Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stupně duchovní Cesty

1. 12. 2011

 

Stupně duchovní Cesty
(přednáška)

Člověk, který pevně vykročil na pravou religiózní Cestu, po ní může projít následujících sedm stupňů:

1. Získání správného pochopení svého vyššího Cíle a způsobů Jeho dosažení.

 

2. Přivedení sama sebe do souladu se záměrem Boha v etickém směru — zbavením se etických nedokonalostí a rozvíjením nezbytných vlastností.

Nejdůležitější z takových vlastností je láska.

 

3. Zjemnění sebe — jako vědomí — s cílem proniknutí do vyšších vrstev mnohorozměrného prostoru (eony, loky), z nichž je nejjemnější Příbytek Vesmírného Prvotního Vědomí — Boha Otce, Tvůrce.

 

4. Kvantitativní rozvoj zjemnělého vědomí.

 

5. Osvojení technik Splynutí s Bohem.

 

6. Upevnění se ve Splynutí s Tvůrcem.

 

7. Získání Božských schopností — a pomáhání vtěleným bytostem už jako Svatý Duch.

 

 

Pro většinu čtenářů, zavedených do bludů ateistickou a sektářskou propagandou se takové uspořádání problému může zdát neočekávané a nepravděpodobné. Ale vždyť právě tomu v průběhu veškeré historie lidstva učí Bůh — prostřednictvím proroků i Sám osobně, když se lidem zjevuje v lidských tělech Mesiášů, Avatárů, Kristů (tato slova označují jedno, i když v různých jazycích).

Smysl života každého z nás spočívá v rozvoji sebe — jako vědomí — zpočátku uvnitř současných tělesných schránek, a potom i za jejich hranicemi, v neohraničeném mnohorozměrném vesmíru.

Tento rozvoj probíhá ve dvou hlavních směrech: kvalitativním a kvantitativním.

První zahrnuje tři složky: intelektuální, etickou, a také zjemnění.

A kvantitativním směrem je myšlen přímý růst «shluku» energie individuálního vědomí, který se poté — prostřednictvím speciálních meditačních technik — vlévá do Oceánu Vesmírného Prvotního Vědomí, nazývaného v různých jazycích různě: Tvůrce, Bůh Otec, Jehova, Alláh, Tao, Íšvara, Svarog atd.

 

… Vesmír je mnohorozměrný. To není matematický závěr, ale realita bezprostředně poznávaná člověkem. Prostorové dimenze byly religiózním praktikům známy už v dávnověku. Řecky se nazývaly eony, v sanskrtu loky, V Agnijóze byl používán termín «vrstvy».

 

 

Nejvyšší, prvotní prostorová dimenze je Příbytkem Prvotního Vesmírného Vědomí, Které, jak to bylo podrobně popsáno v Bhagavadgítě, periodicky vytváří «projevený» svět prostřednictvím zhutňování kosmické energie — protoprakriti, která je rozptýlena ve formě elementárních částic. Na vytvářejících se «ostrůvcích» hmotné látky se usidlují nepatrné částečky druhého typu předtím rozptýlené energie — protopuruši, od kterých se očekává, že se cestou mnohačetných vtělení do organických těl rozvinou do Božskosti a poté se vlijí do Prvotního Vědomí a obohatí Ho tak samy sebou.

 

Tento proces rozvoje duší začíná počátečním formováním nepatrných shluků energie na krystalech, dále následují vtělení do rostlinných, poté živočišných a potom i lidských těl.

Úkol člověka — jako závěrečné etapy rozvoje individuální duše — spočívá v tom, aby vynaložil úsilí k co nejrychlejšímu přivedení sama sebe k Božskosti a Splynutí s Tvůrcem.

 

 

* * *

 

«Stvoření světa» není celovesmírný jev. Vždyť astronomové trvale pozorují zrody nových systémů hvězd a planet.

A druhé systémy, které už mají život za sebou — hynou v «černých dírách», které vytváří Bůh. To je také jejich «konec světa».

Při tom všechny duše, které do této chvíle nestačily dosáhnout Božskosti, hynou, znovu se rozpadají do stavu protopuruši. A materiální součást rozpadajících se «ostrůvků» i materiálních těl lidí, živočichů a rostlin — se přeměňuje v protoprakriti, stává se materiálem pro nová následující stvoření.

Protoprakriti a protopuruša se nazývají společným termínem akáša. (Mimochodem, překlad tohoto slova do ruského jazyka jako «éter», se kterým je možné se setkat v některých vydáních knih, je naprosto neadekvátní).

O podstatě mnohorozměrné stavby vesmíru jsme mluvili hodně už předtím. Teď už jen vysvětlím, že je podobná tomu, jak například různé rozhlasové vlny, odlišující se ve frekvenci vibrací, existují souběžně v jednom a tom samém prostoru, a přitom si nepřekážejí a vůbec spolu nesouvisí. A všechny se nacházejí v hloubce mnohorozměrnosti pod světem pevné hmoty, včetně hmoty našich těl, a přitom je za normálních podmínek nepozorujeme.

Právě tak i duše, obydlující hrubší eony, nevidí, nepozorují to, co se děje v eonech hlubších, jemnějších. I když jsou odtamtud ovládány.

… Přestěhovat se do jemnějších eonů je možné jenom ve vtěleném stavu — za vynaložení duchovních úsilí. Protože transformace («transmutace») energie vědomí probíhá právě a jenom ve «specializované továrně», kterou je tělo, schopné získávat a používat — konkrétně — pro potřeby transmutace a růstu velikosti «shluku» vědomí — energii získávanou z přeměny obvyklého jídla.

Z toho je snadné pochopit, že žádné modlitby a číkoliv «oficiální požadavky» nemůžou žádným způsobem přestěhovat duše z eonů pekla do eonů ráje. Legenda o tom, že Ježíš Kristus osvobodil hříšníky z pekla, obsahuje zkreslenou informaci: On přinesl spásu pro nevtělené a vtělené hříšníky tím, že jim daroval Boží Učení o tom, jak se zbavit pozemských a i nepozemských utrpení prostřednictvím zjemnění vědomí — něžnou láskou, odpouštěním, soucitem, vymýcením v sobě hněvu a veškeré hrubosti, odstraněním egocentrizmu.

 

* * *

 

Upozorňuji na to, že se v literatuře někdy můžeme setkat s neadekvátně použitým termínem «čtvrtý rozměr». Můžete to vidět dokonce i v «Knize Ježíše», kde Ježíš také používal tento termín, když mluvil se společníkem v diskuzi «jeho jazykem», to znamená, mluvil těmi slovy, které používal spolubesedník, a v těch významech, které dotyčný znal. V uvedené knize byl tento termín použit dokonce ve dvou různých neadekvátních významech: jako Příbytek Boha Otce a jako souhrn nemateriálních eonů.

Ale ve skutečnosti, pokud budeme vycházet z logiky vytvoření samotného termínu «čtvrtý rozměr», je to právě hmotný svět, ve kterém se jasně ukazuje, že nemá tři, ale čtyři «rozměry»: délku, šířku, výšku a čas.

 

* * *

 

Ale budeme pokračovat v rozhovoru o vesmírné Evoluci.

Osidlování každého nového «ostrůvku» Stvoření začíná tím, že se tam zabydlují Duchové, kteří dosáhli Božskosti ve Své evoluci na jiných «ostrůvcích». Právě oni se stávají Staviteli a Opatrovníky evoluce života na takových planetách.

Veškerý prostor uvnitř a kolem naší Země je také proniknut Jejich ohromnými Vědomími, Která se v souhrnu nazývají Svatým Duchem nebo Bráhmanem.

To znamená, jak už je čtenáři jasné, že Svatý Duch vůbec není nějaké «vyzařování» Boha Otce (nebo Boha Otce a Božího Syna). Ne! Svatý Duch jsou Živá Božská Vědomí, jemná, milující, vychovávající nás, nacházející se trvale uvnitř i vně našich těl. Oni jsou vždy velice rádi, když na Ně obracíme svoji pozornost s láskou k Nim, připraveni přijmout jejich pomoc kvůli tomu, abychom se s Nimi sblížili — s Jejich stavem.

To samé je možné říci i o Vědomí Tvůrce. Ono je v úplné hloubce mnohorozměrnosti. A je nekonečné.

Ono je, tak jako Vědomí Svatého Ducha uvnitř (v mnohorozměrné hloubce) pod každou buňkou našich těl. Vzdálenost k Němu, jak to výborně zformuloval Ježíš Kristus, není větší… než tloušťka listu tenkého papíru.

A nepotřebujeme při hledání Boha nikam létat ani zvlášť daleko jezdit: On je přímo tady a teď, přímo v nás. Jenom — v jiném eonu. A nás od Něho neodděluje nic jiného, než naše hrubost, zapříčiněná religiózní nevědomostí a nerozvinutým vědomím.

Boha musíme najít uvnitř, v hloubce vlastních duchovních srdcí. Tato známá formulace není jen krásnou metaforou, ale zcela konkrétním ukazatelem směru vynaložení našich úsilí.

 

… Kromě Příbytku Tvůrce existují i další eony, odlišující se podle úrovně jemnosti — hrubosti. Jemnější z nich se nazývají rajskými. Hrubší — pekelnými.

Takže, pokud se chceme vyhnout peklu po odloučení od svého mrtvého těla — musíme se už teď naučit pevně a trvale existovat jenom ve světlých, čistých, jemných stavech vědomí.

 

Protože, když opustíme tělo, žijeme dále právě v tom stavu, na který jsme si nejvíce přivykli za života v těle.
A — v souladu s tím — se ocitáme v eonu, zabydleném bytostmi, které jsou nám podobné: zlými, krutými, popudlivými, neklidnými, lživými — nebo laskavými, klidnými, něžně milujícími, starostlivými…

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář