Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předběžné metody

19. 7. 2011

 

Praktika Přímé Cesty

 

 

Doktrína Přímé Cesty není vymyšlena lidmi. Ne. Je to návrh Boha. Byla předložena Krišnou, zopakována Ježíšem Kristem, poté Bábadžím a Satja Sai. O tom samém, za použití stejného termínu, se dočítáme i v Koránu, i v knihách buddhistů. [10,18].

Tuto doktrínu je možné v souhrnu krátce zformulovat v podobě třech bodů:

1. Existuje Bůh — Jednotné Vesmírné Prvotní Vědomí, sídlící v nevyšším eonu mnohorozměrného vesmíru.

2. On je Láska.

3. Musíme se stát Jím prostřednictvím přeměnění sama sebe rovněž v Lásku, ve Vesmírné Duchovní Srdce, v Srdce Absolutna. A má smysl celý svůj pozemský život utratit jenom na to, abychom to pochopili a vykonali to.

Teď si podrobněji prohlédneme konkrétní metody vzestupu po této Cestě.

Můžeme je podle složitosti rozdělit na několik skupin: předběžné, počáteční, základní a vyšší.

 


Předběžné metody

 

Předběžné metody jsou určeny pro vytváření počáteční víry. A víra je potřebná k tomu, aby se objevil stimul k vykonávání duchovních úsilí.

Ale co je to víra? Vždyť to je velice mnohaúrovňový pojem.

Někteří lidé mluví o své víře takhle: «Jasně, já vím, že něco takového tam je…: kosmická inteligence, UFO…».

Druzí budou s velkou jistotou potvrzovat: «Jistě, já v Boha věřím!» A při tom se budou dokonce «křižovat». Ale oni nevynakládají ani nejmenší duchovní úsilí — ani aby si vyjasnili, cože to po nás Bůh vlastně chce, o změně sama sebe v souhlase s Jeho Vůlí už ani nemluvě! Naopak, budou se opíjet, krást, nenávidět, zabíjet, jenom zřídka si vzpomenou na to, že «najednou se to Bohu nelíbí? — no dobrá, tohle všechno bude — potom!». Je to podobné tomu, jako když pro mne bude například úplně nezajímavé poslouchat o metodách výroby zlatých šperků nebo o broušení diamantů — právě tak nezajímavé je pro ně poslouchat o Bohu.

Jednou jsem mluvil s bývalým farářem na farnosti jedné církve. Vyprávěl mi, že teď pracuje na dizertaci. Říkám mu: ale vždyť jsme spolu stejně staří, nebyl by už čas přemýšlet o tom, jak stihnout co nejvíce v mnišském díle, a ne v získávání pozemských hodností… Bude Bohu k něčemu tvůj vědecký titul? Odpovídá: «No víš, Bůh — o Něm ještě není známo: jestli je — nebo není; ale dizertace — ta už je skoro v kapse!»…

Víra nabývá skutečné hodnoty jenom tehdy, když se v ní projevuje kvalita lásky k Bohu. Protože jenom láska je schopná přimět člověka, aby upřímně začal měnit sama sebe a chtěl se stát takovým, jak si přeje Milovaný. A ve výhledu může láska přerůst ve vášeň, která ho donutí odhodit všechno, co překáží na Cestě k otevřeným Objetím Tvůrce… Pak nastává i skutečné mnišství: žití o samotě s Bohem…

K tomu, aby pomohly lidem posílit víru, existují natolik nesmyslné — z hlediska těch, kteří dávno prošli těmito stádii — techniky typu standardních rituálních tělesných pohybů, modliteb a zpívání písní, rituálních tanců a uctívání vyobrazení Boha a «svatých» na ikonách nebo ve formě model.

Ale při celé té zdánlivé nesmyslnosti her na obřady, zasvěcování, společné i individuální mantry atp. — Bůh přesto «přistupuje» na takové hry lidí a na tomto podkladu opravdovým hledačům pomáhá překonávat první stupně velké Cesty.

Například, i když křest ve Svatém Duchu (popsaný podrobně Apoštolem Filipem [10,18]) ve skutečnosti ani v nejmenším nepřipomíná stejnojmenný obřad v jakékoliv církvi, Bůh přesto přijímá tento akt od upřímných neofytů, pokud se vykonává jako přísaha před Ním s pevným záměrem hledat a nalézt Ho — svůj Cíl.

Ale jestliže křest přijímají oddíly zabijáků před tím, než odcházejí vykonávat svoje krvavé zločiny, — nevypadá to spíš jako odporné rouhání Učení a obětavé smrti Ježíše Krista kvůli nám?

To samé platí i o křtění dětí: cožpak dokonce jen normální každodenní zkušenost neukazuje zbytečnost tohoto aktu? Vždyť křtění, tak jako nekřtění — jsou ve stejné míře nemocní, i umírají, opíjejí se, nebo se stávají zločinci!

Křest je přísahou věrnosti Bohu. A vůbec ne aktem «ochranné magie». A tuto přísahu může dělat jenom dostatečně zkušený a dospělý člověk, přičemž sám, a ne «kmotříčci» za něho.

Známým faktem je to, že šňůrky od závěsných křížků na krk se někdy mohou stát smrtelnými škrtiči malých dětí. Ony se do nich zamotávají a stahují si krčky…

V době násilného křtění Rusů kati značkovali kříži ty, kteří už byli pokřtěni, aby potom mohli pohodlněji odchytávat a předávat na mučení nebo na smrt ty, kteří se tomu vyhýbali [6]. Ale kvůli komu nosí lidé kříže teď? Opravdu si myslí, že si to přeje Bůh? Ale Bohu stačí, když vidí znak křtu v duši upřímného pravého křesťana.

… Ale na druhé straně, vždyť i modlitba před jídlem, i ikony v domě, i navštěvování chrámů, i účast na obřadech, i opakování manter, i pociťování kříže na hrudi — to všechno může upevnit víru, připomínat Boha. A Bůh důstojným hledačům ukazuje na správnost započatých úsilí tím, že působí na jejich emocionální sféru: dává jim přílivy blaženosti vytvářením proudů požehnání.

… Ale nicméně, skutečně «spasitelné» obřady nejsou a neexistují. A člověk, který získá víru, se musí začít učit Vůli Boha, a ne kánony té organizace, ve které začínal svoji Cestu. A také musí provádět reálná úsilí o změnu sama sebe — sebe jako duše, jako vědomí.

Jak vidíme, není nic špatného na tom, že se lidé v určitém stádiu svého vývoje zapojují do rituálních forem náboženských praktik. To je charakteristické pro všechny doby, země i náboženské formy. A nemá smysl vyjasňovat, jaké rituální formy jsou lepší nebo horší. Ale čím více klidu, harmonie, čisté a pokojné radosti, blaženosti a lásky, — tím lépe. Náboženské obřady musejí věřícím pomáhat pěstovat v sobě právě tyto vlastnosti.

Problém není ve formě obřadních praktik. Ale v té ideologii, která je hlásána organizacemi, které zabezpečují tyto praktiky.

 

* * *

 

Všichni lidé se odlišují svým psychogenetickým věkem, to znamená věkem duší. Věk těl (ontogenetický věk) je úplně jiný.

Každý člověk může ve svém nejnovějším vtělení dost rychle a snadno realizovat to, v čem získal základ už v předešlých pozemských životech. To se týká intelektuálního potenciálu, rozvinutosti čaker, velikosti vědomí, ale také profesionálních sklonů a vyjádření těch či oněch duševních vlastností.

A proto, pokud vidíme dospělé lidi s velmi různými schopnostmi k chápání religiózních problémů, je to normální.

Normální je také i to, že ohromný počet věřících — spolu s jejich lídry — zůstává do konce současného vtělení jenom na předběžném stádiu svého duchovního vzestupu: v následujících vtěleních budou mít šance pokračovat v Cestě.

Ale informovat o tom, že toto stádium je jenom předběžné, je třeba. Pomůže to rychleji se probudit a jít dále těm, kdo jsou schopni jít.