vladimira Antonova, jako 'Klasika duchovní filozofie a současnost' (‘Классика духовной философии и современность’) a 'Ekopsychologie' (‘Экопсихология’).

2 (Mt 5:48)

3 (Mt 11:29)

4 (1 J 4:16)

5 http://highest-yoga.info/gallery/ru/index.html

6 S ilustracemi na téma Krásy se můžete seznámit na našich stránkách: www.new-ecopsychology.org/ru a www.ru.spiritual-art.info.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář