Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podobenství Lao-C'

Příspěvky

Podobenství Lao-C' – Předmluva

15. 11. 2016

Lao-C' vypráví – formou podobenství – o Svém dávném duchovním učednictví u Chuanga-Di.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství první: Ustup z cesty mravenci!

15. 11. 2016

Všechno má význam a předurčení! Život každého mravenečka, každého červíčka, každého ptáka a každé rostliny není «neužitečná nahodilost». Oni se právě tak, jako ty, tady nacházejí z Vůle Tao! Jejich životy také slouží rozvoji Univerza! A ten, kdo se nenaučil chovat s úctou k životu jakéhokoliv vtěleného tvora,– ten nedokáže udělat další krok na Cestě poznání Tao.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství druhé: Postav Nebeský palác ve svém duchovním srdci

19. 11. 2016

Vždy měj na paměti: nesčíslné množství materiálních objektů a střídání událostí – to všechno je jen vnější projevení života. Mysl člověka klouže od jednoho vnějšího objektu nebo události – ke druhému. Prohlíží si minulost nebo sní o budoucnosti... Ale je možné mysl pokořit a naučit ji klidu! Pro to je třeba přepojit vnímání z vnějšího – na vnitřní...

K tomu dojde, jestliže mysl ponoříme do středního dantianu, nebo, což je to samé, do čakry anáhaty.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství třetí: Poslouchej Zjevení Velikého Ticha

23. 11. 2016

Pouze tomu, kdo hledá smysl své existence, a existence všeobecně, Se Te a Tao odhalují. Tehdy se duše vydává na Cestu, a podle toho, kolik duchovní hledač vynakládá úsilí, se Veliké Neviditelné stává viditelným, Veliké Nezachytitelné hmatatelným, neslyšná slova získávají zvuk, a Veliké Vědění se pomalu otevírá pro pochopení!

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství čtvrté: Nahlédni za obzor!

3. 12. 2016

Jestliže duší, zformovanou z duchovního srdce, nahlédneš právě tam, za obzor materiálního světa: tam, odkud jakoby vychází slunce, pak se ti otevírá průchod do nemateriálního světa jemnosti a Světla! Je to Božské Světlo!

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství páté: Veliký Císař Podnebeské Chuang-Di

3. 12. 2016

A proto nepřicházejí duše na Zemi jen jednou. Vtělují se mnohokrát, a musejí se přitom naučit mnoho věcí ve světě hmoty, i v jemnějším světě.

Konkrétně musejí poznat lásku ve všech jejích projevech. Vždyť šikovný v «pozemské» lásce se může stát šikovným i v lásce «nadpozemské». Ale neobratný v «pozemské» lásce – nedokáže postihnout a projevit sílu lásky duchovní, přeměňující!

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství šesté: Najdi Poklad!

26. 12. 2016

V celém materiálním světě toho člověk mnoho nepotřebuje, ale on o tom neví. On hledá mnohé, ale málo významné... Ačkoliv se tak veliký Poklad nachází přímo vedle něho! A tento Poklad dodává tomu, kdo je toho hoden, síly na Cestě. V Indii ho jogíni znají jako Kundalíní.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství sedmé: Zkoušky nekončí do samého konce Cesty

26. 12. 2016

Ti, kdo poznali Tao, přicházejí zpočátku do Příbytku Tao jako hosté. Ale Velicí Te vcházejí – a v Tao mizí: vždyť Oni se přece navracejí do Svého Domova! To znamená, že se stali Domácími – to jest, naučili se být v Jednotě s Tao! A Oni také mohou z Příbytku Tao vycházet – aby působili ve světě hmoty.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství osmé: Hodiny léčitelství Chuanga-Di

2. 1. 2017

Dokud je člověk připoután svojí láskou ke svým pozemským společníkům více, nežli k Nekonečnosti Tao, musí pobývat uprostřed «pozemského», v kruhu zrození a smrtí...

Ale, pokud chce najít opravdovou Nesmrtelnost, musí ta laskavost a něžnost, péče a pomoc ve vztahu k druhým bytostem získat novou Oporu – Božské Prvotní Tao.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství deváté: Perly Moudrosti

11. 1. 2017

– Tao je Prvopříčina existence samotné Země, i všech bytostí, obývajících všechny světy: materiální, i nemateriální. To všechno je stvořeno Tao a podle Vůle Tao se rozvíjí...

Jin a jang žijí v harmonii, jejich vzájemnou přitažlivost můžeme nazvat láskou. Tato láska slouží jako největší hybná síla ve všem, co existuje.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství desáté: O pýše, pokoře,... a o Splynutí s Tao

18. 1. 2017

Pyšný člověk, ovládaný neřestnou myslí, má sklon vidět neřesti v druhých a odsuzovat všechny lidi okolo sebe. Ale nedostatky v sobě samotném nepostřehne!

Avšak doopravdy rozumný člověk, pokud uvidí nedostatky druhého, bude odstraňovat ty samé neřestné vlastnosti v sobě, jako by se podíval do zrcadla, nastaveného před ním Tao.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství jedenácté: Lekce dosažení Nesmrtelnosti

23. 1. 2017

Rozvinutá a silná duše může lehce opouštět tělo z vlastní vůle, a přitom ponechávat malou část vědomí v těle. V tom případě je možné tělem pokračovat v chůzi, sedět, ležet, adekvátně reagovat na to, co se děje kolem.

Jestliže takto postupujeme, pak se tělům nemůže přihodit žádná nepříjemnost, o jakých vyprávějí některé fantastické příběhy o Nesmrtelných. Takové tělo doopravdy nesežerou zvířata, ani ho nepohřbí pastevci nebo rolníci, kteří ho náhodně najdou.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Podobenství dvanácté: Zrození Nesmrtelného Lao-C'

24. 1. 2017

... Pro Laa-C' bylo velmi neočekávané, když se znovu vrátil do těla. Ale tělo už nebylo tím předchozím. Mohl snadno odstranit jeho částice tím, že je rozpustil v nezformovaném, – nebo tělo znovu vytvořit na libovolném místě.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0

Závěr

25. 1. 2017

Lao-C' získal Úplnou Nesmrtelnost – a po staletí pomáhal lidem poznávat Pravdu. Jeho tělo už dál neměnilo podobu a nepodléhalo nemocem a smrti.

On neusiloval zachovat Svoje jméno navěky. Ale snažil se darovat lidem tu Moudrost, jejímž nositelem se stal, – veliké vědění o Tao a Te.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Podobenství Lao-C' | Komentářů: 0