Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náboženství a náboženská hnutí

10. 1. 2012

 

 

Náboženství — a náboženská hnutí a školy
(přednáška)

 

Slovo religio (náboženství) se z latiny překládá — jako sblížení, Splynutí s Bohem, nebo jako Cesta k takovému Splynutí.

Všechna náboženská hnutí, která Bůh vytvářel mezi lidmi, vytvářel právě s tímto záměrem.Ale tato hnutí byla vždy časem lidmi zvrácena — až do úplného protikladu, — protože se vlády ve vzniklých organizacích zmocnili místo opravdových duchovních vůdců, agresívní ziskuchtiví primitivové.26 Důmyslné organizace, které Bůh vytvořil — lidé přeměňovali na sekty27.

Ale to je jen jedna strana věci, na druhé straně — zase v boji se zlem náboženských zvrhlostí dozrávali noví hrdinové, kteří poznávali Tvůrce a obětavě Mu sloužili.

Fanatici těch sekt se jim velmi často vysmívali a zabíjeli je. Ale přes to všechno se mnohým z nich podařilo vytvořit duchovní Školy a přiblížit k Tvůrci určitý počet dalších světlých duší.

I v současnosti v různých zemích existují a znovu se objevují náboženští vůdcové, kteří vytvářejí své náboženské organizace.

 

Nicméně, tyto organizace jsou velmi rozdílné. A nedá se říci, že jsou všechny zaměřeny správným směrem, i když velice často jejich lídři tvrdí, že je vede Bůh, že slyší a vykonávají Jeho pokyny… Ale proč jsou v tom takové rozdíly? Jak se v tom vyznat?

…Už jsme probírali, že v jedné a té samé společnosti a v jedné a té samé době jsou si lidé mezi sebou velmi nepodobní. Vždy mezi nimi:

 

— většinu tvoří psychogeneticky mladé vtělené duše,

— je tam také větší nebo menší (v závislosti na kulturních tradicích daného sociálního prostředí) procento lidí, zabředlých v neřestech; připravují se tím do pekla; jsou to odpady Evoluce; jak už jsme probírali, do pekla se lidé připravují především tím, že v sobě kultivují hrubé emocionální stavy: nepřátelské postoje ke komukoliv, nenávist, hněv, popudlivost; degenerují také narkomani, včetně alkoholiků,

— v každé zemi existuje nějaké množství vrozeně psychicky neplnocenných lidí; mohou to být například převtělení alkoholiků a dalších narkomanů, kteří se rodí u rodičů, kteří mají také nepříznivé (vytvořené jimi samými) osudy,

— existují lidé se střední a vysokou úrovní rozvoje intelektu, více či méně úspěšně se věnující různým druhům sociální činnosti,

 

— a existují ti, kteří jsou už v tom stádiu rozvoje vědomí, které jim umožňuje v tomto vtělení reálně se přiblížit k Božskosti a dokonce Ji i získat.

 

 Na tomto stavu závisí religiozita uvedených skupin lidí.

 

Setkal jsem se například se sektou, kde adepti v sobě úmyslně rozvíjeli schopnost intenzívně nenávidět — kvůli magické nadvládě nad druhými lidmi…

Druhá podobná skupina «mágů» se s tím samým cílem «nabíjela» na negativních místech síly s pekelnou energetikou…

 

Existují také sekty a skupiny, vytvořené zjevnými sexuálními maniaky, kteří svoji činnost halí do pseudonáboženského hávu.

Nebo — některé školy «současné psychologie» vytvářejí ďábelské osobnosti, jejichž vášní je ponižovat druhé lidi a posmívat se jim. Tito duševní mrzáci motivují svoji činnost… nezbytností zničit «nižší já» svých obětí…

 

… Pokud hlouběji prozkoumáme «slušnější» úroveň sektářství, pak v něm můžeme odhalit takové typické metodologické chyby, jako je nesprávné porozumění lokalizaci, struktuře a funkcím čaker, přednostní věnování pozornosti jenom spodním nebo jenom vrchním čakrám, škodlivé zabarvování čaker na barvy duhy, nejasné představy o způsobech práce s kundalíní, nacházející se jakoby v kostrči, uctívání astrologických fantazií, orientace na «učitele» z prostředí duchů a «mimozemšťanů» — místo na Svatého Ducha, atd.

 

… Pro to, abychom přešli od popisování negativních jevů v pseudonáboženském prostředí — k pozitivním, prozkoumejme nejprve to, co je skutečně prospěšné rozvíjet v sobě pro přiblížení ke konečnému Nejvyššímu Cíli:

 

— Už jsme posuzovali nezbytnost všestranného rozvíjení intelektu. Velmi důležité je také shromažďovat co možná nejvíce přírodovědných znalostí — z medicíny, biologie, základní psychologie, etnografie, astronomie, také z historie rozvoje nábožensko-filozofických myšlenek. Nezbytné je dobře se vyznat i v politice. Vždyť duchovní výuka je určena k tomu, abychom ve výsledku vyrostli do Božskosti. A jen pouhými meditačními cvičeními to není možné dosáhnout: musíme se snažit o přiblížení k Božské kompetenci ve všem nejdůležitějším! A k tomu je nezbytná ohromná šířka světového názoru.

 

— Krajně důležité je naučit se harmonickému kontaktu s živou přírodou. Pro to, abychom se naučili milovat Tvůrce, je třeba si předběžně osvojit lásku k Jeho Stvoření se všemi jeho tvory. A to není možné dělat v místnostech, ani v muzeích nebo laboratořích, ani v chrámech. Zato v harmonických přírodních krajinách s hojností rozmanitých projevů života — při správném (milujícím, starostlivém) vztahu k nim — to lze dosáhnout jednoduše a snadno.

 

— Je důležité mít výborné zdraví: čistota vědomí a jeho kvantitativní růst nejsou možné bez potřebné úrovně tělesného zdraví. A proto je nutné studovat a dodržovat principy zdravého způsobu života — ve stravování, i v otužování, i v tom, jak a do čeho nejlépe oblékat tělo, i v tom, jak ho léčit v nejobvyklejších případech lehkých onemocnění.

 

— Estetická zručnost v jejích různých aspektech — v hudbě, v tanci, malířství, fotografování atd., bude důležitá při práci na zjemnění vědomí.

 

— Tělesná síla, rozvíjená fyzickou prací a sportovní tréninky budou příznivě napomáhat hromadění síly zjemněným vědomím. Také je pro všechny velice prospěšné ovládnout dovednosti sebeobrany — aby nebyli bázliví a nejistí při stycích s představiteli lidské hanebnosti. Ale nadměrné zaujetí bojovými uměními nemůže být ohodnoceno jako prospěšné na duchovní Cestě: duchovní Cesta — to je Cesta Lásky, ale v žádném případě ne agrese!

 

— Dovednosti psychické autoregulace, včetně schopnosti relaxace těla a mysli a  neomezeného převádění koncentrace vědomí uvnitř svého těla (konkrétně, v čakrách a základních meridiánech), a potom i vně těla — to je to, bez čeho není možné dosáhnout úspěchů v duchovní práci.

 

— Všechno, co bylo výše vyjmenováno, je nezbytné. Bez toho není možné se obejít. A ze všeho nejdůležitější je rozvíjení sama sebe jako duchovního srdce. Vždyť «Bůh je Láska»! A z toho vyplývá, že přibližovat se k Němu člověk nemůže jinak, nežli když sám sebe také přemění v Lásku. Jinými slovy řečeno, je třeba si přivyknout žít a nevystupovat přitom ze stavu lásky — dokonce i ve vztahu k těm, kdo jsou vůči tobě nepřátelští, pronásledují tě, zabíjejí tvoje tělo!

 

— A ještě je důležité — mít správné znalosti o Bohu, o smyslu našich životů a způsobech jeho realizace. Bez toho, aby se v každém z nás zformoval vztah k Bohu jako k Reálnému, Živému Hlavnímu Učiteli, jako k Cíli, Který musí být poznán, jako k Hlavnímu Objektu Lásky, — bez toho práce jakéhokoliv náboženského sdružení nebude v potřebné míře efektivní.

 

 

 

* * *

 

 

… A na závěr: jak odlišit pravá proroctví, přicházející od Boha, — od žertů a posměšků obyvatel pekla a dalších duchů?

 

Pro vysoce pokročilé žáky Boha tato otázka není aktuální: oni vidí očima srdce svoje Spolubesedníky a snadno s Nimi diskutují. Božské Učitele není možné si splést s někým jiným: vždyť Oni jsou ohromná a nejjemnější Vědomí. A dokonce i Jejich barvy, jako Vědomí, jsou také protikladné představitelům pekla: na jedné straně — něžně zlatavě bílá, na druhé — hrubě černá.

Ale začínající mystici, kteří se ještě nenaučili slaďovat s Božskou zjemnělostí, se v tom velice často pletou.

Existují tedy kritéria na rozlišení informací tohoto druhu, pokud ještě přímo nevidíš jeho zdroj? Ano.

 

Za prvé, Bůh nebude nikdy doporučovat vykonávání skutků, které by někomu uškodily.

 

Za druhé, Bůh mluví o tom, jak se přibližovat k Dokonalosti a jak v tom pomáhat druhým. Ale ďáblové a démoni «lijí záplavu» prázdných krásných frází a vybízejí k eticky nepřípustným a hloupým skutkům. Bůh se také nikdy nezabývá předpověďmi, s výjimkou úplně konkrétních situací: například: tam nejezděte dřív než toho určitého dne, do té doby bude špatné počasí…

 

A Bůh se také nikdy nebude účastnit povzbuzování neřestných lidských přání, typu usilování zbohatnout.

On napomáhá vykonávání jenom toho, co je potřebné Jemu v Jeho Evoluci.

Pozemské vášně nerozumných lidí podněcují jenom ty nevtělené bytosti, které tím samy žily a jsou v tom kompetentní…

 

 

 

26  Viz [6].

 

 

27  Sekty jsou náboženská sdružení, která se odklonila ve svém světonázoru od opravdového poznání, nabízeného lidem Bohem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář