Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slunce Boha

4. 1. 2012

 

 

«Slunce Boha»
aneb
Jak se stát Oceánem Čisté Lásky
(přednáška)

 

 

Termín «Slunce Boha» byl poprvé zaveden Ježíšem Kristem prostřednictvím Bena Cullena — proroka minulého století, žijícího v USA. Kniha s jeho Zjeveními byla vydána v roce 1992 v USA a poté znovu vydána v ruském jazyce24 (bohužel, s množstvím pravopisných chyb).

Hlavní myšlenka, kterou chtěl prostřednictvím této knihy přinést lidem Ježíš, spočívá v následujícím:

Bůh existuje — stále — Bůh je Živý! Sám Ježíš byl na Zemi nejen před 2000 lety, ale zcela reálně existuje i v současnosti mezi vtělenými lidmi (i když Sám je nevtělený).

Ale spousta věřících je zcela pohlcena dokonale neperspektivním a nesmyslným zaměstnáním: vykonáváním nekonečných «modlitebních» tělesných pohybů a drmolením, často nejen zbytečných, ale i škodlivých modliteb. Zabývají se tímhle — místo toho, aby zaměřili svoje úsilí na skutečnou duchovní přeměnu sama sebe prostřednictvím uskutečňování Bohem doporučených úsilí o poznání Jeho Samotného a Splynutí vědomím s Ním na podkladě emocí Lásky k Němu.

 

Ježíš říká, že chodí po chrámech mezi věřícími, kteří Ho vzývají v modlitbách,… — ale oni Ho nevidí, nepociťují, neposlouchají a neslyší!…

Místo této tak tupé činnosti Ježíš doporučuje svým následovníkům — díla služby Bohu prostřednictvím sloužení lidem, a také osobní snahu o poznání Tvůrce.

Jako absurdita přitom vypadá hledání Boha «na nebi»; duchovní «Nebesa» je třeba hledat ne nahoře vzhledem k povrchu naší kulaté planety, ale v hlubině mnohorozměrného prostoru. A Příbytek Tvůrce se nachází hned vedle! Vzdálenost k němu není větší, nežli tloušťka tenkého listu papíru! A Cesta do tohoto Příbytku začíná právě ve vlastním rozvinutém duchovním srdci.

 

Vchod do Příbytku Tvůrce vidí úspěšní duchovní praktikanti, kteří se k němu přiblížili, jako «Slunce Boha» — ohromné a něžné, podobné laskavému rannímu sluníčku, jenom ho nekonečně převyšující ve viditelných rozměrech.

Poznat všechno tohle, vejít do Srdce Boha a vlít se tam do Tvůrce — takový je konečný smysl našeho života, osobní evoluce každého z nás.

A na této Cestě — v našem vlastním zdokonalování a v naší pomoci druhým duchovním praktikantům — je nám vždy připraven pomáhat Svatý Duch, Kterého Ježíš popisuje jako Sílu Lásky, nekonečnou ve svých možnostech, která vychází z Příbytku Tvůrce a jenom čeká na situace, kdy by mohla pomáhat toho hodným.

Ale je třeba, abychom se my sami svým stavem přiblížili ke stavu Svatého Ducha — abychom Ho viděli, pociťovali, slyšeli, a poté s Ním i splývali v Objetích Lásky, abychom se Mu připodobnili, a poté poznali — s Jeho pomocí — i Boha Otce.

 

 

* * *

 

Promluvme si teď o tom, jak najít «Slunce Boha»?

Především je třeba si dobře vštípit, že člověk není tělo. Člověk je vědomí (duše), vtělované na nějaký čas do materiálních těl.

Smysl vtělení spočívá v tom, že růst individuálního vědomí je možný jenom při jeho vtěleném stavu, protože materiální tělo je jakousi «továrnou», ve které probíhá transformace energie z normálního jídla — na energii vědomí.

Ještě můžeme mluvit o mnohorozměrnosti organizmu (ale ne těla!) vtěleného člověka.

K tomu dodávám, že schéma «sedmi těl» které už velmi dávno vymysleli okultisté, není metodologicky správné. Gramotnější je mluvit o potenciálním zastoupení každého člověka ve všech základních vrstvách mnohorozměrného Absolutna; a tento svůj potenciál člověk musí také realizovat.

Právě o tom se mimochodem mluví v Bibli, když se tam pojednává o podobě člověka a Boha — Boha v aspektu mnohorozměrného Absolutna.

 

To, co bylo řečeno, vám bude srozumitelnější, pokud si prohlédnete schéma výzkumu stavby Absolutna.25

Ale pochopit toto schéma není zase tak jednoduché kvůli tomu, že na papíře není možné úplně adekvátně graficky zobrazit mnohorozměrnost prostoru. A proto, abychom se v tom vyznali, je třeba pochopit, že každá vrstva mnohorozměrnosti, umístěná na schématu níže, se ve skutečnosti nachází hlouběji podle škály mnohorozměrnosti. A každá hlubší vrstva je jemnější, ve srovnání s předcházející.

Příbytek Tvůrce se tudíž nachází v nejhlubší, to znamená, nejjemnější úrovni mnohorozměrné struktury Absolutna. A to znamená, že právě tam Ho musíme hledat. Přičemž metodologickým směrem práce při tom bude zjemnění vědomí, počínaje ovládnutím regulace vlastní emocionální sféry.

Celý proces této naší výuky (konkrétně s nastudováním teorie, praktickými cvičeními a zkouškami) probíhá pod vedením Svatého Ducha; On nikdy nikoho nenechává bez péče a pomoci. A nic se nikomu nepřihodí — bez Jeho vědomí a kontroly.

 

Takže, co tedy máme — v souvislosti s tím, co bylo řečeno, — dělat? Určitě musíme neprodleně začít s duchovní přeměnou sama sebe: hned tento den!

 

 

  

 

 

 

scheme-abs-cz-2.jpg

 

 

 

 

scheme-abs-cz.jpg

 

 

 

 

 

24 [35]. Jazyk a obsah té knihy odpovídaly světovému názoru příjemce informace: Bůh vždy rozmlouvá s lidmi tím jazykem a v těch termínech, které jsou přístupné konkrétním společníkům v rozhovoru. (Odtud se v knize objevily i obrazy kosmického korábu, ve kterém, prý, odletěl ze Země Ježíš, atd.). Ale kniha obsahuje i neobyčejně cennou informaci. 

 Základní citáty z této knihy jsou uvedeny v [10].

 

25 Viz na konci knihy.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář