Jdi na obsah Jdi na menu
 


Meditace u jezera

4. 3. 2022

 

 

 

 

Nazírání krásy

Živel vody.
Meditace-slaďování
s vodou

Úvod

Voda nás doprovází všude.

Bez vody není možný žádný organický život. Voda je základem výměnných procesů v lidském i jakémkoliv jiném organizmu. S její pomocí se uskutečňuje dodávka a distribuce všech látek nezbytných pro tělo, a také odstraňování všeho nepotřebného z těla.

Asi 3/4 povrchu Země jsou pokryty vodou.
 

Dokonce i vzduch, který dýcháme, obsahuje vodu.

A mraky jsou také výsledkem kondenzace vodní páry v atmosféře.

Voda hraje důležitou roli při utváření planetárního klimatu.

Ale to ještě není vše! Voda může hrát roli nástroje na cestě duchovního zdokonalování lidí.

V mnoha duchovních tradicích je voda jedním z důležitých symbolů, které lidé používají k popisu Boha, duchovních jevů a vlastností, které je pro dosažení Dokonalosti třeba v sobě rozvíjet. Právě tak můžeme Univerzálního Boha přirovnat k vodnímu Oceánu!

Pranáva je meditace, při jejímž správném provedení vzniká Proud Božské Energie, který je podobný pohybu vody v řece.

Takto Bůh pomáhá svým učedníkům získat první zkušenost kontaktu a splynutí se Sebou. A je to také vynikající technika na očistu těla a zjemňování duše.
 

Život je jako řeka, neustále plyne, obnovuje se a mění. Není možné se vrátit v čase, abychom něco změnili, stejně, jako nelze dvakrát vstoupit do téže řeky.

Voda hledá harmonii, a proto obtéká překážky.

Voda je vynalézavá a odhodlaná, protože vždy hledá cestu ven a nový způsob, jak pokračovat v pohybu.

Voda se snaží t nižší než všichni ostatní, ale dává život všem organismům. Jedná se o skromnost a pokoru, které je důležité v sobě pěstovat.

A vzpomínáme si, co nám říká přísloví: „Voda obrušuje kámen“? Říká, že trpělivost a vytrvalost nás dovedou k vytouženému Cíli.

 

V sérii videí vám teď povíme, jak můžete meditovat u jezer, řek a moří.

 

1. Meditace u jezera

 

Představíme si, že nyní stojíme na břehu jezera.

Plnou hrudí se zhluboka nadechneme čistého a svěžího vzduchu! Uděláme několik hlubokých nádechů a výdechů! Přeneseme koncentraci vědomí do oblasti duchovního srdce (v čakře anáhatě)!

Připomínám, že tato čakra v rozevřeném stavu zaujímá celý hrudník: od klíčních kostí nahoře — po hranici se sluneční pletení.

Pociťme přírodu kolem sebe, její harmonii, ticho... Všímejme si toho, že vjemy se stávají jasnějšími a bohatšími, když svět kolem sebe vnímáme z duchovních srdcí. Zvuky přírody pak pronikají do duší a jako ladičky nalaďují duše k harmonii a souladu.

Kdy «duše zpívá»? Je to tehdy, když se snaží zaplnit všechen pozorovatelný prostor kolem sebou-láskou...

 

Jak zní voda? Poslouchejme...

 

Rukama duchovního srdce se dlaněmi dotkněme hladiny vody v jezeře. Pokusme se zachytit pocity, které vznikají při kontaktu s povrchem vody ...

 

Laskavě a něžně pohlaďme povrch jezerní hladiny... Dosáhněme nehmotnýma anahátníma rukama na druhý břeh...

Prostřednictvím této jednoduché techniky, zvláště, když se jemně dotýkáme a hladíme rukama, dochází k rozvoji duchovních srdcí. Vždyť duchovní srdce rostou „vzápětí za rukama“.

Pociťme lásku konečky prstů našich rukou...

 

 

Nad vodou krouží mlha, okouzluje nás svou krásou... Ponořuje nás stále hlouběji do přirozené harmonie živé přírody...

 

A teď si vezměme celé jezero na naše veliké dlaně – jako obrovskou mísu se všemi jejími obyvateli: rybkami, kachničkami, rostlinami. Dělejme to jemně, s láskou!

 

Nastal čas ponořit se celou svou duší do svěžesti a čistoty jezerní vody.

Toto jezero má velmi příjemný pozvolný vstup do vody s písčitým dnem.

Začínáme postupně, aniž bychom spěchali, vstupovat do průzračnosti vody ...

Podle toho, jak se noříme do vody, cítíme, jak čistota vody proniká do těla, naplňuje ho svou svěžestí, očisťuje a vyplavuje z těla vše, co čistotě neodpovídá. Vejděme do vody až po klíční kosti...

Když se tělo stane svou čistotou identickým s průzračností vody, rozmývá se vjem hranic těla, zůstává jen vjem samotného živlu vody s jeho lehkým kolébáním.

Na stejném principu dochází i ke splynutí s Bohem. Když se my – duše – staneme totožnými s Ním: s Jeho Jemností, Jeho Láskou, pak se v Něm snadno rozplyneme, staneme se Jeho nedílnou Součástí…

Když jsme se naučili splynout s harmonickými jevy v přírodě, stáváme se rajskými dušemi. A cesta mezi rajským a Božským stavem je dlouhá pouze „jeden krok“. Je jen důležité naučit se stabilně přebývat v rajských stavech. A to bude vyžadovat čas a úsilí.