Jdi na obsah Jdi na menu
 


14-Intelektuální zdokonalování

14. 1. 2013

 

Intelektuální zdokonalování

 

 

 

Nový Zákon nám dává možnost prozkoumávat religióznost lidí různé intelektuální úrovně.

Nejvyšší úroveň je například představována Samotným Ježíšem; a nikdo, dokonce ani z Jeho nejbližších učedníků, nedokázal svým rozumem najednou obsáhnout veškerou úplnost Jeho Učení.

Druhá úroveň shora jsou nejbližší Ježíšovi učedníci, kteří se vynasnažili Učitele pochopit, a to se jim částečně podařilo.

Třetí úroveň tvoří lidé, kteří v této společnosti dosáhli vysokého sociálního postavení, znali a dodržovali pozemské náboženské tradice, týkající se obřadnosti a pravidel chování, ale kteří se ukázali jako neschopní vnímat živá Boží slova.

A nejnižší úroveň jsou ti, kteří byli schopni myslet jen podle takovýchto formulí: «Dávají mně — dobře!», «Přestali mně dávat — špatně!».

Rozvinutý intelekt toho či onoho člověka zdaleka ne pokaždé odpovídá vysoké úrovni jeho etického rozvoje. Ale etická dokonalost není možná bez rozvinutého intelektu. Proto, pokud usilujeme o duchovní seberealizaci, je velmi důležité věnovat pozornost práci na zdokonalování intelektu.

Co tomu napomáhá? Především — získání vzdělání, různorodá a zvláště tvořivá práce, práce s knihami, účast v teoretickém hledání. Současná společnost, vysoce rozvinutá z vědeckého a technického hlediska, dává nejpříznivější příležitost pro uplatňování rozumu a jeho zdokonalování.

… Překlad Nového Zákona do ruského jazyka má daleko k ideálu. Hluboký smysl Ježíšových výroků byl «oklestěn» překladateli, kteří nebyli schopni pochopit ideje, které o mnoho převyšovaly intelektuální úroveň jejich vnímání.

Ale jedna chyba se ukázala jako naprosto katastrofická. Je to fráze «Blažení chudí duchem, neboť jejich je Království Nebeské» (Mt 5:3). Z tohoto překladu si množství ruskojazyčných čtenářů Nového Zákona vyvodilo závěr o Ježíšově propagování intelektuálního primitivizmu, a také parazitizmu.

Ale vždyť Ježíš mluvil úplně o něčem jiném! On nemluvil o nadcházející blaženosti žebráků-parazitů, ale nemajetných, kteří se zřekli usilování vlastnit materiální hodnoty, a přitom ne z důvodu lenosti, opilství nebo dalších podobných příčin, ale z náboženského přesvědčení, «z ducha», a ne «duchem».

Blažení budou v Království Nebeském ti, kdo se odřekli vlastnění pozemského, náklonnosti k pozemskému bohatství — neboť jejich Bohatstvím bude Otec Nebeský, jestliže se zasvětí Usilování k Němu; «Nehromaďte si poklady na zemi…, ale hromaďte si poklady v Nebi…, vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce!» (Mt 6:19-21), — to je jeden z nejdůležitějších postulátů Jeho Učení.

Co se týče moudrosti, učil Ježíš učedníky tak: «Nevědomost je matka špatného pro nás, nevědomost slouží smrti (duchovní)… Ale ti, kdo přebývají v Pravdě, se naplní Dokonalostí, až se (jim) veškerá Pravda odhalí… (Ale) oč je mocnější, nežli nevědomost a bloudění! Ona dává Svobodu!

Logos (Ježíš) řekl: "Jestliže poznáte Pravdu, Pravda vás učiní svobodnými. Nevědomost je otroctví. Poznání je Svoboda!".

Jestliže poznáme Pravdu, najdeme plody Pravdy v nás samotných.» (Filipovo Evangelium, 123).

«… Buďte moudří… a čistí!…» (Tomášovo Evangelium, 44)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář