Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čakry a meridiány

13. 6. 2011

 

 

Čakry a meridiány

 

Čakry mají formu více či méně pravidelných kulových ploch; jen vrchní čakra sahasrára je vertikálně zploštělá a podobná ležícímu disku.

Čakry nemají, jak o tom někdy píšou, vnitřní struktury podobné kvítku lotosu; to je fantazie. I když cvičení s dočasnými obrazy kvítků v čakrách, a dokonce i pociťování jejich jemné vůně v nich, je velmi dobrý trénink.

 Čakry také nemají uvnitř sebe trvalý nátěr té či oné barvy a ani ho mít nemají. To je také jenom módní fantazie. A pokusy o umělé dodání barvy čakrám v souladu se škálou barev duhy — to je přímé a vážné poškozování sebe nebo žáků.

Musíme se snažit maximálně vyčistit dutiny čaker od všech obsahů, které jsou ve své energetické charakteristice hrubější, nežli něžně bílá barva s nepatrně zlatě-jantarovým odstínem. Právě to je cesta k poznání Átmanu, Boha. Ale úmyslná fixace v čakrách jiných barev znamená jejich nalaďování na hrubější režimy práce, což adepty mrzačí a uzavírá jim cestu k Dokonalosti.

Do vyčištěných čaker je dobré vpouštět ranní sluneční světlo a vůně květů.

 Do anáhaty je také možné povolat obraz milovaného Božského Učitele, učit se dívat na svět Jeho očima, žádat Ho o rady…

Na pročišťování anáhaty, a poté i ostatních čaker, mi Bůh kdysi daroval velmi efektivní techniku: cvičení s tetraedrem (čtyřstěnem). Pokud je ještě doplněna speciálními zvukovými vibracemi, specifickými pro každou čakru zvlášť (mantrami), pak se za pár měsíců tréninků čakry přeměňují na struktury, zářící něžností a čistotou.

Práce s tetraedrem, s jidamem, na rozvoji dalších čaker atd. — to je už ta seriózní úroveň práce, na kterou není záhodno pouštět všechny žadatele.

V žádném případě není radno poskytovat taková cvičení těm, kdo nepřešli naplno a navždy — z etických důvodů — na «nezabíjenou» stravu nebo nedosahují úspěchů ve zjemňování vědomí.

Jinak ty samé techniky nepřinesou efekt zjemnění a vyčištění — ale naopak, budou fixovat a posilovat energetickou hrubost. To je cesta na opačnou stranu od Boha.

Uvedená energetická práce je také neslučitelná s požíváním alkoholu, dokonce i jako kvasu, kumysu a průmyslově vyráběného kefíru. Příčina je v tom, že vytvářené jemné struktury organizmu se v takových případech rozpadají, a to vede k těžkým onemocněním. Ti, kteří k takové práci přistoupili, si musejí alkohol odříci navždy.

Tyto tréninky také zvyšují citlivost praktikujících k energetickým vlivům druhých lidí, k informacím, které mohou přinášet duchové nízké úrovně rozvoje. Existuje proto nebezpečí, že ti, kteří ještě intelektuálně a eticky nedozráli, nedokážou adekvátně reagovat na takové vlivy, zvláště v reálně nebo domněle hrozivých situacích.

Z tohoto důvodu není vhodné, aby se takovou prací zabývali ti, kteří ještě nedosáhli věku dvaceti let. Ale i mezi dospělými — je určena jen nemnohým.

Psychoenergetické tréninky, vedoucí k vysokým stupňům zjemňování vědomí a — následně — k pociťování jeho «obnaženosti», nemohou v žádném případě nabývat masového charakteru. K nim mohou být připuštěni pouze vybraní. A ostatní lidé mají možnost zvyšovat svůj intelektuální a energetický potenciál v podmínkách exoterické duchovní práce na sobě: v získávání nových znalostí, ve sloužení druhým, v upevňování své víry.

 

* * *

Čaker máme sedm. Někdy je v literatuře uváděn jiný počet, ale to je vyvoláno nedorozuměními. Například se k čakrám mohou připočítávat jiné energetické orgány nebo také energostruktury uměle vytvářené v těle nebo dokonce za jeho hranicemi.

Také existují chybné názory na lokalizaci čaker. Například, v řadě nekompetentních vydání literatury je anáhata situována do oblasti žaludku, a manipúra «posunuta» k pupku.

Ve skutečnosti jsou čakry rozmístěny takto:

Sahasrára je čakra podobající se ležícímu disku, nacházející se pod temenní kostí. Její průměr je kolem 12 cm, výška kolem 4 cm. Je to oblast polokoulí předního mozku.

Ádžňa je mohutná čakra, nacházející se ve středu hlavy. Prostorově jí odpovídají centrální části mozku.

Višuddha je čakra rozkládající se ve spodní polovině krku a na úrovni klíčních kostí.

Anáhata je čakra hrudní části trupu, nacházející se na úrovni mezi klíčními kostmi a «sluneční pletení».

Manipúra je čakra vrchní poloviny břicha.

Svádhistána je čakra spodní poloviny břicha.

Muládhara je čakra, rozkládající se ve spodní části pánve mezi kostrčí a stydkou kostí.

Stupeň rozvoje jednotlivých čaker odpovídá psychologickým zvláštnostem konkrétního člověka. A tak je pozorováno při dobře rozvinuté:

sahasráře — výrazná schopnost «strategického» myšlení, to znamená, myšlenkového uchopení veškeré situace vcelku «jediným pohledem», «seshora», což takovým lidem umožňuje být široce myslícími vedoucími;

ádžně — schopnost «taktického» myšlení, dovolující úspěšně se vypořádat s řešením «úzkých», «dílčích» otázek ve vědě, výrobě, každodenním životě;

višuddze — schopnost estetického vnímání: dobří umělci, hudebníci a další vyznavači umění jsou lidé s dobře rozvinutou višuddhou;

anáhatě — schopnost emocionální lásky (lásky ne «z rozumu», ale «ze srdce»);

manipúře — schopnost energického jednání; ale často se také projevuje sklon k dominanci emocí rozzlobenosti a dalších projevů hněvu;

svádhistáně — dobře projevená reproduktivní funkce;

muládhaře — psychická stabilita v rozmanitých životních situacích.

 

* * *

 

Etapa práce, následující po pročištění a rozvoji čaker (podrobněji o tom budeme mluvit v následných kapitolách), je etapa uvedení do pořádku hlavních meridiánů organizmu. Jsou to meridiány vstupující do «mikrokosmické dráhy», a dále střední meridián

Po pročištěné «mikrokosmické dráze» může být energie dvou spodních čaker zpočátku zvedána páteřními kanály, převedena meridiány hlavy na přední stranu těla předním meridiánem, táhnoucím se jako zploštělá hadice po trupu zepředu. To se nazývá obíháním energie po «mikrokosmické dráze», přináší to silný pozitivní emocionální efekt a také «přepálí» v předním meridiánu hrubé energie organizmu a dopomůže k jeho dalšímu pročištění a ozdravění.

Střední meridián je široký kanál (jeho průměr odpovídá průměru čaker, rozvinutých na úrovni rádžajógy). Spojuje celý «sloup» čaker.

Jeho význam je mimořádně velký, protože umožňuje sjednotit všechny čakry v jednotný komplex jako prostornou chodbu. Práce s ním také umožňuje provést «krystalizaci» vědomí do objemu celého těla v jemných úrovních, ve kterých existuje tento meridián.

Vyčištění středního meridiánu a jeho stěn dovoluje uskutečnit další ozdravění těla.

A na nejvyšších etapách práce bude tato struktura nezbytná pro práci s kundalíní.

Práce se středním meridiánem se může provádět na speciálních energeticky významných okrscích zemského povrchu (místech síly), a nebo za pomoci bezprostřední spoluúčasti kompetentního instruktora.

Následující principiální etapou práce je vyvedení vědomí do energetického «kokonu», obklopujícího tělo, vyčištění «kokonu» a «krystalizace» vědomí teď už v jeho objemu.

Potom musí být rozpoznána rozdělenost «kokonu» na dvě «bubliny vnímání»: vrchní a spodní. Vrchní zahrnuje tři vrchní čakry, spodní — čtyři spodní. Termín «bubliny vnímání» vznikl po zdařilé asociaci s plovacími měchýři některých druhů ryb, které nemají měchýře přirostlé k páteři, ale volně uloženy v těle.
Ze své vrchní «bubliny vnímání» vnímáme převážně svět hmotných předmětů, ze spodní — nehmotné světy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čakry a meridiány

 

Čakry mají formu více či méně pravidelných kulových ploch; jen vrchní čakra sahasrára je vertikálně zploštělá a podobná ležícímu disku.

Čakry nemají, jak o tom někdy píšou, vnitřní struktury podobné kvítku lotosu; to je fantazie. I když cvičení s dočasnými obrazy kvítků v čakrách, a dokonce i pociťování jejich jemné vůně v nich, je velmi dobrý trénink.

 Čakry také nemají uvnitř sebe trvalý nátěr té či oné barvy a ani ho mít nemají. To je také jenom módní fantazie. A pokusy o umělé dodání barvy čakrám v souladu se škálou barev duhy — to je přímé a vážné poškozování sebe nebo žáků.

Musíme se snažit maximálně vyčistit dutiny čaker od všech obsahů, které jsou ve své energetické charakteristice hrubější, nežli něžně bílá barva s nepatrně zlatě-jantarovým odstínem. Právě to je cesta k poznání Átmanu, Boha. Ale úmyslná fixace v čakrách jiných barev znamená jejich nalaďování na hrubější režimy práce, což adepty mrzačí a uzavírá jim cestu k Dokonalosti.

Do vyčištěných čaker je dobré vpouštět ranní sluneční světlo a vůně květů.

 Do anáhaty je také možné povolat obraz milovaného Božského Učitele, učit se dívat na svět Jeho očima, žádat Ho o rady…

Na pročišťování anáhaty, a poté i ostatních čaker, mi Bůh kdysi daroval velmi efektivní techniku: cvičení s tetraedrem (čtyřstěnem). Pokud je ještě doplněna speciálními zvukovými vibracemi, specifickými pro každou čakru zvlášť (mantrami), pak se za pár měsíců tréninků čakry přeměňují na struktury, zářící něžností a čistotou.

Práce s tetraedrem, s jidamem, na rozvoji dalších čaker atd. — to je už ta seriózní úroveň práce, na kterou není záhodno pouštět všechny žadatele.

V žádném případě není radno poskytovat taková cvičení těm, kdo nepřešli naplno a navždy — z etických důvodů — na «nezabíjenou» stravu nebo nedosahují úspěchů ve zjemňování vědomí.

Jinak ty samé techniky nepřinesou efekt zjemnění a vyčištění — ale naopak, budou fixovat a posilovat energetickou hrubost. To je cesta na opačnou stranu od Boha.

Uvedená energetická práce je také neslučitelná s požíváním alkoholu, dokonce i jako kvasu, kumysu a průmyslově vyráběného kefíru. Příčina je v tom, že vytvářené jemné struktury organizmu se v takových případech rozpadají, a to vede k těžkým onemocněním. Ti, kteří k takové práci přistoupili, si musejí alkohol odříci navždy.

Tyto tréninky také zvyšují citlivost praktikujících k energetickým vlivům druhých lidí, k informacím, které mohou přinášet duchové nízké úrovně rozvoje. Existuje proto nebezpečí, že ti, kteří ještě intelektuálně a eticky nedozráli, nedokážou adekvátně reagovat na takové vlivy, zvláště v reálně nebo domněle hrozivých situacích.

Z tohoto důvodu není vhodné, aby se takovou prací zabývali ti, kteří ještě nedosáhli věku dvaceti let. Ale i mezi dospělými — je určena jen nemnohým.

Psychoenergetické tréninky, vedoucí k vysokým stupňům zjemňování vědomí a — následně — k pociťování jeho «obnaženosti», nemohou v žádném případě nabývat masového charakteru. K nim mohou být připuštěni pouze vybraní. A ostatní lidé mají možnost zvyšovat svůj intelektuální a energetický potenciál v podmínkách ekzoterické duchovní práce na sobě: v získávání nových znalostí, ve sloužení druhým, v upevňování své víry.

 

* * *

Čaker máme sedm. Někdy je v literatuře uváděn jiný počet, ale to je vyvoláno nedorozuměními. Například se k čakrám mohou připočítávat jiné energetické orgány nebo také energostruktury uměle vytvářené v těle nebo dokonce za jeho hranicemi.

Také existují chybné názory na lokalizaci čaker. Například, v řadě nekompetentních vydání literatury je anáhata situována do oblasti žaludku, a manipúra «posunuta» k pupku.

Ve skutečnosti jsou čakry rozmístěny takto:

Sahasrára je čakra podobající se ležícímu disku, nacházející se pod temenní kostí. Její průměr je kolem 12 cm, výška kolem 4 cm. Je to oblast polokoulí předního mozku.

Ádžňa je mohutná čakra, nacházející se ve středu hlavy. Prostorově jí odpovídají centrální části mozku.

Višuddha je čakra rozkládající se ve spodní polovině krku a na úrovni klíčních kostí.

Anáhata je čakra hrudní části trupu, nacházející se na úrovni mezi klíčními kostmi a «sluneční pletení».

Manipúra je čakra vrchní poloviny břicha.

Svádhistána je čakra spodní poloviny břicha.

Muládhara je čakra, rozkládající se ve spodní části pánve mezi kostrčí a stydkou kostí.

Stupeň rozvoje jednotlivých čaker odpovídá psychologickým zvláštnostem konkrétního člověka. A tak je pozorováno při dobře rozvinuté:

sahasráře — výrazná schopnost «strategického» myšlení, to znamená, myšlenkového uchopení veškeré situace vcelku «jediným pohledem», «seshora», což takovým lidem umožňuje být široce myslícími vedoucími;

ádžně — schopnost «taktického» myšlení, dovolující úspěšně se vypořádat s řešením «úzkých», «dílčích» otázek ve vědě, výrobě, každodenním životě;

višuddze — schopnost estetického vnímání: dobří umělci, hudebníci a další vyznavači umění jsou lidé s dobře rozvinutou višuddhou;

anáhatě — schopnost emocionální lásky (lásky ne «z rozumu», ale «ze srdce»);

manipúře — schopnost energického jednání; ale často se také projevuje sklon k dominanci emocí rozzlobenosti a dalších projevů hněvu;

svádhistáně — dobře projevená reproduktivní funkce;

muládhaře — psychická stabilita v rozmanitých životních situacích.

 

* * *

 

Etapa práce, následující po pročištění a rozvoji čaker (podrobněji o tom budeme mluvit v následných kapitolách), je etapa uvedení do pořádku hlavních meridiánů organizmu. Jsou to meridiány vstupující do «mikrokosmické dráhy», a dále střední meridián

Po pročištěné «mikrokosmické dráze» může být energie dvou spodních čaker zpočátku zvedána páteřními kanály, převedena meridiány hlavy na přední stranu těla předním meridiánem, táhnoucím se jako zploštělá hadice po trupu zepředu. To se nazývá obíháním energie po «mikrokosmické dráze», přináší to silný pozitivní emocionální efekt a také «přepálí» v předním meridiánu hrubé energie organizmu a dopomůže k jeho dalšímu pročištění a ozdravění.

Střední meridián je široký kanál (jeho průměr odpovídá průměru čaker, rozvinutých na úrovni rádžajógy). Spojuje celý «sloup» čaker.

Jeho význam je mimořádně velký, protože umožňuje sjednotit všechny čakry v jednotný komplex jako prostornou chodbu. Práce s ním také umožňuje provést «krystalizaci» vědomí do objemu celého těla v jemných úrovních, ve kterých existuje tento meridián.

Vyčištění středního meridiánu a jeho stěn dovoluje uskutečnit další ozdravění těla.

A na nejvyšších etapách práce bude tato struktura nezbytná pro práci s kundalíní.

Práce se středním meridiánem se může provádět na speciálních energeticky významných okrscích zemského povrchu (místech síly), a nebo za pomoci bezprostřední spoluúčasti kompetentního instruktora.

Následující principiální etapou práce je vyvedení vědomí do energetického «kokonu», obklopujícího tělo, vyčištění «kokonu» a «krystalizace» vědomí teď už v jeho objemu.

Potom musí být rozpoznána rozdělenost «kokonu» na dvě «bubliny vnímání»: vrchní a spodní. Vrchní zahrnuje tři vrchní čakry, spodní — čtyři spodní. Termín «bubliny vnímání» vznikl po zdařilé asociaci s plovacími měchýři některých druhů ryb, které nemají měchýře přirostlé k páteři, ale volně uloženy v těle.
Ze své vrchní «bubliny vnímání» vnímáme převážně svět hmotných předmětů, ze spodního — nehmotné světy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čakry a meridiány

 

Čakry mají formu více či méně pravidelných kulových ploch; jen vrchní čakra sahasrára je vertikálně zploštělá a podobná ležícímu disku.

Čakry nemají, jak o tom někdy píšou, vnitřní struktury podobné kvítku lotosu; to je fantazie. I když cvičení s dočasnými obrazy kvítků v čakrách, a dokonce i pociťování jejich jemné vůně v nich, je velmi dobrý trénink.

 Čakry také nemají uvnitř sebe trvalý nátěr té či oné barvy a ani ho mít nemají. To je také jenom módní fantazie. A pokusy o umělé dodání barvy čakrám v souladu se škálou barev duhy — to je přímé a vážné poškozování sebe nebo žáků.

Musíme se snažit maximálně vyčistit dutiny čaker od všech obsahů, které jsou ve své energetické charakteristice hrubější, nežli něžně bílá barva s nepatrně zlatě-jantarovým odstínem. Právě to je cesta k poznání Átmanu, Boha. Ale úmyslná fixace v čakrách jiných barev znamená jejich nalaďování na hrubější režimy práce, což adepty mrzačí a uzavírá jim cestu k Dokonalosti.

Do vyčištěných čaker je dobré vpouštět ranní sluneční světlo a vůně květů.

 Do anáhaty je také možné povolat obraz milovaného Božského Učitele, učit se dívat na svět Jeho očima, žádat Ho o rady…

Na pročišťování anáhaty, a poté i ostatních čaker, mi Bůh kdysi daroval velmi efektivní techniku: cvičení s tetraedrem (čtyřstěnem). Pokud je ještě doplněna speciálními zvukovými vibracemi, specifickými pro každou čakru zvlášť (mantrami), pak se za pár měsíců tréninků čakry přeměňují na struktury, zářící něžností a čistotou.

Práce s tetraedrem, s jidamem, na rozvoji dalších čaker atd. — to je už ta seriózní úroveň práce, na kterou není záhodno pouštět všechny žadatele.

V žádném případě není radno poskytovat taková cvičení těm, kdo nepřešli naplno a navždy — z etických důvodů — na «nezabíjenou» stravu nebo nedosahují úspěchů ve zjemňování vědomí.

Jinak ty samé techniky nepřinesou efekt zjemnění a vyčištění — ale naopak, budou fixovat a posilovat energetickou hrubost. To je cesta na opačnou stranu od Boha.

Uvedená energetická práce je také neslučitelná s požíváním alkoholu, dokonce i jako kvasu, kumysu a průmyslově vyráběného kefíru. Příčina je v tom, že vytvářené jemné struktury organizmu se v takových případech rozpadají, a to vede k těžkým onemocněním. Ti, kteří k takové práci přistoupili, si musejí alkohol odříci navždy.

Tyto tréninky také zvyšují citlivost praktikujících k energetickým vlivům druhých lidí, k informacím, které mohou přinášet duchové nízké úrovně rozvoje. Existuje proto nebezpečí, že ti, kteří ještě intelektuálně a eticky nedozráli, nedokážou adekvátně reagovat na takové vlivy, zvláště v reálně nebo domněle hrozivých situacích.

Z tohoto důvodu není vhodné, aby se takovou prací zabývali ti, kteří ještě nedosáhli věku dvaceti let. Ale i mezi dospělými — je určena jen nemnohým.

Psychoenergetické tréninky, vedoucí k vysokým stupňům zjemňování vědomí a — následně — k pociťování jeho «obnaženosti», nemohou v žádném případě nabývat masového charakteru. K nim mohou být připuštěni pouze vybraní. A ostatní lidé mají možnost zvyšovat svůj intelektuální a energetický potenciál v podmínkách ekzoterické duchovní práce na sobě: v získávání nových znalostí, ve sloužení druhým, v upevňování své víry.

 

* * *

Čaker máme sedm. Někdy je v literatuře uváděn jiný počet, ale to je vyvoláno nedorozuměními. Například se k čakrám mohou připočítávat jiné energetické orgány nebo také energostruktury uměle vytvářené v těle nebo dokonce za jeho hranicemi.

Také existují chybné názory na lokalizaci čaker. Například, v řadě nekompetentních vydání literatury je anáhata situována do oblasti žaludku, a manipúra «posunuta» k pupku.

Ve skutečnosti jsou čakry rozmístěny takto:

Sahasrára je čakra podobající se ležícímu disku, nacházející se pod temenní kostí. Její průměr je kolem 12 cm, výška kolem 4 cm. Je to oblast polokoulí předního mozku.

Ádžňa je mohutná čakra, nacházející se ve středu hlavy. Prostorově jí odpovídají centrální části mozku.

Višuddha je čakra rozkládající se ve spodní polovině krku a na úrovni klíčních kostí.

Anáhata je čakra hrudní části trupu, nacházející se na úrovni mezi klíčními kostmi a «sluneční pletení».

Manipúra je čakra vrchní poloviny břicha.

Svádhistána je čakra spodní poloviny břicha.

Muládhara je čakra, rozkládající se ve spodní části pánve mezi kostrčí a stydkou kostí.

Stupeň rozvoje jednotlivých čaker odpovídá psychologickým zvláštnostem konkrétního člověka. A tak je pozorováno při dobře rozvinuté:

sahasráře — výrazná schopnost «strategického» myšlení, to znamená, myšlenkového uchopení veškeré situace vcelku «jediným pohledem», «seshora», což takovým lidem umožňuje být široce myslícími vedoucími;

ádžně — schopnost «taktického» myšlení, dovolující úspěšně se vypořádat s řešením «úzkých», «dílčích» otázek ve vědě, výrobě, každodenním životě;

višuddze — schopnost estetického vnímání: dobří umělci, hudebníci a další vyznavači umění jsou lidé s dobře rozvinutou višuddhou;

anáhatě — schopnost emocionální lásky (lásky ne «z rozumu», ale «ze srdce»);

manipúře — schopnost energického jednání; ale často se také projevuje sklon k dominanci emocí rozzlobenosti a dalších projevů hněvu;

svádhistáně — dobře projevená reproduktivní funkce;

muládhaře — psychická stabilita v rozmanitých životních situacích.

 

* * *

 

Etapa práce, následující po pročištění a rozvoji čaker (podrobněji o tom budeme mluvit v následných kapitolách), je etapa uvedení do pořádku hlavních meridiánů organizmu. Jsou to meridiány vstupující do «mikrokosmické dráhy», a dále střední meridián

Po pročištěné «mikrokosmické dráze» může být energie dvou spodních čaker zpočátku zvedána páteřními kanály, převedena meridiány hlavy na přední stranu těla předním meridiánem, táhnoucím se jako zploštělá hadice po trupu zepředu. To se nazývá obíháním energie po «mikrokosmické dráze», přináší to silný pozitivní emocionální efekt a také «přepálí» v předním meridiánu hrubé energie organizmu a dopomůže k jeho dalšímu pročištění a ozdravění.

Střední meridián je široký kanál (jeho průměr odpovídá průměru čaker, rozvinutých na úrovni rádžajógy). Spojuje celý «sloup» čaker.

Jeho význam je mimořádně velký, protože umožňuje sjednotit všechny čakry v jednotný komplex jako prostornou chodbu. Práce s ním také umožňuje provést «krystalizaci» vědomí do objemu celého těla v jemných úrovních, ve kterých existuje tento meridián.

Vyčištění středního meridiánu a jeho stěn dovoluje uskutečnit další ozdravění těla.

A na nejvyšších etapách práce bude tato struktura nezbytná pro práci s kundalíní.

Práce se středním meridiánem se může provádět na speciálních energeticky významných okrscích zemského povrchu (místech síly), a nebo za pomoci bezprostřední spoluúčasti kompetentního instruktora.

Následující principiální etapou práce je vyvedení vědomí do energetického «kokonu», obklopujícího tělo, vyčištění «kokonu» a «krystalizace» vědomí teď už v jeho objemu.

Potom musí být rozpoznána rozdělenost «kokonu» na dvě «bubliny vnímání»: vrchní a spodní. Vrchní zahrnuje tři vrchní čakry, spodní — čtyři spodní. Termín «bubliny vnímání» vznikl po zdařilé asociaci s plovacími měchýři některých druhů ryb, které nemají měchýře přirostlé k páteři, ale volně uloženy v těle.
Ze své vrchní «bubliny vnímání» vnímáme převážně svět hmotných předmětů, ze spodního — nehmotné světy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čakry a meridiány

 

Čakry mají formu více či méně pravidelných kulových ploch; jen vrchní čakra sahasrára je vertikálně zploštělá a podobná ležícímu disku.

