Jdi na obsah Jdi na menu
 


Původní Učení Ježíše Krista

30. 11. 2012

 

Vladimir Antonov

 

 

 

Původní Učení Ježíše Krista

 

 

Kniha předkládá analýzu Učení, které bylo lidem darováno prostřednictvím Ježíše Krista v Jeho pozemském Vtělení.

Ježíšovo Učení je poprvé systematizováno ve shodě s těmi základními tématy, kterých  se Ježíš dotýkal. Jako bibliografické zdroje byly v této knize použity nejen Nový Zákon, ale i některá apokryfická Evangelia.

Kniha je adresována všem lidem.

 

 

 

 

 

Obsah

 

Bůh Otec

 

Jeho Evoluce — a my

 

Proces tvoření.
Mnohorozměrnost prostoru

 

Svatý Duch

 

Nebe — a Nebesa

 

Peklo a ráj

 

Pokání

 

Ježíš Kristus

 

Ježíš — o Sobě

 

Rozšiřování křesťanství

 

Svoboda vůle

 

Osud

 

Intelektuální zdokonalování

 

O opilství

 

Práce — nebo parazitizmus?

 

Lidé

 

Patriotizmus

 

Co je to člověk

 

Zbavení se nemocí

 

Morálka a etika

 

Láska k Bohu

 

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

 

Láska

 

Láska a sex

 

Manželství a rozvod

 

Nudizmus

 

Muž a žena na duchovní Cestě

 

 

«Menšiny»

 

Soucit

 

Boj se svým «já»

 

Mnišství

 

Meditační práce

 

 

 

 

 

 

Učení, přinesené na Zemi Ježíšem Kristem od Boha Otce, se pro nás zachovalo ve formě popisování v Evangeliích Jeho besed s učedníky a s dalšími lidmi, Jeho proslovů k Otci Nebeskému, popisování Jeho skutků a stvořených zázraků, a také písemných děl učedníků, ve kterých jsou smíseny vědomosti, obdržené jimi osobně od Ježíše, proroctví od Boha Otce a jejich vlastní názory. Těchto zápisů je mnoho, přičemž ne všechny byly zařazeny do Nového Zákona.

Avšak ucelený systematický popis Učení Ježíše Krista, ve kterém by byly v určitém, přesně stanoveném pořádku, objasněny všechny nejdůležitější světonázorové problémy, nebyl dosud proveden. A z toho konkrétně pocházejí jak početné neshody mezi následníky Ježíše Krista, tak i výrazná překrucování Jeho Učení.

Je pochopitelné, že práce na sestavení integrálního popisu Ježíšova Učení, by mohla být úspěšně vykonána jenom tím, kdo sám splnil to, čemu On učil, obsáhl Jeho Lásku a poznal Boha Otce. Jenom to by mohlo posloužit jako kritérium kompetentnosti realizátora.

Sestaviteli této knihy se podařilo projít Cestu k Bohu Otci, když si osvojil metodologii procházení této Cesty, a vybudoval — s pomocí a pod vedením Boha — «žebřík» z metodologických stupňů až na Vrchol. Na záchraně lidí z temnoty ateizmu začal v Rusku pracovat ještě za vlády KSSS, kdy byl vystaven pronásledováním a pomluvám, prošel svoji «Golgotu», dvakrát pobýval «na onom světě» a poznal bez překážek ze strany tělesného obalu Objetí Svatého Ducha a Boha Otce, poté byl ještě ponechán v tom samém fyzickém těle, aby pokračoval ve svém sebezdokonalování a sloužení [9].

Tyto kapitoly, tak jako i celá kniha, jsou napsány s Božím požehnáním a pod Božím vedením.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář