Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lao-C' – "Tao-Te-Ting"

Kniha Tao-Te-Ting (Kniha o Tao a Te) byla napsána velkým duchovním Mistrem Lao-C' přibližně před dvěma a půl tisíci lety. Lao-C' byl v tomto vtělení osobním žákem Chuanga-Di – v těch letech nevtěleného – a dosáhl úplné duchovní seberealizace.

V současné době Lao-C' prokazuje duchovní pomoc vtěleným lidem, představujíc Tao v roli Te (vysvětlení je v textu knihy).

Práce na vytvoření této verze překladu Tao-Te-Ting byla uskutečněna na prosbu Lao-C'.

Kniha Tao-Te-Ting je jednou ze základních učebnic filozofie a metodologie duchovního zdokonalování člověka.

 

Příspěvky

Tao-Te-Ting 1

6. 4. 2017

Tao nelze poznat jen tím, že o Něm budeme mluvit.

A nelze nazvat lidským jménem ten Počátek nebe a země, Který je Matkou všeho.

Jen ten, kdo se osvobodil od «pozemských» vášní, Ho může uvidět. Ale ten, kdo ty vášně má, – ten může vidět jen Jeho Stvoření.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Lao-C' – "Tao-Te-Ting" | Komentářů: 0

Tao-Te-Ting 2

7. 4. 2017

Setkávám se s Tao – a nevidím tvář Jeho, následuji Ho – a nevidím záda Jeho.

Pokud budeme přísně následovat odvěkou Cestu přeměny sama se jako vědomí – můžeme poznat ten Věčný Počátek. Tato Cesta je Cestou k Tao.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Lao-C' – "Tao-Te-Ting" | Komentářů: 0

Tao-Te-Ting 3

11. 4. 2017

Ó, Ty, zrozené dříve, než nebe a země, žijící v klidu, nemající formy, Nejjemnější, Jednotné a Jedině Jsoucí, Přebývající všude, Bezmezné, Nezničitelné, Matko všeho! Tebe nazývají – Tao. Nazvu Tě také – Nejmajestátnějším, Které je věčné ve Svém nekonečném rozvoji!

 
Celý příspěvek | Rubrika: Lao-C' – "Tao-Te-Ting" | Komentářů: 0

Tao-Te-Ting 4

17. 6. 2017

Ve Velikém Tao se shromažďují všichni Dokonalí.

Vydej se i ty touto Cestou! Tím si nemůžeš způsobit žádnou škodu, ale, naopak, dosáhneš klidu, harmonie a úplnosti života.

Já osobně, když přebývám v nekonání, putuji v Nesmírnosti Tao. To není možné sdělit slovy! Tao je Nejjemnější a Nejblaženější!

 
Celý příspěvek | Rubrika: Lao-C' – "Tao-Te-Ting" | Komentářů: 0

Tao-Te-Ting 5

18. 6. 2017

Když se moudrý člověk dozví o Tao, usiluje o seberealizaci v Něm.

Ale když se o Tao dozví nemoudrý, – pak Ho hned uchovává ve své mysli, hned zase ztrácí.

A hloupí, když uslyší o Tao, Ho vystavují posměškům. A Ty, Kdo poznali Tao, – nazývají zbloudilými, pomatenými... Moudrost se jim zdá být bláznovstvím..., vyšší spravedlnost – špatností..., počestnost – zkažeností..., veliká pravda – lží...

 
Celý příspěvek | Rubrika: Lao-C' – "Tao-Te-Ting" | Komentářů: 0

Tao-Te-Ting 6

28. 6. 2017

Se změnami je třeba začínat od sebe. Já usiluji o ticho a klid – a druzí se uklidňují, když mě sledují. Já se nesnažím mít mnoho materiálních statků – a lidé kolem mě se také začínají spokojovat s málem. Já žiji bez «pozemských» připoutaností a vášní – a lidé kolem mě také dospívají k prostotě a přirozenosti života..

 
Celý příspěvek | Rubrika: Lao-C' – "Tao-Te-Ting" | Komentářů: 0

Tao-Te-Ting 7

29. 6. 2017

61. Veliké Království Tao  se nachází jakoby za ústím řeky, za jejím dolním tokem.

Oceán je níž než všechny řeky, a proto všechny řeky tečou do Něho.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Lao-C' – "Tao-Te-Ting" | Komentářů: 0

Tao-Te-Ting 8

30. 6. 2017

Kdo se nebojí smrti – tomu nemá smysl hrozit smrtí!

Ale ten, kdo hrozí smrtí druhým, a vychutnává si to, – ten jí bude vystaven sám.

Téma života a smrti spravuje jen Tao. Nikomu není dovoleno disponovat tím místo Něho! A ten, kdo se toho odvažuje, – ten si jen škodí.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Lao-C' – "Tao-Te-Ting" | Komentářů: 0