Čakry nemají, jak o tom někdy píšou, vnitřní struktury podobné kvítku lotosu; to je fantazie. I když cvičení s dočasnými obrazy kvítků v čakrách, a dokonce i pociťování jejich jemné vůně v nich, je velmi dobrý trénink.

 Čakry také nemají uvnitř sebe trvalý nátěr té či oné barvy a ani ho mít nemají. To je také jenom módní fantazie. A pokusy o umělé dodání barvy čakrám v souladu se škálou barev duhy — to je přímé a vážné poškozování sebe nebo žáků.

Musíme se snažit maximálně vyčistit dutiny čaker od všech obsahů, které jsou ve své energetické charakteristice hrubější, nežli něžně bílá barva s nepatrně zlatě-jantarovým odstínem. Právě to je cesta k poznání Átmanu, Boha. Ale úmyslná fixace v čakrách jiných barev znamená jejich nalaďování na hrubější režimy práce, což adepty mrzačí a uzavírá jim cestu k Dokonalosti.

Do vyčištěných čaker je dobré vpouštět ranní sluneční světlo a vůně květů.

 Do anáhaty je také možné povolat obraz milovaného Božského Učitele, učit se dívat na svět Jeho očima, žádat Ho o rady…

Na pročišťování anáhaty, a poté i ostatních čaker, mi Bůh kdysi daroval velmi efektivní techniku: cvičení s tetraedrem (čtyřstěnem). Pokud je ještě doplněna speciálními zvukovými vibracemi, specifickými pro každou čakru zvlášť (mantrami), pak se za pár měsíců tréninků čakry přeměňují na struktury, zářící něžností a čistotou.

Práce s tetraedrem, s jidamem, na rozvoji dalších čaker atd. — to je už ta seriózní úroveň práce, na kterou není záhodno pouštět všechny žadatele.

V žádném případě není radno poskytovat taková cvičení těm, kdo nepřešli naplno a navždy — z etických důvodů — na «nezabíjenou» stravu nebo nedosahují úspěchů ve zjemňování vědomí.

Jinak ty samé techniky nepřinesou efekt zjemnění a vyčištění — ale naopak, budou fixovat a posilovat energetickou hrubost. To je cesta na opačnou stranu od Boha.

Uvedená energetická práce je také neslučitelná s požíváním alkoholu, dokonce i jako kvasu, kumysu a průmyslově vyráběného kefíru. Příčina je v tom, že vytvářené jemné struktury organizmu se v takových případech rozpadají, a to vede k těžkým onemocněním. Ti, kteří k takové práci přistoupili, si musejí alkohol odříci navždy.

Tyto tréninky také zvyšují citlivost praktikujících k energetickým vlivům druhých lidí, k informacím, které mohou přinášet duchové nízké úrovně rozvoje. Existuje proto nebezpečí, že ti, kteří ještě intelektuálně a eticky nedozráli, nedokážou adekvátně reagovat na takové vlivy, zvláště v reálně nebo domněle hrozivých situacích.

Z tohoto důvodu není vhodné, aby se takovou prací zabývali ti, kteří ještě nedosáhli věku dvaceti let. Ale i mezi dospělými — je určena jen nemnohým.

Psychoenergetické tréninky, vedoucí k vysokým stupňům zjemňování vědomí a — následně — k pociťování jeho «obnaženosti», nemohou v žádném případě nabývat masového charakteru. K nim mohou být připuštěni pouze vybraní. A ostatní lidé mají možnost zvyšovat svůj intelektuální a energetický potenciál v podmínkách ekzoterické duchovní práce na sobě: v získávání nových znalostí, ve sloužení druhým, v upevňování své víry.

 

* * *

Čaker máme sedm. Někdy je v literatuře uváděn jiný počet, ale to je vyvoláno nedorozuměními. Například se k čakrám mohou připočítávat jiné energetické orgány nebo také energostruktury uměle vytvářené v těle nebo dokonce za jeho hranicemi.

Také existují chybné názory na lokalizaci čaker. Například, v řadě nekompetentních vydání literatury je anáhata situována do oblasti žaludku, a manipúra «posunuta» k pupku.

Ve skutečnosti jsou čakry rozmístěny takto:

Sahasrára je čakra podobající se ležícímu disku, nacházející se pod temenní kostí. Její průměr je kolem 12 cm, výška kolem 4 cm. Je to oblast polokoulí předního mozku.

Ádžňa je mohutná čakra, nacházející se ve středu hlavy. Prostorově jí odpovídají centrální části mozku.

Višuddha je čakra rozkládající se ve spodní polovině krku a na úrovni klíčních kostí.

Anáhata je čakra hrudní části trupu, nacházející se na úrovni mezi klíčními kostmi a «sluneční pletení».

Manipúra je čakra vrchní poloviny břicha.

Svádhistána je čakra spodní poloviny břicha.

Muládhara je čakra, rozkládající se ve spodní části pánve mezi kostrčí a stydkou kostí.

Stupeň rozvoje jednotlivých čaker odpovídá psychologickým zvláštnostem konkrétního člověka. A tak je pozorováno při dobře rozvinuté:

sahasráře — výrazná schopnost «strategického» myšlení, to znamená, myšlenkového uchopení veškeré situace vcelku «jediným pohledem», «seshora», což takovým lidem umožňuje být široce myslícími vedoucími;

ádžně — schopnost «taktického» myšlení, dovolující úspěšně se vypořádat s řešením «úzkých», «dílčích» otázek ve vědě, výrobě, každodenním životě;

višuddze — schopnost estetického vnímání: dobří umělci, hudebníci a další vyznavači umění jsou lidé s dobře rozvinutou višuddhou;

anáhatě — schopnost emocionální lásky (lásky ne «z rozumu», ale «ze srdce»);

manipúře — schopnost energického jednání; ale často se také projevuje sklon k dominanci emocí rozzlobenosti a dalších projevů hněvu;

svádhistáně — dobře projevená reproduktivní funkce;

muládhaře — psychická stabilita v rozmanitých životních situacích.

 

* * *

 

Etapa práce, následující po pročištění a rozvoji čaker (podrobněji o tom budeme mluvit v následných kapitolách), je etapa uvedení do pořádku hlavních meridiánů organizmu. Jsou to meridiány vstupující do «mikrokosmické dráhy», a dále střední meridián

Po pročištěné «mikrokosmické dráze» může být energie dvou spodních čaker zpočátku zvedána páteřními kanály, převedena meridiány hlavy na přední stranu těla předním meridiánem, táhnoucím se jako zploštělá hadice po trupu zepředu. To se nazývá obíháním energie po «mikrokosmické dráze», přináší to silný pozitivní emocionální efekt a také «přepálí» v předním meridiánu hrubé energie organizmu a dopomůže k jeho dalšímu pročištění a ozdravění.

Střední meridián je široký kanál (jeho průměr odpovídá průměru čaker, rozvinutých na úrovni rádžajógy). Spojuje celý «sloup» čaker.

Jeho význam je mimořádně velký, protože umožňuje sjednotit všechny čakry v jednotný komplex jako prostornou chodbu. Práce s ním také umožňuje provést «krystalizaci» vědomí do objemu celého těla v jemných úrovních, ve kterých existuje tento meridián.

Vyčištění středního meridiánu a jeho stěn dovoluje uskutečnit další ozdravění těla.

A na nejvyšších etapách práce bude tato struktura nezbytná pro práci s kundalíní.

Práce se středním meridiánem se může provádět na speciálních energeticky významných okrscích zemského povrchu (místech síly), a nebo za pomoci bezprostřední spoluúčasti kompetentního instruktora.

Následující principiální etapou práce je vyvedení vědomí do energetického «kokonu», obklopujícího tělo, vyčištění «kokonu» a «krystalizace» vědomí teď už v jeho objemu.

Potom musí být rozpoznána rozdělenost «kokonu» na dvě «bubliny vnímání»: vrchní a spodní. Vrchní zahrnuje tři vrchní čakry, spodní — čtyři spodní. Termín «bubliny vnímání» vznikl po zdařilé asociaci s plovacími měchýři některých druhů ryb, které nemají měchýře přirostlé k páteři, ale volně uloženy v těle.
Ze své vrchní «bubliny vnímání» vnímáme převážně svět hmotných předmětů, ze spodního — nehmotné světy.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář