Jdi na obsah Jdi na menu
 


Buďte ostražití

14. 2. 2011

 

Ale buďte ostražití!
 
V knize [13] jsme mluvili, konkrétně, o tom, jak lidé překrucují Boží Učení. Takové věci se děly dříve, dějí se i v současnosti.
Jednou z příčin, vedoucích k takovému překrucování, je v současné době nekompetentnost překladatelů. Až téměř k nepoznání byly takovým způsobem překrouceny texty Bhagavadgíty a TaoTe Ting. A v současnosti je to samé možné pozorovat u překladů některých knih Satja Sai (a knih o Něm).
Proto musíme, bohužel, vyzvat čtenáře k ostražitosti při čtení těchto knih; zvláště se to týká překladů některých termínů.1
Například, někteří překladatelé, zcela vzdálení schopnosti vnímat to, co někdy vykládal Satja Sai, «vymudrovali» přeložit slovo buddhi — jako «intelekt» — v protikladu k rozumu (manasu). Zdálo se to jakoby logické (z čistě vnějšího bodu pohledu): lidé mají malý rozum — ale může být vyvinut velký rozum, intelekt!…
Ale vždyť, v podstatě, taková chyba překladu úplně «odstraňuje» ohromný metodologický význam tématu rozvíjení buddhi, a dokonce veškeré buddhijógy! Co prospěšného si můžou čtenáři vybrat pro svůj rozvoj — pokud budou číst o srovnávání rozumu a intelektu ? — Nic!
Ale spousta z nich se bude chlubit sama před sebou a domýšlivě si pomyslí: já mám, prý, — velký rozum, intelekt! A mají…
… Ale skutečně dramatické následky měly právě tak nekompetentní pokusy překladu slova Átman. Tento termín doslovně znamená «ne-tma», tj. Božským Světlem zářící Hlavní Podstata každého člověka, Která se mu nabízí, aby ji poznal, proto aby poté splynul s Paramátmanem — Prvotním Vědomím, Tvůrcem.
Ale někteří překladatelé do angličtiny, kteří neměli ani ponětí o vyšších stupních metodologie duchovního zdokonalování, místo toho, aby nechali jim nesrozumitelný termín bez překladu (tj. napsali jednoduše Átman), začali tohle slovo překládat do angličtiny jako Self (sám, sama, samo). A ti, kteří se potom pokoušeli překládat z angličtiny do ruštiny, zašli v té absurditě ještě dál: Self — znamená Sobectví (Самость)!
Takže, Sám Bůh nám všem doporučuje rozvíjet v sobě Sobectví! Hurá!…
… Překlad se podařil — «přesně naopak»! Vždyť tohle ruské slovo právě znamená něčí nemorální silně přehnané sebehodnocení, domýšlivost, ovládání «nafouklým» «nižším já»!
Ale Bůh nás učí přesně opačnému: zničení v sobě právě toho samého sobectví! Je to absolutně nezbytná podmínka pro poznání svého Átmanu, a také obecně pro jakékoli úspěchy na duchovní Cestě!
… Ti, kdo vytvářeli a vydávali takové nevzdělané překlady, jak se zdá, myslili, že dělají dobrou věc… Ale fakticky vzniklo převrácení Božího Učení do protikladu!
A není překvapivé, že mnozí rozumní lidé, kteří si něco takového přečetli, odvraceli se s rozpaky a dokonce i s odporem od toho «Učení», a ještě ho nazvali nějakou hloupou a škodlivou sektou…
… V sanskrtu je jeden takový termín: vivéka — schopnost rozlišení pravdy — a lži.
Rámakrišna nazval jednoho ze svých učedníků Vivékánandou — Blaženým, Ovládnuvším Vivéku.
Na Cestě k Blaženosti, dosahované ve Splynutí s Prvotním Vědomím, je nezbytně nutné osvojovat si vivéku!
Mnoho zdaru vám všem!
 
 
Vysvětlivky:
 
1                  Toto téma jsme projednávali takév [8,9].