Jdi na obsah Jdi na menu
 


10-Ježíš — o Sobě

31. 12. 2012

 

 

kristus-tmavy.jpg

Ježíš — o Sobě

 

 

«… Já jsem vyšel z Boha a od Něj přicházím!…» (J 8:42)

 

«… On Mě poslal!» (J 8:42)

 

«… Sestoupil jsem totiž z nebe, ne abych konal Svou vůli, ale Vůli Toho, který Mě poslal!» (J 6:38)

 

«Jako Mě zná Otec a Já znám Otce!» (J 10:15)

 

«Já a Otec jsme jedno!» (J 10:30)

 

«Otec je ve Mně a Já v Něm!» (J 10:38)

 

«… Já mluvím na světě to, co jsem slyšel od Něho!» (J 8:26)

 

«Já mluvím o tom, co jsem viděl u Svého Otce!…» (J 8:38)

 

«A Ten, Který Mě poslal, je se Mnou. Otec Mě nenechal samotného, protože vždycky dělám, co se Mu líbí!» (J 8:29)

 

«Já nemohu dělat nic Sám od Sebe!» (J 5:30)

 

«… Já miluji Otce!… (J 14:31)

 

«Spravedlivý Otče! … Já jsem Tě poznal!…» (J 17:25)

 

«Přišel jsem na zem pustit Oheň, a jak bych si přál, aby už hořel!» (L 12:49)

 

«Já, (jako) Světlo, jsem přišel na svět, aby nikdo, kdo ve Mne věří, nezůstal ve tmě!» (J 12:46)

 

«Já jsem Světlo světa. Kdo Mě následuje, nebude už chodit v temnotě!…» (J 8:12)

 

«Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze Mne, bude spasen!…» (J 10:9)

 

«Já jsem přišel, aby (vy jste) měli život a měli ho hojně!» (J 10:10)

 

Já jsem ten dobrý Pastýř. Dobrý Pastýř pokládá za ovce svůj život!» (J 10:11)

 

«… Za ty ovce pokládám Svůj život!» (J 10:15)

 

«Mé ovce slyší Můj hlas a Já je znám a následují Mě!» (J 10:27)

 

«…Učte se ode mne… a najdete odpočinek!… (Mt 11:29)

 

«Já jsem ta Cesta, Pravda i Život… Kdybyste znali Mne, znali byste i Mého Otce!…» (J 14:6-7)

 

«…Neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu!…» (J 8:14)

 

«Kam Já jdu, vy nemůžete (teď) přijít.» (J 8:21)

 

«Proto Mě Otec miluje, že Já pokládám Svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo Mi ho nebere, ale Já ho pokládám Sám od Sebe. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. To přikázání jsem přijal od Svého Otce.» (J 10:17-18)

 

«…Zůstaňte v Mé lásce! Zachováte-li Má přikázání, zůstanete v Mé lásce, jako jsem Já zachoval přikázání Svého Otce a zůstávám v Jeho lásce!» (J 15:9-10)

 

«Ten, kdo je blízko Mne, je blízko Ohně, kdo je ode Mne daleko, je daleko od Království (Otce)!» (Tomášovo Evangelium, 86)

 

«Kdo má rád otce nebo matku více nežli Mne, není Mě hoden, a kdo má rád syna nebo dceru více nežli Mne, není Mě hoden!…» (Mt 10:37)

 

«Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést!» (J 16:12)

 

«Jdu k Otci, neboť Můj Otec je větší než Já!» (J 14:28)

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář