Jdi na obsah Jdi na menu
 


001-Předmluva: Biologové zkoumají Boha

13. 3. 2012

 

Předmluva: Biologové
zkoumají Boha

 

Vladimir Antonov je první z vědců-biologů, který rozšířil sféru svých vědeckých zájmů také i na nehmotné formy života, včetně Boha v Jeho různých Projevech. On je nejen teoretikem, důkladně zkoumajícím veškerou «historii tématu», ale i duchovním praktikem, zdařile spojujícím poznatky, získané od Boha, s osobní zkušeností Jeho poznání.

Vladimir Antonov v tom dosáhl úplného úspěchu, vydal na toto téma desítky knih a natočil mnoho filmů, obsahujících přednášky. Mnoho těchto materiálů bylo přeloženo do cizích jazyků.

Jemu i jeho kolegům-pomocníkům se za desítky let soustředěné práce a na podkladě mnohočetných útoků různých druhů lidských primitivů — podařilo zformovat nový současný vědecký směr — metodologii duchovního zdokonalování.

Toto integrální vědění v sobě zahrnuje:

·         Historické znalosti, včetně kompetentních překladů filozofických textů a vybraných citátů z Učení Atlanťana Tóta (v dalším Jeho Vtělení Herma Trismegista), Pythagora, Krišny, Lao'c, Gautamy Buddhy, Ježíše Krista, Muhammada, Bábadží z Haidakhanu, Satja Sáí Báby a spousty dalších Božských Učitelů — Představitelů Prvotního Vědomí (Tvůrce).

·         Popis Boha, včetně přesného a vyčerpávajícího objasnění toho, co musíme chápat pod takovými termíny, jako Bůh, Absolutno, Prvotní Vědomí, Tvůrce, Svatý Duch, Trojice, (skutečná) mnohorozměrnost prostoru, peklo, ráj, Příbytek Tvůrce, Evoluce Vesmírného Vědomí.

·         Popsání velkých i malých stupňů duchovního vzestupu člověka — k Dokonalosti. Tyto stupně vedou k osobnímu přímému poznání Boha v Aspektech Svatého Ducha (Bráhmana) a Prvotního Vědomí, a poté získání Božskosti a Splynutí s Prvotním.

 

 

Všechno tohle i spousta dalšího bylo mnohokrát a všestranně, to znamená, z různých hledisek a v závislosti na různých situacích, popsáno v pracích vědecko-duchovní Školy Vladimira Antonova.

Co tedy v souhrnu a v krátkosti představuje metodologická koncepce Školy?

1. Základem pro začátek duchovního zdokonalování každého člověka musí být usilování o etickou čistotu — jak ji chápe Bůh (a ne ty či ony skupiny lidí v těch či oněch historických časových úsecích).

2. Smysl našich životů na Zemi spočívá konkrétně v aktivním sebezdokonalování — se záměrem poznání našeho společného Tvůrce a Splynutí s Ním ve vzájemné dokonalé Lásce. Bůh od nás nepotřebuje poklony a vyprošovací modlitby, ale usilování o to, abychom se STALI LEPŠÍMI — v souhlase s Jeho Učením.

3. Bůh je Láska. A abychom se s Ním sblížili jako vědomí, musíme se také stát Láskou. «Orgánem», ve kterém u nás vznikají emoce lásky, je duchovní srdce. Jeho cesta rozvoje může začít v hrudní čakře anáhatě u každého z nás. A právě jako duchovní srdce můžeme dorůst do rozměrů nesouměřitelně ohromných — ve srovnání s rozměry našich fyzických těl. A pouze, pokud budeme disponovat takovými duchovními srdci, můžeme poznat Boha v Jeho Majestátu.

4. Ještě jedním směrem, nezbytným v sebezdokonalování, je zjemňování vědomí především prostřednictvím řízení svých emocí a trvalé kontroly nad nimi. Mechanizmem uskutečnění daného úkolu je ovládnutí techniky psychické autoregulace. Příslušná metodika byla vypracována právě v uvedené Škole.

5. Úroveň intelektuálního rozvoje adeptů duchovní Cesty předurčuje jejich úspěch. Proto je nezbytné:

a) aby každý pečoval o zvyšování intelektuální úrovně — jak sám u sebe, tak i u svěřených lidí, včetně dětí;

b) lektoři duchovních disciplín se nesmějí pokoušet «zavlékat» svoje žáky na ty stupně rozvoje, na kterých dosud nejsou schopni přebývat s jistotou a pevně.

S nejnovějšími materiály této Školy je možné se seznámit na stránkách:

www.new-ecopsychology.org

www.philosophy-of-religion.org.ua

www.swami-center.org

www.spiritual-art.info

www.meaning-of-life.tv

www.path-to-tao.info

www.pythagoras.name

www.atlantis-and-atlanteans.org

www.encyclopedia-of-religion.org

 

V posledních letech ani Vladimir Antonov, ani jeho nejbližší společníci, žádné praktické tréninky, lekce nebo semináře neprovozují; předpokládají, že při existenci výše uvedeného přispění může každý zájemce zdokonalovat sám sebe — s pomocí Boha.

To, o čem teď budu vyprávět, se nestalo v současnosti...