Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vladimir Antonov – články a komentáře

Vladimir Antonov – články a komentáře

  • O józe

  • Víra – a vědění

  • Miluj Hospodina, Boha svého!...
    Miluj bližního svého!...

  • To nejdůležitější v našich životech

  • Buddhijóga (přednáška)

  • Nižší "já" a Vyšší "Já" (přednáška)

 

Příspěvky

Doporučená literatura

7. 12. 2019

 

Nižší "já" a Vyšší "Já"

6. 12. 2019

"Já" – to je subjekt sebepociťování. Pociťování čeho?, koho? Sama sebe – jako vědomí, tj. zvláštního druhu energie, schopné uvědomovat si sama sebe..

Vědomí – to je také i duše. A ještě je to i sám člověk; ale naše těla jsou pouze naše dočasné příbytky, jejichž účelem je pomáhat nám v našem evolučním vývoji.

 

Buddhijóga (přednáška)

27. 11. 2019

Termín buddhijóga se v nám známých literárních zdrojích objevil poprvé v Bhagavadgítě. Krišna mimo jiné řekl: "Jim (tj. moudrým) – vždy naplněným láskou – Já daruji buddhijógu, jejíž prostřednictvím Mne dosahují! Touto pomocí rozptyluji a odháním tmu bloudění od jejich Átmanů světlem poznání." (Toto je citát z 10. kapitoly Bhagavadgíty).

 

To nejdůležitější v našich životech

23. 11. 2019

Co je z objektivního hlediska tím prvořadým a nejdůležitějším v našem životě? Je to – z filozofického úhlu pohledu – pochopení smyslu svého života a způsobů jeho správné realizace. Vždyť bez znalosti tohoto základního aspektu našeho bytí si člověk nemůže vytvořit správný světový názor, a v souladu s ním si strategicky rozplánovat svůj život! A dokonce i správná volba při konání každého konkrétního eticky významného skutku – ta je přece také závislá na chápání struktury Univerza, příčiny naší existence v Něm a úkolů pro každého z nás – jak z hlediska osobního rozvoje, tak i z hlediska svojí role ve společnosti.

 

Miluj Hospodina, Boha svého!... Miluj bližního svého!...

19. 11. 2019

... Maličký nerozumný človíček ještě není schopný pochopit svým rozumem gigantičnost mnohorozměrného vesmíru: on zatím přemýšlí v nesrovnatelně menších měřítcích. Slova a myšlenky o Bohu, který je pro něj neviditelný, ho děsí. A tak začíná fantazírovat a představuje si různé obrazy "bohů" a dalších "nadpozemských" sil: zlých, škodících, trestajících, ale také dobrých "našich ochráncích"... Tak se vytvářejí "pohanské", tj. "folklórní", "lidové", primitivní varianty víry...

 

Víra a vědění

12. 11. 2019

Základem víry je důvěra v to, o čem jsme slyšeli nebo jsme si přečetli. To se vztahuje zejména na náboženskou tématiku, kterou teď také posuzujeme.

Ale vědění se získává především vlastní praktickou zkušeností.

 

O józe

9. 11. 2019

Slovo Jóga označuje Splynutí individuálního vědomí (duše) s Prvotním Vědomím (synonyma: Stvořitel, Bůh Otec, Adibuddha, Tao, Alláh, Íšvara, Svarog a další názvy v různých lidských jazycích).

Cesta k tomuto Nejvyššímu Cíli, a také konkrétní stupně a varianty postupu po této Cestě se také nazývají slovem jóga.