Jdi na obsah Jdi na menu
 


23-Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

5. 2. 2013

 

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

 

 

 

«Nekraďte cizí majetek, neboť by to bylo odvlečení předmětů svého bližního, získaných (jím) v potu jeho tváře!

 

Nikoho nepodvádějte, aby i vás samotné nepodvedli!

 

Vy dosáhnete Nejvyšší Blaženosti, nejen když budete očišťovat sebe samé, ale také když budete vést druhé na Cestě, která jim umožní získat Dokonalost Prvotního!» (Životopis Svatého Issy, 7:15,16,18)

 

«… Bratra tvého… ochraňuj… jako zřítelnici oka tvého!» (Tomášovo Evangelium, 30).

 

«Podporující souseda upevňuje sám sebe!» (Životopis Svatého Issy, 10:9)

 

«Slyšeli jste také, že předkům bylo řečeno: 'Nebudeš křivě přísahat' a 'Splníš své přísahy Pánu! … Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali! … Ať je tedy vaše slovo: (jestliže) 'Ano' — (pak) ano a (jestliže) 'Ne' — (pak) ne!…» (Mt 5:33-37)

 

«…Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým!…» (Mt 25:21,23)

 

«… Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali (nepomohli) nejmenšímu z těchto, to jste neudělali Mně!» (Mt 25:45)

 

«Ježíš řekl Pilátovi: "Pochop: pravda na Zemi je mezi těmi, kteří když mají vládu, žijí pravdou a činí spravedlivé soudy"!» (Nikodémovo Evangelium, 3).

 

«A kdo nebere svůj kříž (kříž obětavého sloužení) a nenásleduje Mne, není Mě hoden!» (Mt 10:38)

 

«Jak každý z vás přijal obdarování, tak si jím vzájemně služte!…» (1 Pt 4:10)

 

«Mějte však horlivou touhu po lepších darech!…» (1 K 12:31)

 

«Mějte horlivou touhu po duchovních darech!…» (1 K 14:1)

 

«Nikdo ať nehledá svůj prospěch, ale každý prospěch toho druhého! (1 K 10:24)

 

«Nikdo nemá větší lásku než tu, aby položil svůj život za své přátele!» (J 15:13)

 

«…Kdo neshromažďuje se Mnou, rozptyluje!» (Mt 12:30)

 

«…A proto všechno, co chcete, aby lidé dělali vám, stejně i vy dělejte jim!…» (Mt 7:12)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář